Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

30.11.2017 Dobava i ugradnja prozora na upravnoj zgradi TJO Čavle
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 780 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Održavanje građevina na dionicama autoceste - dobava i ugradnja prozora.pdf735.72 KB
30.11.2017 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 777 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata.pdf318.81 KB
30.11.2017 Dobava i ugradnja PVC prozora na zgradi TJO Krk
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 781-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PROZORI KRK.docx25.78 KBZŠ 781TROŠKOVNIK TJO MOST KRK PVC STOLARIJA.xls352.5 KBZŠ 781-PONUDBENI LIST.docx24.35 KBZŠ 781-SLIKA.pdf403.19 KB
29.11.2017 Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 775 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća).pdf244.18 KB
29.11.2017 NABAVA DINAMOMETRA (PODEŠAVANJE DAVAČA I ČITAĆA)

predmet nadmetanja: NABAVA DINAMOMETRA (PODEŠAVANJE DAVAČA I ČITAĆA) 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
bv 775 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća).pdf244.18 KB
27.11.2017 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa Led panelom
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 758-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge -A.docx25.67 KBZŠ 758-Troškovnik - usluga popravka.xlsx12.25 KBZŠ 758-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
27.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova i servis radioničke opreme
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 765-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.54 KBZŠ 765-- Troškovnik - Radionička oprema.xlsx10.26 KBZŠ 765-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB
27.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
774 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault.pdf221.92 KB
24.11.2017 Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 767 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina.pdf226.93 KB
24.11.2017 Rezervni dijelovi za elektroagregate
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 759 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Rezervni dijelovi za elektroagregate.pdf758.95 KB
24.11.2017 Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. I HAC d.o.o. - Popravak betonske obloge pokosa objekata - TJO Čepin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BV 764 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -POPRAVAK BETONSKE OBLOGE POKOSA OBJEKATA - TJO ČEPIN.pdf425.94 KB
23.11.2017 Potrošni materijal za održavanje svjetlosnih kablova
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 745-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KABLOVI -A.docx26.68 KBZŠ 745-PONUDBENI LIST.docx24.29 KBZŠ 745-Troškovnik za potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela prazni.xlsx13.19 KB
22.11.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 757-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.46 KBZŠ 757-PONUDBENI LIST.docx24.27 KBZŠ 757-Troškovnik materija za sanaciju obloge upornjaka.xls34 KB
22.11.2017 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice Nikos
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 741-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluga defektaže kvaraNADOGARDNJA -A.docx26.47 KBZŠ 741-PONUDBENI LIST.docx24.4 KBZŠ 741 - Troškovnik - Nikos (2).xlsx10.81 KB
22.11.2017 Nabava nosača kraka brklje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 756 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDENabava nosača kraka brklje.pdf338.03 KB
21.11.2017 Lampa ormara davača kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 746 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lampa ormara davača kartica.pdf305.11 KBbv 746 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lampa ormara davača kartica - novi rok dostave ponuda.pdf198.62 KB
21.11.2017 Montaža stupova za odbojnu ogradu
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 753-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.87 KBZŠ 753-PONUDBENI LIST.docx24.24 KBZŠ 753-Troškovnik_montaža_stupova_eoo_čavle.xls34 KB
20.11.2017 Servis radioničke opreme - Aparat za zavarivanje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
750 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis radioničke opreme - Aparat za zavarivanje.pdf227.54 KB
20.11.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja - Betonske kanalice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
752 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja - bet kanalice.pdf406.29 KB
17.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za hidraulične nadogradnje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 748 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Isporuka rezervnih dijelova za hidraulične nadogradnje.pdf226.57 KB
16.11.2017 Potrošni materijal za održavvanje svjetlosnih kablova
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 745-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KABLOVI.docx26.61 KBZŠ 745-Troškovnik za potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela prazni.xlsx13.19 KBZŠ 745-PONUDBENI LIST.docx24.29 KB
15.11.2017 Lokot na isti ključ i ključ za zajednički lokot
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 739 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lokot na isti ključ i ključ za zajednički lokot.pdf225.54 KB
15.11.2017 Defektaža kvarova i oštečenja te izrada troškovnika za kompletnu sanaciju i bojanje hidraulučne nadogradnje EGI T2017 na vozilu Renault Midliner
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 740-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluga defektaže kvaraNADOGARDNJA.docx26.5 KBZŠ 740-PONUDBENI LIST.docx24.36 KBZŠ 740-TROŠKOVNIK - Defektaža Milinder.xlsx10.68 KB
15.11.2017 Isporuka kardanskih vratila
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 735-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KARDANI.docx26.59 KBZŠ 735-PONUDBENI LIST.docx24.42 KBZŠ 735-Troškovnik -KARDANI.xlsx12.21 KB
15.11.2017 Specijalni alat za montažu SAC kvačila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 738 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Specijalni alat za montažu SAC kvačila.pdf226.49 KB
14.11.2017 Održavanje građevina na dionici autocests ARZ d.d. i HAC d.o.o.-zamjena sanitarne vertikale TJO Ivanja Reka
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 729-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - VERTIKALE -B.docx25.74 KBZŠ 729-PONUDBENI LIST.docx24.34 KBZŠ 729- TEHNIČKI UVJETI zamjena sanitarne vertikale TJO IVANJA REKA.doc38 KBZŠ 729- TROŠKOVNIK I SKICE zamjena sanitarne vertikale TJO IVANJA REKA.xls1.95 MB
13.11.2017 Izrada priključka na hidrantsku mrežu za postrojenje za pripremu CaCl-a u COKP-i ŽUPANJA
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 731-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.97 KBZŠ 731-PONUDBENI LIST.docx24.36 KBZŠ 731-TROŠKOVNIK-radovi i materijal TJO Županja.xlsx11.02 KB
09.11.2017 Nabava električnih grijalica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
bv 712 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava električnih grijalica.pdf227.81 KB
09.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogrdnji proizvođača Tehnomehanika
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 722-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -VODENA PUMPA.docx25.66 KBZŠ 722-Troškovnik vodena pumpa.xlsx12.12 KBZŠ 722-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB
08.11.2017 Nabava tableta za programbilne kontrolere
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 704-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-TABLET -A.docx26.67 KBZŠ 704-PONUDBENI LIST.docx24.37 KBZŠ 704-TABLET_TROŠKOVNIK.XLSX12.12 KBZŠ 704-Tehnički uvjeti Tablet za programibilne logičke kontrolere.docx15.3 KB