Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

17.01.2019 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270.5 KBTROŠKOVNIK11.48 KB
09.01.2019 nABAVA SLAVINA I ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA ZA PISOAR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK12.44 KBSLIKE1.51 MB
09.01.2019 PAPIR A4
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude, Ponudbeni list i Troškovnik367.81 KB
07.01.2019 Isporuka rezervnih dijeloa za hidraulične nadogradnje proizvođača Higraulika kurelja KARDANI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.27 KBPONUDBENI LIST24.89 KBTROŠKOVNIK10.38 KB
04.01.2019 Nabava potrošnog materijala za održavanje zgrade,objekata i opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.23 KBTROŠKOVNIK13.28 KBPONUDBENI LIST25.05 KB
31.12.2018 GLS ŠTAP, GPR 111, POKLOPAC CS 10
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270.5 KBTROŠKOVNIK14.17 KB
14.12.2018 IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA ZAMJENU POSTOJEĆIH VRATA S OKVIRIMA NA NIŠAMA DRENAŽNIH OKANA U TUNELIMA HRASTOVEC I VRTLINOVEC NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICI NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed43/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.66 KBPrilog 2 - Projektni zadatak230.12 KBPrilog 3 - Troškovnik14.04 KB
14.12.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA SEGMENATA SVJETLOSNE TRAKE NA NADSTREŠNICI NP OŠTROVICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.82 KBPrilog 2. Troškovnik191.25 KB
13.12.2018 Nabava i iskoruka razvodnog ormara RRP 03/F6 1086/320
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.19 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.41 KB
12.12.2018 IZRADA IZVEDBENOG TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA REKONSTRUKCIJU REZERVNOG NAPAJANJA NA NAPLATNOJ POSTAJI IVANIĆ GRAD
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda215.31 KBPrilog 2. Projektni zadatak sa dodatcima295.15 KBPrilog 3. Troškovnik(Specifikacija ugovorne cijene)30.93 KB
11.12.2018 SITA ZA SLIVNIČKE REŠETKE NA OBJEKTIMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv272.5 KBtroškovnik17.52 KB
11.12.2018 Nabava, doprema i montaža ATS-a (komutacija mreža /agregat) na mobilnom agregatu Pramac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270 KBTROŠKOVNIK11.42 KB
06.12.2018 Nabava i montaža nove pumpe Grundfost tip MQ 3-45 na NP Sveta Helena
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.18 KBPONUDBENI LIST24.86 KBTROŠKOVNIK11.06 KB
06.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK11.31 KB
06.12.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o. - Izrada pristupne rampe na ulazu u garažu vozila VP Mala Kapela jug
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.03 MB
05.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova za Renault Midlum 220.16C
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBTROŠKOVNIK13.62 KBPONUDBENI LIST25.31 KBSLIKA520.99 KB
05.12.2018 KOPČE ZA ČITAČE MAGNETSKIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponuda271 KBtehnički uvjeti795 KBtroškovnik38 KB
05.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja/ PUMPA ZA HIDRAULIKU TROSTEPENA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK11.21 KBPOZIV I PONUDBENI LIST269.5 KB
04.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST269 KBTROŠKOVNIK10.31 KB
04.12.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Demerje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude/Troškovnik563.06 KB
03.12.2018 Servis AFT uređaja za gašenje požara pjenom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude557.86 KBTroškovnik388.92 KB
28.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova za vozilo Renault Midlum 220.16C
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST25.31 KBTROŠKOVINK12.76 KB
28.11.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA PREKO LATERALNOG KANALA A3 U KM 229+798
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.57 MBPrilog 4 - Troškovnik11.67 KB1. Objašnjenje poziva za dostavu ponuda298.55 KB
27.11.2018 rezervni dijelovi za kosilice BCS
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVINK13.1 KB
27.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja/ PUMPA ZA HIDRAULIKU TROSTEPENA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU I PONUDBENI LIST269.5 KBTROŠKOVNIK11.01 KB
26.11.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Zdenčina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude/Troškovnik563.1 KB
26.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA PROSTORIJE SKLADIŠTA NP RAVNA GORA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude290.62 KBPrilog 2. - Opći i tehnički uvjeti214.71 KBPrilog 3. - Troškovnik44.5 KBSkice243.5 KB
26.11.2018 PAPIR A4 i A3
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE, TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST367.52 KB
26.11.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Jastrebarsko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude/Troškovnik563.18 KB
23.11.2018 Popravak i održavanje strojarske opreme i instalacija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK10.82 KB