Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

13.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA PROSTORIJE SKLADIŠTA NP RAVNA GORA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude290.77 KBPrilog 2. - Opći i tehnički uvjeti214.71 KBPrilog 3. - Troškovnik44.5 KBSkice243.5 KB
13.11.2018 Usluga popravaka i polugodišnjih pregleda sustava vatrodojave Global Fire u COKP-i Vrgorac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.25 KBPONUDBENI LIST24.92 KBTROŠKOVINK13.04 KB
12.11.2018 Servis brojača kovanica i novčanica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUUDA, PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK281.5 KB
12.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik13.17 KB
06.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.49 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVINK12.82 KB
06.11.2018 Usluga popravaka prometnih znakova s radarom i display-om za prikaz brzine
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik11.64 KB
26.10.2018 Isporuka komponenti za UPS uređaj Spower G40 u tunelu Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv269 KBTroškovnik10.86 KB
25.10.2018 Hladnjak sa crijevima na elektoagregatu John Deere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE268.5 KBTROŠKOVNIK11.76 KB
24.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KONSTRUKCIJE I OBLOGA ZIDOVA SOS NIŠE U TUNELU MALA KAPELA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude288.93 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti215.26 KBPrilog 3 - Troškovnik13.76 KBPrilog 3 - Skice603.8 KB
24.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA OSTAKLJENE STIJENE S VRATIMA NA OBJEKTU NP NOVSKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude288.69 KBPrilog 2 - Opći i tehničji uvjeti213.91 KBPrilog 3 - Troškovnik17.74 KBPrilog 3 - Skice354.44 KB
24.10.2018 Isporuka modula za sigurnosnu rasvjetu u CNUP Ivanja Reka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVINK12.26 KB
24.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK SLJEMENA I UGRADNJA SIGURNOSNIH PRELJEVA NA KROVU NADSTREŠNICE NP NOVSKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.12 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti220.7 KBPrilog 3 - Troškovnik14.31 KBPrilog 3 - Skice609.64 KB
23.10.2018 REPARATURA DIZNI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK10.92 KBPOZIV NA DOSTAVU269 KB
19.10.2018 1. Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Husqarna
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST25.24 KBTROŠKOVINK12.95 KB
18.10.2018 Nabava i sporuka kanalskih rešetki i poklopaca
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.16 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVINK12.96 KBSLIKA POKLOPACA3.47 MB
18.10.2018 Nabava akumulatorskog pištolja za EOO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST24.82 KBTROŠKOVINK11.06 KBTEHNIČKI UVIJETI10.93 KB
16.10.2018 Pružanje stručne usluge specijaliste medicine rada - sudjelovanje u Odboru zaštite na radu i revizijama procjene rizika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude317.66 KBTroškovnik183.4 KB
15.10.2018 Isporuka i ugradnja znaka ZUR (C38 + C58) u tunelu Hrastovec
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV269 KBTROŠKOVNIK15.62 KB
15.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova za vozila FIAT KOBELCO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.15 KBPONUDBENI LIST24.85 KBTROŠKOVINK13.05 KB
15.10.2018 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv na dostavu ponuda407.24 KBtehnički uvjeti49 KBtroškovnik2.12 MB
15.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270.5 KBTROŠKOVNIK11.91 KB
11.10.2018 Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.12 KBPONUDBENI LIST24.82 KBTROŠKOVINK12.6 KB
11.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.23 KBPONUDBENI LIST24.93 KBTROŠKOVINK12.91 KBSLIKE TROSTEPENE PUMPE909.24 KB
09.10.2018 Sanacija i popravak hidrantskog ormara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBTROŠKOVINK12.37 KBPONUDBENI LIST25.09 KBSLIKA367.5 KB
09.10.2018 Izrada zapornice lagune
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25.07 KBTROŠKOVNIK I SLIKA83.59 KBSKICA51.15 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.16 KB
05.10.2018 Nabava boje za metal
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.09 KBPONUDBENI LIST25.08 KBTROŠKOVINK12.22 KB
05.10.2018 Izrada brošure - autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK10.03 KBPOZIV269 KB
05.10.2018 Dizajn i tisak letaka o sigurnoj vožnji u zimskim uvjetima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK11.17 KB
05.10.2018 PROMOTIVNA BROŠURA MOST SVILAJ
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK10.01 KBPOZIV269.5 KB
04.10.2018 Usluga popravaka i polugodišnjih pregleda sustava vatrodojave Schrack u COKP-i Đakovo
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270 KBTROŠKOVNIK12.36 KB