Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

20.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravak strojeva FIAT-KOBELCO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK10.25 KB
20.11.2018 USLUGA OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENU NEKRETNINA ZA IZRADU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA UZ AUTOCESTU A3 U K.O. ORIOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude447.31 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom409.03 KB
19.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka vozila Ford
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV, PONUDBENI LISTI TROŠKOVNIK279.5 KB
19.11.2018 Servis brojača kovanica i novčanica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV, PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK278 KB
19.11.2018 PROMOTIVNI MATERIJAL
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU I PONUDBENI LIST268.5 KBTROŠKOVNIK11.97 KB
16.11.2018 Nabava betonskih cijevi
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.1 KBTROŠKOVINK12.23 KBPONUDBENI LIST24.98 KB
16.11.2018 Kliješta za plombiranje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.2 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVINK30.5 KBTEHNIČKI UVIJETI13.27 KB
14.11.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA ORLJAVA U KM 191+950, IVANJA REKA, A3, LUŽANI-SLAVONSKI BROD (ZAPAD)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed3/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude525.9 KBPrilog 3 - Troškovnik11.68 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga247.91 KB
14.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv269 KBTroškovnik10.52 KBNOVI POZIV NA DOSTAVU PONUDA S PRODULJENIM ROKOM269.5 KB
14.11.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG KANALA U KM 21+325, AUTOCESTA A4, PODDIONICA VARAŽDIN – ČAKOVEC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed4/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude526.23 KBPrilog 3: Troškovnik11.67 KBPrilog 4: Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga183.78 KB
13.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK SLJEMENA I UGRADNJA SIGURNOSNIH PRELJEVA NA KROVU NADSTREŠNICE NP NOVSKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda - ponovljeno290.48 KBPrilog 2. - Opći i tehnički uvjeti220.7 KBPrilog 3 - Troškovnik14.4 KBSkice609.64 KB
13.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KONSTRUKCIJE I OBLOGA ZIDOVA SOS NIŠE U TUNELU MALA KAPELA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda - ponovljeno290.66 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti215.26 KBPrilog 3 - Troškovnik13.76 KBSkice603.8 KB
13.11.2018 Uljni radijatori
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVINK10.28 KBTEHNIČKI OPIS12.91 KB
13.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA PROSTORIJE SKLADIŠTA NP RAVNA GORA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude290.77 KBPrilog 2. - Opći i tehnički uvjeti214.71 KBPrilog 3. - Troškovnik44.5 KBSkice243.5 KB
13.11.2018 Usluga popravaka i polugodišnjih pregleda sustava vatrodojave Global Fire u COKP-i Vrgorac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.25 KBPONUDBENI LIST24.92 KBTROŠKOVINK13.04 KB
12.11.2018 Servis brojača kovanica i novčanica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUUDA, PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK281.5 KB
12.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik13.17 KB
06.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.49 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVINK12.82 KB
06.11.2018 Usluga popravaka prometnih znakova s radarom i display-om za prikaz brzine
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik11.64 KB
26.10.2018 Isporuka komponenti za UPS uređaj Spower G40 u tunelu Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv269 KBTroškovnik10.86 KB
25.10.2018 Hladnjak sa crijevima na elektoagregatu John Deere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE268.5 KBTROŠKOVNIK11.76 KB
24.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA OSTAKLJENE STIJENE S VRATIMA NA OBJEKTU NP NOVSKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude288.69 KBPrilog 2 - Opći i tehničji uvjeti213.91 KBPrilog 3 - Troškovnik17.74 KBPrilog 3 - Skice354.44 KB
24.10.2018 Isporuka modula za sigurnosnu rasvjetu u CNUP Ivanja Reka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVINK12.26 KB
24.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK SLJEMENA I UGRADNJA SIGURNOSNIH PRELJEVA NA KROVU NADSTREŠNICE NP NOVSKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.12 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti220.7 KBPrilog 3 - Troškovnik14.31 KBPrilog 3 - Skice609.64 KB
24.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KONSTRUKCIJE I OBLOGA ZIDOVA SOS NIŠE U TUNELU MALA KAPELA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude288.93 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti215.26 KBPrilog 3 - Troškovnik13.76 KBPrilog 3 - Skice603.8 KB
23.10.2018 REPARATURA DIZNI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK10.92 KBPOZIV NA DOSTAVU269 KB
19.10.2018 1. Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Husqarna
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST25.24 KBTROŠKOVINK12.95 KB
18.10.2018 Nabava i sporuka kanalskih rešetki i poklopaca
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.16 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVINK12.96 KBSLIKA POKLOPACA3.47 MB
18.10.2018 Nabava akumulatorskog pištolja za EOO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST24.82 KBTROŠKOVINK11.06 KBTEHNIČKI UVIJETI10.93 KB
16.10.2018 Pružanje stručne usluge specijaliste medicine rada - sudjelovanje u Odboru zaštite na radu i revizijama procjene rizika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude317.66 KBTroškovnik183.4 KB