Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

30.11.2017 Dobava i ugradnja prozora na upravnoj zgradi TJO Čavle
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 780 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Održavanje građevina na dionicama autoceste - dobava i ugradnja prozora.pdf735.72 KB
30.11.2017 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 777 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata.pdf318.81 KB
30.11.2017 Dobava i ugradnja PVC prozora na zgradi TJO Krk
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 781-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PROZORI KRK.docx25.78 KBZŠ 781TROŠKOVNIK TJO MOST KRK PVC STOLARIJA.xls352.5 KBZŠ 781-PONUDBENI LIST.docx24.35 KBZŠ 781-SLIKA.pdf403.19 KB
29.11.2017 Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 775 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća).pdf244.18 KB
29.11.2017 NABAVA DINAMOMETRA (PODEŠAVANJE DAVAČA I ČITAĆA)

predmet nadmetanja: NABAVA DINAMOMETRA (PODEŠAVANJE DAVAČA I ČITAĆA) 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
bv 775 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća).pdf244.18 KB
27.11.2017 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa Led panelom
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 758-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge -A.docx25.67 KBZŠ 758-Troškovnik - usluga popravka.xlsx12.25 KBZŠ 758-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
27.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova i servis radioničke opreme
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 765-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.54 KBZŠ 765-- Troškovnik - Radionička oprema.xlsx10.26 KBZŠ 765-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB
27.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
774 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault.pdf221.92 KB
24.11.2017 Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 767 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina.pdf226.93 KB
24.11.2017 Rezervni dijelovi za elektroagregate
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 759 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Rezervni dijelovi za elektroagregate.pdf758.95 KB
24.11.2017 Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. I HAC d.o.o. - Popravak betonske obloge pokosa objekata - TJO Čepin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 764 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -POPRAVAK BETONSKE OBLOGE POKOSA OBJEKATA - TJO ČEPIN.pdf425.94 KB
23.11.2017 Potrošni materijal za održavanje svjetlosnih kablova
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 745-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KABLOVI -A.docx26.68 KBZŠ 745-PONUDBENI LIST.docx24.29 KBZŠ 745-Troškovnik za potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela prazni.xlsx13.19 KB
22.11.2017 Nabava nosača kraka brklje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 756 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDENabava nosača kraka brklje.pdf338.03 KB
22.11.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 757-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.46 KBZŠ 757-PONUDBENI LIST.docx24.27 KBZŠ 757-Troškovnik materija za sanaciju obloge upornjaka.xls34 KB
22.11.2017 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice Nikos
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 741-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluga defektaže kvaraNADOGARDNJA -A.docx26.47 KBZŠ 741-PONUDBENI LIST.docx24.4 KBZŠ 741 - Troškovnik - Nikos (2).xlsx10.81 KB
21.11.2017 Lampa ormara davača kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 746 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lampa ormara davača kartica.pdf305.11 KBbv 746 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lampa ormara davača kartica - novi rok dostave ponuda.pdf198.62 KB
21.11.2017 Montaža stupova za odbojnu ogradu
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 753-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.87 KBZŠ 753-PONUDBENI LIST.docx24.24 KBZŠ 753-Troškovnik_montaža_stupova_eoo_čavle.xls34 KB
20.11.2017 Servis radioničke opreme - Aparat za zavarivanje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
750 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis radioničke opreme - Aparat za zavarivanje.pdf227.54 KB
20.11.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja - Betonske kanalice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
752 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja - bet kanalice.pdf406.29 KB
17.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za hidraulične nadogradnje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 748 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Isporuka rezervnih dijelova za hidraulične nadogradnje.pdf226.57 KB
16.11.2017 Potrošni materijal za održavvanje svjetlosnih kablova
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 745-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KABLOVI.docx26.61 KBZŠ 745-Troškovnik za potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela prazni.xlsx13.19 KBZŠ 745-PONUDBENI LIST.docx24.29 KB
15.11.2017 Lokot na isti ključ i ključ za zajednički lokot
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 739 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lokot na isti ključ i ključ za zajednički lokot.pdf225.54 KB
15.11.2017 Defektaža kvarova i oštečenja te izrada troškovnika za kompletnu sanaciju i bojanje hidraulučne nadogradnje EGI T2017 na vozilu Renault Midliner
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 740-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluga defektaže kvaraNADOGARDNJA.docx26.5 KBZŠ 740-PONUDBENI LIST.docx24.36 KBZŠ 740-TROŠKOVNIK - Defektaža Milinder.xlsx10.68 KB
15.11.2017 Isporuka kardanskih vratila
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 735-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KARDANI.docx26.59 KBZŠ 735-PONUDBENI LIST.docx24.42 KBZŠ 735-Troškovnik -KARDANI.xlsx12.21 KB
15.11.2017 Specijalni alat za montažu SAC kvačila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 738 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Specijalni alat za montažu SAC kvačila.pdf226.49 KB
14.11.2017 Održavanje građevina na dionici autocests ARZ d.d. i HAC d.o.o.-zamjena sanitarne vertikale TJO Ivanja Reka
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 729-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - VERTIKALE -B.docx25.74 KBZŠ 729-PONUDBENI LIST.docx24.34 KBZŠ 729- TEHNIČKI UVJETI zamjena sanitarne vertikale TJO IVANJA REKA.doc38 KBZŠ 729- TROŠKOVNIK I SKICE zamjena sanitarne vertikale TJO IVANJA REKA.xls1.95 MB
13.11.2017 Izrada priključka na hidrantsku mrežu za postrojenje za pripremu CaCl-a u COKP-i ŽUPANJA
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 731-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.97 KBZŠ 731-PONUDBENI LIST.docx24.36 KBZŠ 731-TROŠKOVNIK-radovi i materijal TJO Županja.xlsx11.02 KB
09.11.2017 Nabava električnih grijalica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 712 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava električnih grijalica.pdf227.81 KB
09.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogrdnji proizvođača Tehnomehanika
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 722-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -VODENA PUMPA.docx25.66 KBZŠ 722-Troškovnik vodena pumpa.xlsx12.12 KBZŠ 722-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB
08.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova brodice Adriatic 790R
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
720 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova brodice Adriatic 790R.pdf230.96 KB
08.11.2017 Nabava tableta za programbilne kontrolere
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 704-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-TABLET -A.docx26.67 KBZŠ 704-PONUDBENI LIST.docx24.37 KBZŠ 704-TABLET_TROŠKOVNIK.XLSX12.12 KBZŠ 704-Tehnički uvjeti Tablet za programibilne logičke kontrolere.docx15.3 KB
08.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za vozilo OPEL VIVARO 1.9 CDTI
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 707-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -B.docx26.75 KBZŠ 707-Troškovnik - isporuka rezervnih dijelova.xlsx12.45 KBZŠ 707-PONUDBENI LIST.docx24.31 KBZŠ 707-CIJEV OPEL.pdf314.97 KB
06.11.2017 Godišnji pregled dječjih igrališta
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 713-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx28.02 KBZŠ 713-PONUDBENI LIST.docx24.23 KBZŠ 713-TEHNIČKI UVJETI-Godišnji pregled dj.igrališta,6.11.2017..docx16.26 KBZŠ 713-TROŠKOVNIK-Godišnji pregled dječjih igrališta,6.11. 2017..xlsx13.37 KB
03.11.2017 Nabava mrežnih kartica za servere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 705 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDENabava mrežnih kartica za servere.pdf270.52 KB
30.10.2017 Popravak krova solane TJO Đakovo
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 690 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Popravak krova solane TJO Đakovo.pdf401.04 KB
30.10.2017 Usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 679 1 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE usluga popravka hidrauličkih nadogradnji Palfinger.pdf224.75 KB
30.10.2017 Nabava tonera za Canon pisače C-EXV43
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
692 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Nabava tonera za Canon pisače C-EXV43.pdf224.64 KB
30.10.2017 Nabava UTP CAT 6 prespojnih kablova
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 698 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava UTP CAT 6 prespojnih kablova.pdf226.2 KB
30.10.2017 Ventil za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 691 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Ventil za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu.pdf355.56 KB
26.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston - rezervni dijelovi
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
683 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston.pdf226.19 KB
25.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova hidrauličkih nadogradnji Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
664 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova hidrauličkih nadogradnji Hidraulika Kurelja.pdf532.55 KB
25.10.2017 Servis i rezervni dijelovi za kuhinjske uređaje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 677 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Servis i rezervni dijelovi za kuhinjske uređaje.pdf224.77 KB
24.10.2017 Usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
H 223 usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara - prijedlog Ugovora.doc85.5 KBPonudbeni list.docx15.87 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx23.55 KBTehnički uvjeti-osposobljavanje ophodara 2017.docx34.26 KBtroškovnik-osposobljavanje ophodara.xls35 KB
24.10.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 672 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja - mat za sanaciju kontejnera.pdf228.75 KB
20.10.2017 Rezervni dijelovi za `mulčere` proizvođača GRAMIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 668 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDERezervni dijelovi za mulčere proizvođača GRAMIP.pdf235.17 KB
20.10.2017 Dobava i ugradnja ventila za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu COKP-e Sveti Ilija - PONIŠTEN
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
648 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Dobava i ugradnja ventila za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu COKP-e Sveti Ilija.pdf231.6 KB
19.10.2017 Automatizirano praćenje e-oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
663-17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - robe.docx30.54 KBTroškovnik - e-oglasne polče.xlsx12.68 KB
19.10.2017 Servis plinskog štednjaka
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 660-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PLIN.ŠTED.docx25.64 KBZŠ 660-Troškovnik - usluga popravka.xlsx13.28 KBZŠ 660-PONUDBENI LIST.docx24.25 KB
19.10.2017 Opruga brklje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 662 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Opruga brklje.pdf394.84 KB
19.10.2017 Automatizirano praćenje e-oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
663-16 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - robe.docx30.47 KBTroškovnik - e-oglasne polče.xlsx12.68 KB