Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

17.04.2019 Zamjena vjetrobranskog stakla
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.05 KBPONUDBENI LIST24.96 KBTROŠKOVNIK12.3 KB
17.04.2019 Nabava, doprema i montaža ATS-a (komutacija mreža / agregat) na rezervnom agregatu u TJO Zagvozd
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.43 KBTROŠKOVNIK12.02 KB
17.04.2019 Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača PRODULJENJE ROKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.53 KBTROŠKOVNICI38 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM365.53 KBTROŠKOVNICI SA ORIGINALNIM KATALOŠKIM BROJEVIMA38 KB
17.04.2019 Listići za analogne tahografe i rolice za digitalne tahografe
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.45 KBTROŠKOVNIK14.4 KB
17.04.2019 Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.54 KBTROŠKOVNIK29.96 KB
16.04.2019 Isporuka odvlaživača zraka za UPS prostorije tunela Mala Kapela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.9 KBTROŠKOVNIK13.8 KB
15.04.2019 Izrada segmenata četki po uzorku
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.52 KBTROŠKOVNIK29.87 KB
15.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.46 KBTROŠKOVNIK29.99 KB
12.04.2019 Ispitivanje električnih instalacija, učinkovitosti ventilacije, buke, onečišćenja zraka od štetnih emisija, nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST623.55 KBTEHNIČKI UVJETI376.46 KBTROŠKOVNIK370.21 KB
12.04.2019 Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta, mikrobiološke analize gotovog obroka u restoranima društvene prehrane i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Društva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE573.67 KBTROŠKOVNIK443.52 KBTEHNIČKI UVJETI419 KB
10.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova za mulčer za traktor SEPPI SMO 225
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.89 KBPONUDBENI LIST25.08 KBTROŠKOVNIK12.8 KB
10.04.2019 Izrada inventarskih pločica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.38 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK12.23 KBSLIKA PRIMJER323 KB
10.04.2019 Nabava cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.93 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK13.79 KB
10.04.2019 NABAVA BATERIJSKE PRSKALICE ZA PESTICIDE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.86 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK29.5 KBTEHNIČKI UVIJETI32 KB
09.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Belarus
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.95 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.79 KB
09.04.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed5/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude223.67 KBPrilog 2 - Ugovor248.86 KBPrilog 3 - Troškovnik12.81 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete201.32 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga26.24 KB
09.04.2019 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.55 KBTroškovnik11.44 KB
09.04.2019 Servis vatrodojavnog sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Troškovnik271.13 KBTehnički uvjeti277.45 KBPoziv na dostavu ponude - produljenje roka315.33 KB
09.04.2019 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača OLEO MAC
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.63 KBTROŠKOVNIK10.97 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka teretnih vozila marke FAP PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.77 KBTROŠKOVNIK31.5 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM DO 18.04.2019365.67 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTROŠKOVNIK12.62 KB
08.04.2019 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.54 KBINFORMATIVNI IZGLED LETKA213.08 KBINFORMATIVNI IZGLED LETKA 217.12 KBTROŠKOVNIK101.5 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.71 KBTROŠKOVNIK11.55 KB
03.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka vozila Opel, Nissan, Renault i Toyota
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.68 KBTROŠKOVNIK30.35 KB
28.03.2019 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA - ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTE JEŽEVO SJEVER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed27/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.52 KBPrilog 2 - Projektni zadatak308.71 KBPrilog 3 - Troškovnik13.72 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda4.05 MB
28.03.2019 Snimanje i fotografiranje autoceste u okolici Zagreba, te montaža već postojećih vizualnih materijala i novih u svrhu izrade promotivnog filma s temom inovacija u postavljanju nove prometne signalizacije i opreme na autocesti
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST366.63 KBTROŠKOVNIK12.21 KBOPIS USLUGE14.9 KB
28.03.2019 Nabava rezervnih dijelova za kosilice OLEO MAC 753 T
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.83 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK13.12 KB
26.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova za kose OLEO MAC 753 T
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.45 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.64 KB
26.03.2019 SITA ZA SLIVNIČKE REŠETKE NA OBJEKTIMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV272.5 KBTROŠKOVNIK12.54 KB
26.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova za vozila FORD TRANSIT
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVNIK31 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.87 KB