Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

06.10.2017 Baždarenje tahografa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
617 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Baždarenje tahografa Bosiljevo - list 2017.pdf231.47 KB
06.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 635-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.61 KBZŠ 635- Troškovnik - Renault.xlsx12.05 KBZŠ 635-PONUDBENI LIST.docx24.28 KB
06.10.2017 Čišćenje sustava drenaže-Tunel Konjsko
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 637-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge - Copy.docx25.9 KBZŠ 637-Troškovnik - drenaža Konjsko.xls32 KBZŠ 637Tehnički uvjeti - drenaža Konjsko.doc47 KBZŠ 637-PONUDBENI LIST.docx24.24 KB
06.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 634-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.65 KBZŠ 634- Troškovnik - Kurelja.xlsx11.91 KBZŠ 634-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB
05.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova kosilica Hymach
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
632 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova kosilica Hymach.pdf242.08 KB
05.10.2017 Baždarenje tahografa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
628 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Baždarenje tahografa Sveti rok (zadar) - listopad 2017.pdf231.72 KB
04.10.2017 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 627-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.52 KBZŠ 627- Troškovnik - Trebbiner.xlsx12.14 KBZŠ 627-PONUDBENI LIST.docx24.35 KB
03.10.2017 Nabava i isporuka digitalnih foto aparata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 625 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka digitalnih foto aparata.pdf326.11 KBbv 625 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka digitalnih foto aparata - dopuna Tehnički ujeti II.pdf176.82 KB
03.10.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja - Svjetlosna traka od akrila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 623 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja Svjetlosna traka od akrila + pribor.pdf231.2 KB
03.10.2017 Komplet za hitno ispiranje očiju
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 624-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.54 KBZŠ 624-Troškovnik - kompleti za hitno ispiranje očiju.xlsx11.54 KBZŠ 624-KOMPLET ZA HITNO ISPIRANJE OČIJU - UVJETI.docx13.17 KBZŠ 624-PONUDBENI LIST.docx24.28 KB
03.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Belarus -Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
606 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Belarus -Popravak.pdf251.1 KB
02.10.2017 Dobava električnih grijača zraka za vodospreme
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 611-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.52 KBZŠ 611-Troškovnik - grijalice za vodospreme.xlsx15.95 KBZŠ 611-PONUDBENI LIST.docx24.25 KB
29.09.2017 Rezervni dijelovi za Fiat Kobelko
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 572-3-2017 Dijelovi Fiat Kobelco POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx24.2 KBBM 572-3-2017 Dijelovi PONUDBENI LIST.docx24.05 KB
29.09.2017 Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
604 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault.pdf223.37 KB
28.09.2017 Nabava i isporuka potrošnog materijala za održavanje zgrada i opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 598 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka potrošnog materijala.pdf209.52 KBBV 598 17 Troškovnik - Nabava i isporuka potrošnog materijala.xlsx13.82 KB
28.09.2017 Premaz za zaštitu betona
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv59917pozivzadostavuponudepremazzazatitubetona.pdf246.45 KBbv 599 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Premaz za zaštitu betona.pdf246.46 KB
27.09.2017 Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača -Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
597 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača -Popravak.pdf237.14 KB
26.09.2017 Rezervni dijelovi za Fiat Kobelco
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 572-2-2017 Dijelovi Fiat Kobelco POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf255.3 KBBM 572-2-2017 Dijelovi PONUDBENI LIST.docx24.07 KB
26.09.2017 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 591-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - INJEKTORI.docx25.6 KBZŠ 591-Troškovnik - Reparatura injektora.xlsx11.55 KBZŠ 591-PONUDBENI LIST.docx24.33 KB
26.09.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja - Svjetlosna traka od akrila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 589 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja Svjetlosna traka od akrila.pdf310.01 KB
26.09.2017 Održavanje i razvoj WEB stranice HAC-ONC-a - PONIŠTENO
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 587-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - A.docx25.86 KBZŠ 587-Troškovnik.pdf168.1 KBZŠ 587-WEB - Tehnički uvjeti.docx19.45 KBZŠ 587-PONUDBENI LIST.docx24.25 KB
25.09.2017 SERVIS I REZERVNI DIJELOVI ZA SIGNALNE PRIKOLICE SA STRELICOM
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 588-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PRIKOLICA.docx26.55 KBZŠ 588-Troškovnik - strelice Horizont.xlsx11.81 KBZŠ 588-PONUDBENI LIST.docx24.38 KB
22.09.2017 Rezervni dijelovi za Fiat Kobelco
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 572-1-2017 Dijelovi Fiat Kobelco POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf255.5 KBBM 572-1-2017 Dijelovi PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.pdf217 KB
21.09.2017 Isporuka rezervnih dijelova za transportne prikolice FLIEGEL
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 583-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.64 KBZŠ 583-Troškovnik - isporuka rezervnih dijelova.xlsx13.74 KBZŠ 583-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB
21.09.2017 Tečaj za osposobljavanje - stručna edukacija radnika zaposlenih u radu s internim i eksternim korisnicima (INFO CENTAR)
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 584-2017 Edukacija-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf297.01 KBBM 584-2017 Edukacija-PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.pdf254.23 KBBM 584-2017 Edukacija-TEHNIČKI UVIJETI.pdf238.45 KBBM 584-2017 Edukacija-dodatna informacija.pdf189.77 KB
21.09.2017 Usluga održavanja i razvoj WEB stranica Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 587-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.83 KBZŠ 587-TROŠKOVNIK WEB STRANICA.xls35.5 KBZŠ 587-WEB - Tehnički uvjeti.docx19.45 KBZŠ 587-PONUDBENI LIST.docx24.25 KB
20.09.2017 Usluga izrade naljepnica `Obavijesti o podnošenju prigovora korisnika
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 580-2017 Naljepnice-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf253.95 KBBM 580-2017 Naljepnice -PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.pdf215.22 KB
19.09.2017 Ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama na lokacijama NP Zadar 1 i Zadar 2
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 574-2017 Ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf254.72 KBBM 574-2017 Ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama- Ponudbeni list i troškovnik.pdf210.97 KBBM 574-2017 Ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama - Tehnički uvjeti.pdf291.56 KB
19.09.2017 Rezervni dijelovi za Fiat Kobelco
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 572-2017 Dijelovi Fiat Kobelco POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf255.48 KBBM 572-2017 Dijelovi PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.pdf217.27 KB
13.09.2017 Održavanje dizala
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 560-2017 Održavanje dizala-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf255.06 KBBM 560-2017 Održavanje dizala - Troškovnik.pdf204.23 KBBM 560-2017 Održavanje dizala-PONUDBENI LIST.docx21.4 KB