Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

15.07.2019 Redovni servis SPRINKLER suhog sustava protupožarne zaštite garažnog prostora produljenje roka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.36 KBTROŠKOVNIK I TEHNIČKI UVJETI36.5 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM365.52 KB
09.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka vozila Opel, Nissan, Renault i Toyota
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.37 KBTROŠKOVNIK11.54 KB
09.07.2019 TONERI ZA HP COLOR LASER JET 5550
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.35 KBTROŠKOVNIK12.4 KB
08.07.2019 KOMPRESOR COPELAND ZR61-K*E-TFD422 - NP Čepin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.27 KBTROŠKOVNIK12.18 KB
08.07.2019 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.27 KBPONUDBENI LIST24.85 KBTROŠKOVNIK10.99 KB
08.07.2019 Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.41 KBTROŠKOVNIK11.13 KB
08.07.2019 Rezervni dijelovi za "mulčere" proizvođača GRAMIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.23 KBPONUDBENI LIST25.03 KBTROŠKOVNIK10.98 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Tehnomehanika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.28 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK10.97 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.49 KBTROŠKOVNIK11.04 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.53 KBTROŠKOVNIK10.98 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Tehnomehanika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.51 KBTROŠKOVNIK11.56 KB
04.07.2019 Nabava i isporuka slavina i ventila za sanitarne čvorove
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.31 KBPONUDBENI LIST25.25 KBTROŠKOVNIK38 KBSLIKE339.51 KB
03.07.2019 Rezervni dijelovi i usluga popravka vozila Nissan x trail 2.0
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.22 KBPONUDBENI LIST25.03 KBTROŠKOVNIK7.72 KB
01.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU ZAHVATA CJELOVITE SANACIJE U OBJEKTU STABILNOG JAVNOG WC-a, PUO MOSOR JUG
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude464.64 KBPrilog 2 - Projektni zadatak3.01 MBPrilog 3 - Troškovnik13.83 KB
28.06.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA TUNEL MALA KAPELA – ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude554.76 KBPrilog 2 - Ugovor473.89 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga281.48 KB
27.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.95 KBTROŠKOVNIK11.53 KB
27.06.2019 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva-produljen rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.43 KBDOKUMENTACIJA SA PRODULJENIM ROKOM365.44 KBTROŠKOVNIK30.04 KB
27.06.2019 Usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTEHNIČKI UVJETI27.7 KBTROŠKOVNIK30.5 KB
19.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Same
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.88 KBTROŠKOVNIK11.65 KB
18.06.2019 Nabava repelanta za insekte (komarce)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK36 KBTEHNIČKI UVJETI23 KB
17.06.2019 Nabava vode u bocama 18,9 l
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK44 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA369.19 KB
17.06.2019 Nabava motorne samohodne kosilice Husqvarna LB 155 S
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.11 KBPONUDBENI LIST25.04 KBTROŠKOVNIK10.81 KBTEHNIČKI UVIJETI45 KB
17.06.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ZAŠTITE PORTALNIH GRAĐEVINA TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Mjed 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude549.12 KBPrilog 2 - Ugovor470.15 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga804.57 KB
13.06.2019 Izrada AB betonskih ploča
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK10.87 KBTEHNIČKI UVIJETI13.48 KBNACRT13.83 KB
13.06.2019 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE SABIRNE JAME NA LOKACIJI NP NOVSKA, AUTOCESTA A3, NADLEŽNOST TJO KUTINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude451.35 KBPrilog 2 - Projektni zadatak415.36 KBPrilog 3 - Troškovnik13.71 KB
12.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.8 KBTROŠKOVNIK11.49 KB
12.06.2019 Isporuka vode u bocama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.2 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK44 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KB
12.06.2019 Ispitivanje punonepropusnosti UNP spremnika (svakih 5 godina)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25.13 KBTROŠKOVNIK35.5 KBTEHNIČKI UVIJETI13.57 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.36 KB
12.06.2019 Noževi i rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.15 KBTROŠKOVNIK13.14 KB
11.06.2019 ISPITIVANJE BUKE OKOLIŠA ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI I NA LOKACIJI POSTAVLJENIH BUKOBRANA, AUTOCESTA A1, DIONICA RAVČA - PLOČE, TE ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE, AUTOCESTA A10, DIONICA GRANICA BIH - ČVOR PLOČE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 2
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1009.7 KBTroškovnik - IZMJENA58 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponuda432.44 KB1. Nacrti1.19 MB2. Nacrti10.02 MB