Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

12.09.2017 Popravak hidromotora,hidrauličkih pumpi i glava volana
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 555-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -HIDRO PUMPA.docx25.59 KBZŠ 555-Troškovnik - usluga popravka.xlsx13.17 KBZŠ 555-PONUDBENI LIST.docx24.58 KB
07.09.2017 Isporuka rezervnih dijelova i servis kompresora
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 536-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE VENTILATOR - A.docx24.13 KBZŠ 536-Troškovnik - VENTILATOR.xlsx13.13 KBZŠ 536-PONUDBENI LIST.docx24.29 KB
07.09.2017 Rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom - HIT HOFMAN
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
550 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom - HIT HOFMAN.pdf220.81 KB550 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom - HIT HOFMAN - dopuna.pdf269.43 KB
07.09.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka kosilice SPIDER
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 547-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx23.9 KBZŠ 547 - Troškovnik - Spider.xlsx11.99 KBZŠ 547-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB
07.09.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka kosilica HYMACH
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 546-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-HYMACH.docx23.93 KBZŠ 546-Troškovnik - Hymach.xlsx12.22 KBZŠ 546-PONUDBENI LIST.docx24.3 KB
06.09.2017 Usluga servisa izolacijskih aparata INTERSPIRO - SPIROSCAPE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
543 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Usluga servisa izolacijskih aparata INTERSPIRO - SPIROSCAPE.pdf228.61 KB
06.09.2017 servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 544-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PRIKOLICE.docx23.99 KBZŠ 544-Troškovnik TJO Brinje - ZN 66-17 Trebbiner.xlsx11.88 KBZŠ 544-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB
06.09.2017 Premaz za zaštitu betona
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 541 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Premaz za zaštitu betona.pdf245.73 KB
04.09.2017 Paletar za skladišta
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 534 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Paletar za skladišta.pdf395.01 KB
04.09.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka traktora Belarus 1025.2
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 528-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -BELARUS.docx25.62 KBZŠ 528-Troškovnik - usluga popravka.xlsx14.32 KBZŠ 528-PONUDBENI LIST.docx24.42 KB
01.09.2017 Usluga dizanja i vraćanja u ležište segmenata betonske odbojne ograde
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 527-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge AUTODIZALICE.docx25.7 KBZŠ 527-Troškovnik - AUTODIZALICA.xlsx12.78 KBZŠ 527-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
31.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka traktora Belarus
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 510-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - BELARUS -A.docx26.46 KBZŠ 510-Troškovnik - isporuka rezervnih dijelova.xlsx13.62 KBZŠ 510-PONUDBENI LIST.docx24.38 KB
31.08.2017 SANACIJA VODOVODNE MREŽE U cokp-i Ivanja Reka
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 525-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -VODOVOD.docx25.54 KBZŠ 525-TROŠKOVNIK - sanacija vodovodne mreže u šahtovima, TJO Ivanja Reka.xlsx12.51 KBZŠ 525-PONUDBENI LIST.docx24.3 KB
30.08.2017 Reparatura kardana
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 519-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge KARDANI.docx25.53 KBZŠ 519- - troškovnik - kurelja.xlsx11.79 KBZŠ 519-PONUDBENI LIST.docx24.45 KB
30.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka kosilice HYMACH
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 498-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-HYMACH -C.docx26.39 KBZŠ 498- Troškovnik - Hymach.xlsx11.93 KBZŠ 498-PONUDBENI LIST.docx24.47 KB
30.08.2017 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 520-Troškovnik - Delnice ZN 89 - Trebbiner.xlsx11.74 KBZŠ 520-PONUDBENI LIST.docx24.32 KBZŠ 520-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - LED PRIKOLICE.docx26.45 KB
30.08.2017 : Pokus tlakom na UNP spremnicima kod: PUO Modruš, Vatrogasnih kuća Mala Kapela jugi Plasina (svakih 10 godina)
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 522-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge TLAKOVI.docx26.09 KBZŠ 522-PONUDBENI LIST.docx24.56 KBZŠ 522-TROŠKOVNIK POKUS TLAKOM UNP spremnika.xls35 KBZŠ 522-TEHNIČKI UVJETI.docx15.2 KBZŠ 522-_Pokus_tlakom_spremnika_UNP-a_rev3.pdf4.1 MB
28.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova za kosilice Hymach
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 498-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-HYMACH -B.docx26.36 KBZŠ 498- Troškovnik - Hymach.xlsx11.93 KBZŠ 498-PONUDBENI LIST.docx24.47 KB
25.08.2017 Nabava i isporuka materijala za održavanje zgrada i opreme
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 506-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - BOJANJE TUN.docx26.43 KBZŠ 506-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx13.67 KBZŠ 506-PONUDBENI LIST.docx24.34 KB
25.08.2017 Izrada četki za priključak Kahlbacher
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
497 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Izrada četki za priključak Kahlbacher.pdf221.17 KB497 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Izrada četki za priključak Kahlbacher - novi rok za dostavu ponuda.pdf190.59 KB497 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Izrada četki za priključak Kahlbacher - novi rok za dostavu ponuda 1.docx135.26 KB
25.08.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja-PANTI
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 507-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PANTI.docx26.35 KBZŠ 507-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx12.96 KBZŠ 507-PONUDBENI LIST.docx24.28 KB
24.08.2017 Nabava i isporuka potrošnog materijala za održavanje zgrada i opreme (boje, lakovi, pribor za bojanje)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 495 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka potrošnog materijala.pdf209.94 KBBV 495 17 Troškovnik - Nabava i isporuka potrošnog materijala.xlsx18.16 KB
24.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka kosilice Hymach
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 498-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-HYMACH -A.docx26.36 KBZŠ 498- Troškovnik - Hymach.xlsx11.93 KBZŠ 498-PONUDBENI LIST.docx24.47 KB
24.08.2017 1.Popravak oštečenih dijelova limenog pokrova na upravnoj zgradi TJ Okučani
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 504-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - KROV OKUČANI.docx25.74 KBZŠ 504-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx12.63 KBZŠ 504-PONUDBENI LIST.docx24.49 KB
24.08.2017 Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača - Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
505 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača -Popravak.pdf311.44 KB
23.08.2017 Dobava i ugradnja tranaparentnih ispuna TJO Lučko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 502_17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Dobava i ugradnja tranaparentnih ispuna TJO Lučko.pdf473.33 KB
23.08.2017 Nabava automata za vrata (amortizer-škare)
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 503-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -AUTOMAT ZA VRATA.docx26.34 KBZŠ 503-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx13.19 KBZŠ 503-PONUDBENI LIST.docx24.32 KB
22.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka kosilice HYMACH
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 498-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-HYMACH.docx26.31 KBZŠ 498- Troškovnik - Hymach.xlsx11.93 KBZŠ 498-PONUDBENI LIST.docx24.47 KB
21.08.2017 Nabava original tonera za Lexmark MS 415 dn
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 496-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -TONERI 415.docx26.44 KBZŠ 496-Troškovnik - TONERI 415.xlsx12.95 KBZŠ 496-PONUDBENI LIST.docx24.39 KB
17.08.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston - Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
492 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston - Popravak.pdf253.56 KB