Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

09.10.2018 Izrada zapornice lagune
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25.07 KBTROŠKOVNIK I SLIKA83.59 KBSKICA51.15 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.16 KB
05.10.2018 Nabava boje za metal
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.09 KBPONUDBENI LIST25.08 KBTROŠKOVINK12.22 KB
05.10.2018 Izrada brošure - autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK10.03 KBPOZIV269 KB
05.10.2018 Dizajn i tisak letaka o sigurnoj vožnji u zimskim uvjetima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK11.17 KB
05.10.2018 PROMOTIVNA BROŠURA MOST SVILAJ
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK10.01 KBPOZIV269.5 KB
04.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV269.5 KBTROŠKOVNIK10.7 KB
04.10.2018 Usluga održavanja i popravaka dizala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV269.5 KBTROŠKOVNIK11.58 KB
04.10.2018 Usluga popravaka i polugodišnjih pregleda sustava vatrodojave Schrack u COKP-i Đakovo
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270 KBTROŠKOVNIK12.36 KB
04.10.2018 Usluga popravaka i polugodišnjih pregleda sustava vatrodojave Kentec i Hochiki u COKP-i Čepin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270 KBTROŠKOVNIK12.38 KB
04.10.2018 Pregled tlačnih posuda kompresora od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270 KBTROŠKOVNIK12.23 KBTEHNIČKI UVJETI12.18 KB
02.10.2018 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik11.38 KB
01.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka kosilica HYMACH
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269.5 KBtroškovnik10.63 KB
01.10.2018 Čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava zgrade
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude319.1 KBTehnički uvjeti176.78 KBTroškovnik190.65 KB
01.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV269 KBTROŠKOVNIK 110.1 KBTROŠKOVNIK 210.08 KB
27.09.2018 Popravak zadnjih vrata press kontejnera 10m³ tip KOVA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik12.18 KB
27.09.2018 Izrada i dobava tablastog zatvarača(zapornice)
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.11 KBPONUDBENI LIST25.07 KBTROŠKOVNIK I SLIKA83.59 KBSKICA51.15 KB
24.09.2018 Usluga pranja i glačanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV268.5 KBTEHNIČKI UVJETI20.92 KBTROŠKOVNIK16.11 KB
24.09.2018 Rezervni dijelovi za strojeve za nanošenje boje Larius
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.16 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVINK13.44 KB
24.09.2018 Isporuka ele. ormara cestovne rasvijete
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVINK12.41 KB
20.09.2018 Isporuka i ugradnja dvokrilnih aluminijskih vrata za trafostanicu Tunel Bristovac
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369 KBPONUDBENI LIST24.89 KBTROŠKOVINK11.93 KBSLIKA 11020.12 KBSLIKA 2979.93 KB
19.09.2018 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik10.41 KB
18.09.2018 Postava zaštitne ograde na čvoru Ivanja Reka na autocesti A3 (Bregana - Zagreb - Lipovac), čvor Ivanja Reka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA269 KBOPĆI UVJETI I TROŠKOVNIK39 KBopseg usluga21.92 KBsituacija i specifikacija67.92 KBsituacija iz prometnog elaborata557.95 KB
18.09.2018 Reparatura hidro-motora pogona četke za pranje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ponudbeni list21.66 KBpoziv258.5 KBtroškovnik12.12 KB
18.09.2018 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA269 KBTROŠKOVNIK10.99 KB
17.09.2018 Reparatura turbopunjača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE268.5 KBTROŠKOVNIK11.03 KB
14.09.2018 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE269 KBTROŠKOVNIK11.21 KB
14.09.2018 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE269 KBTROŠKOVNIK11.28 KB
12.09.2018 Noživi i rezervni dijelovi za kosilice SIP
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVINK13.36 KB
12.09.2018 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU OŠTEĆENIH SLIVNIKA - 8 KOM NA PUO LIČKO LEŠĆE, PUO JANJČE I PUO LIČKI OSIK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA III B1 LIČKO LEŠĆE-LIČKI OSIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed28/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude213.7 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Nacrtima3.85 MBPrilog 3 - Troškovnik14.01 KB
12.09.2018 Popravak i održavanje strojarske opreme i instalacija-vrata za hidran.ormarić
Javni poziv za iskaz interesa
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST25.09 KBTROŠKOVINK12.37 KBSLIKA367.5 KB