Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

06.12.2018 Nabava i montaža nove pumpe Grundfost tip MQ 3-45 na NP Sveta Helena
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.18 KBPONUDBENI LIST24.86 KBTROŠKOVNIK11.06 KB
05.12.2018 KOPČE ZA ČITAČE MAGNETSKIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponuda271 KBtehnički uvjeti795 KBtroškovnik38 KB
05.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja/ PUMPA ZA HIDRAULIKU TROSTEPENA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK11.21 KBPOZIV I PONUDBENI LIST269.5 KB
05.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova za Renault Midlum 220.16C
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBTROŠKOVNIK13.62 KBPONUDBENI LIST25.31 KBSLIKA520.99 KB
04.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST269 KBTROŠKOVNIK10.31 KB
04.12.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Demerje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude/Troškovnik563.06 KB
03.12.2018 Servis AFT uređaja za gašenje požara pjenom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude557.86 KBTroškovnik388.92 KB
28.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova za vozilo Renault Midlum 220.16C
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST25.31 KBTROŠKOVINK12.76 KB
28.11.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA PREKO LATERALNOG KANALA A3 U KM 229+798
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.57 MBPrilog 4 - Troškovnik11.67 KB1. Objašnjenje poziva za dostavu ponuda298.55 KB
27.11.2018 rezervni dijelovi za kosilice BCS
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVINK13.1 KB
27.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja/ PUMPA ZA HIDRAULIKU TROSTEPENA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU I PONUDBENI LIST269.5 KBTROŠKOVNIK11.01 KB
26.11.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Zdenčina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude/Troškovnik563.1 KB
26.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA PROSTORIJE SKLADIŠTA NP RAVNA GORA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude290.62 KBPrilog 2. - Opći i tehnički uvjeti214.71 KBPrilog 3. - Troškovnik44.5 KBSkice243.5 KB
26.11.2018 PAPIR A4 i A3
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE, TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST367.52 KB
26.11.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Jastrebarsko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude/Troškovnik563.18 KB
23.11.2018 Popravak i održavanje strojarske opreme i instalacija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK10.82 KB
22.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Izrada pristupne rampe na ulazu u garažu vozila VP Mala Kapela jug
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.07 MB
20.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravak strojeva FIAT-KOBELCO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270 KBTROŠKOVNIK10.25 KB
20.11.2018 USLUGA OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENU NEKRETNINA ZA IZRADU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA UZ AUTOCESTU A3 U K.O. ORIOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude447.31 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom409.03 KB
19.11.2018 Servis brojača kovanica i novčanica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV, PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK278 KB
19.11.2018 PROMOTIVNI MATERIJAL
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU I PONUDBENI LIST268.5 KBTROŠKOVNIK11.97 KB
19.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka vozila Ford
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV, PONUDBENI LISTI TROŠKOVNIK279.5 KB
16.11.2018 Kliješta za plombiranje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.2 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVINK30.5 KBTEHNIČKI UVIJETI13.27 KB
16.11.2018 Nabava betonskih cijevi
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.1 KBTROŠKOVINK12.23 KBPONUDBENI LIST24.98 KB
14.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv269 KBTroškovnik10.52 KBNOVI POZIV NA DOSTAVU PONUDA S PRODULJENIM ROKOM269.5 KB
14.11.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA PREKO DERIVACIONOG KANALA U KM 21+325, AUTOCESTA A4, PODDIONICA VARAŽDIN – ČAKOVEC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed4/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude526.23 KBPrilog 3: Troškovnik11.67 KBPrilog 4: Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga183.78 KB
14.11.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NA SANACIJI KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA ORLJAVA U KM 191+950, IVANJA REKA, A3, LUŽANI-SLAVONSKI BROD (ZAPAD)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed3/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude525.9 KBPrilog 3 - Troškovnik11.68 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga247.91 KB
13.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KONSTRUKCIJE I OBLOGA ZIDOVA SOS NIŠE U TUNELU MALA KAPELA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda - ponovljeno290.66 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti215.26 KBPrilog 3 - Troškovnik13.76 KBSkice603.8 KB
13.11.2018 Uljni radijatori
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVINK10.28 KBTEHNIČKI OPIS12.91 KB
13.11.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA PROSTORIJE SKLADIŠTA NP RAVNA GORA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude290.77 KBPrilog 2. - Opći i tehnički uvjeti214.71 KBPrilog 3. - Troškovnik44.5 KBSkice243.5 KB