Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.71 KBTROŠKOVNIK11.55 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka teretnih vozila marke FAP PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.77 KBTROŠKOVNIK31.5 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM DO 18.04.2019365.67 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTROŠKOVNIK12.62 KB
08.04.2019 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.54 KBINFORMATIVNI IZGLED LETKA213.08 KBINFORMATIVNI IZGLED LETKA 217.12 KBTROŠKOVNIK101.5 KB
03.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka vozila Opel, Nissan, Renault i Toyota
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.68 KBTROŠKOVNIK30.35 KB
28.03.2019 Nabava rezervnih dijelova za kosilice OLEO MAC 753 T
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.83 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK13.12 KB
28.03.2019 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA - ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTE JEŽEVO SJEVER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed27/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.52 KBPrilog 2 - Projektni zadatak308.71 KBPrilog 3 - Troškovnik13.72 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda4.05 MB
28.03.2019 Snimanje i fotografiranje autoceste u okolici Zagreba, te montaža već postojećih vizualnih materijala i novih u svrhu izrade promotivnog filma s temom inovacija u postavljanju nove prometne signalizacije i opreme na autocesti
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST366.63 KBTROŠKOVNIK12.21 KBOPIS USLUGE14.9 KB
26.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova za kose OLEO MAC 753 T
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.45 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.64 KB
26.03.2019 SITA ZA SLIVNIČKE REŠETKE NA OBJEKTIMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV272.5 KBTROŠKOVNIK12.54 KB
26.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova za vozila FORD TRANSIT
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVNIK31 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.87 KB
26.03.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 26/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude551.52 KBPrilog 2 - Ugovor468.7 KBPrilog 3 - Troškovnik12.64 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga353.18 KB
25.03.2019 Nabava i isporuka traktorske prskalice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.86 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK13.54 KB
25.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.89 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK30 KB
25.03.2019 Nabava motornog puhača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.84 KBPONUDBENI LIST24.81 KBTROŠKOVNIK10.88 KBTEHNIČKI UVIJETI16.47 KB
22.03.2019 Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktu Čičave
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.28 KBTROŠKOVNIK11.69 KBSLIKA703.33 KB
21.03.2019 Nabava UTP mrežnog kabla
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.81 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK12.18 KB
20.03.2019 Rezervni dijelovi za kose SIP ROTO 280 F
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.5 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK13.06 KB
19.03.2019 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.88 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK13.76 KB
15.03.2019 Isporuka dijelova i servis makara proizvođača Hare
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.49 KBTROŠKOVNIK11.25 KB
14.03.2019 Nabava rezervnih dijelova za vozilo Ford Tranzit
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZS DOSTAVU PONUDE408.82 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK30 KB
14.03.2019 Usnici za alkotester proizvođača Drager safety
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude316.79 KBTroškovnik226.33 KB
13.03.2019 Izrada i ugradnja pocinčanog nosača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.61 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVNIK10.96 KB
12.03.2019 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI UVJETI16.17 KBTROŠKOVNIK32 KBIZGLED NALJEPNICA4.17 MBPOZIV NA DOSTAVU PONUDA365.44 KB
12.03.2019 Nabava i održavanje vanjskog i unutarnjeg zelenila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.49 KBTEHNIČKI UVJETI27.79 KBTROŠKOVNIK17.19 KB
12.03.2019 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE365.33 KBTROŠKOVNIK11.24 KB
11.03.2019 Produljenje roka za nabavu hladne asfaltne mase
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.88 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTEHNIČKI UVIJETI14.83 KBTROŠKOVNIK12.68 KB
11.03.2019 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KROVNE ODVODNJE NADSTREŠNICE NP OTOČAC
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda287.55 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti219.25 KBPrilog 3 - Troškovnik359.3 KBFotografije510.24 KB
11.03.2019 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA NA OBJEKTU NP DUGOPOLJE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude287.39 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti213.32 KBPrilog 3 - Troškovnik360.52 KBFotografije736.67 KB
08.03.2019 IZRADA PROMETNOG ELABORATA: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME SANACIJE PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ŽUTICA U KM 66+174 (DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA IVANIĆ GRAD- KRIŽ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Mjed8/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude221.81 KBPrilog 2 - Projektni zadatak208.66 KBPrilog 3 - Troškovnik13.75 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda301.77 KB