Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

16.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova za snježne freze Assaloni
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 476-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - C.docx26.48 KBZŠ 476-Troškovnik - Potrebe za zimsku - Assaloni.xlsx12.33 KBZŠ 476-PONUDBENI LIST.docx24.58 KB
16.08.2017 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom -Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
488 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom -Popravak.pdf239.1 KB
14.08.2017 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 479 17 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana.pdf213.67 KB
11.08.2017 Servis i rezervni dijelovi za elektroagregate
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
486 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis i rezervni dijelovi za elektroagregate.pdf482.37 KB
10.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova za snježne freze Assaloni
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 476-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - A.docx26.46 KBZŠ 476-Troškovnik - Potrebe za zimsku - Assaloni.xlsx12.33 KBZŠ 476-PONUDBENI LIST.docx24.58 KB
10.08.2017 Defektaža kvara na hidrauličkoj pumpi
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 479-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -A.docx26.44 KBZŠ 479-Troškovnik - usluga defektaže kvara.xlsx13.25 KBZŠ 479-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
08.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka strojeva FIAT KOBELKO
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 480-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - KOBELKO.docx26.33 KBZŠ 480-Troškovnik - ZN 48 - Split - Kobelco.xlsx11.71 KBZŠ 480-PONUDBENI LIST.docx24.34 KB
08.08.2017 Nabava zidnog koša za otpatke
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
463 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava zidnog koša za otpatke.pdf321.92 KB
07.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova za snježne freze Assaloni
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 476-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - FREZA.docx26.38 KBZŠ 476-Troškovnik - Potrebe za zimsku - Assaloni.xlsx12.33 KBZŠ 476-PONUDBENI LIST.docx24.58 KB
07.08.2017 Građevinski materijal za potreba održavanja
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 475-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - MATER.ZA SANACIJU.docx26.33 KBZŠ 475-PONUDBENI LIST.docx24.35 KBZŠ 475-Troškovnik materija za popravak kontejnera.xls34 KB
02.08.2017 Rezervni dijelovi za vozila Renault Midlum
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 469-2017 Rezervni dijelovi Renault Midlum POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf255.09 KBBM 469-2017 Rezervni dijelovi Renault Midlum PONUDBENI LIST.pdf192.34 KBBM 469-2017 Rezervni dijelovi Renault Midlum TROŠKOVNIK.pdf214.81 KB
02.08.2017 Pružanje stručne usluge specijaliste medicine rada
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 459_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Pružanje stručne usluge specijaliste medicine rada.pdf266.91 KB
01.08.2017 Nabava i isporuka potrošnog materijala za održavanje zgrada i opreme (boje, lakovi, pribor za bojanje)
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 460 2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf255.25 KBBM 460 2017 Troškovnik.pdf316.63 KBBM 460 2017 PONUDBENI LIST.pdf196.05 KB
31.07.2017 Sustav daljinskog upravljanja za žičana vrata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 452 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Sustav daljinskog upravljanja za žičana vrata.pdf228.17 KB
27.07.2017 Usluga reparature kardanskih vratila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
446 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Usluga reparature kardanskih vratila.pdf224.8 KB
25.07.2017 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Šibenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 437_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Šibenik.pdf393.78 KB
25.07.2017 Servis i održavanje motocikla BMW
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 434 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis i održavanje motocikla BMW.pdf280.44 KB
25.07.2017 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Zagvozd
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 438_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Zagvozd.pdf394.38 KB
25.07.2017 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Vrgorac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 435_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Vrgorac.pdf394.11 KB
25.07.2017 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Split
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 436_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) - TJO Split.pdf392.51 KB
20.07.2017 Rezervni dijelovi za kosilice INO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 4202 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Rezervni dijelovi za kosilice INO.pdf229.49 KB
19.07.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 426 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER.pdf228.33 KB
14.07.2017 Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 423-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - MINIWASH.docx25.61 KBZŠ 423-Troškovnik - usluga popravka.xlsx13.77 KBZŠ 423-PONUDBENI LIST.docx24.33 KB
14.07.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 422-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -SERVIS NADOGRADNJE.docx25.56 KBZŠ 422- Troškovnik.xlsx14.37 KBZŠ 422-PONUDBENI LIST.docx24.34 KB
12.07.2017 Održavanje sustava za kuvertiranje
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 409-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - KUVERTIRANJE.docx25.69 KBZŠ 409-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx12.92 KBZŠ 409-PONUDBENI LIST.docx24.38 KB
12.07.2017 Osposobljavanje radnika za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 379-1-17 POZIV ZA DOSTAVU - Osposobljavanje radnika za utvrđivanje alko.pdf254.55 KBBM 379-1-2017 PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.pdf211.01 KB
10.07.2017 Usluga cijepljenja i docjepljivanja radnika TJO protiv KME
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 405_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Usluga cijepljenja i docjepljivanja radnika TJO protiv KME.pdf299.58 KB
10.07.2017 Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 414 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI.pdf227.48 KB
05.07.2017 Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 399-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - SKLOPKA.docx23.93 KBZŠ 399-Troškovnik i tehnički uvijeti.pdf293.43 KBZŠ 399-PONUDBENI LIST.docx24.34 KB
04.07.2017 Kvadratne cijevi,lim i elektrode
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 356-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - A.docx23.88 KBBV 356-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx12.95 KBBV 356-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB