Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

11.06.2019 ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI, AUTOCESTA A1, DIONICA RAVČA - PLOČE I ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE, AUTOCESTA A10, DIONICA GRANICA BIH - ČVOR PLOČE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 3
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda992.84 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponude419.23 KB
11.06.2019 USLUGA IZLUČIVANJA MAGNETSKIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.83 KBTROŠKOVNIK31.5 KB
11.06.2019 ISPITIVANJE KVALITETE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI, OBJEKT VATROGASNE POSTROJBE (OVP) ŠUBIR, AUTOCESTA A1 DIONICA RAVČA - PLOČE TE ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE I SANITARNI JAVNI WC NA PUO POJEZERJE, AUT
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 1
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1001.35 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponude422.14 KB
10.06.2019 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.41 KBTEHNIČKI UVJETI46.5 KBTROŠKOVNIK2.02 MB
10.06.2019 Isporuka i ugradnja dvosmjernog uređaja za komunikaciju u kabine dizala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.15 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK15.8 KBTEHNIČKI UVIJETI33.5 KB
10.06.2019 Vanjski pregled UNP spremnika i instalacija u 2019. godini od ovlaštenog inspekcijskog tijela PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.79 KBTEHNIČKI UVJETI15.04 KBTROŠKOVNIK33 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA365.79 KB
10.06.2019 Ispitivanje dizala u objektima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE368.97 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.79 KB
10.06.2019 ISPORUKA LED MARKERA I REZERVNIH DIJELOVA ZA LED MARKERE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK11.95 KBPOZIV365.83 KB
07.06.2019 Isporuka frecooling ventila za rashladnik ARMEC NRA 650 za CUNOP Sv. Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.81 KBTroškovnik12.71 KB
07.06.2019 Isporuka monitora za sustav videonadzora i videodetekcije u CNUP Split
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV 365.71 KBTROŠKOVNIK11.2 KB
07.06.2019 USLUGA PRIJEVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI OPIS23.5 KBTROŠKOVNIK28.5 KBPOZIV365.54 KB
06.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i servis radioničke opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.54 KBTroškovnik11.63 KB
05.06.2019 Popravak klima uređaja na vozilu Nissan x trail
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE368.93 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK31.07 KB
05.06.2019 Nabava hladne asfaltne mase
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.2 KBPONUDBENI LIST25 KBTEHNIČKI UVIJETI14.82 KBTROŠKOVNIK12.1 KB
05.06.2019 Veliki servis na vozilu Renault Megan
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.08 KBPONUDBENI LIST25.28 KBTROŠKOVNIK11.69 KB
04.06.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponuda i ponudbeni list566.76 KBTEHNIČKI UVJETI - Grupe V,X i XII453.1 KBTROŠKOVNIK - GRUPA V421.76 KBTROŠKOVNIK - GRUPA X418.43 KBTROŠKOVNIK - GRUPA XII416.63 KB
04.06.2019 USLUGA PRAŽNJENJA SABIRNIH JAMA - Demerje, Zdenčina, Jastrebarsko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I TROŠKOVNIK - DEMERJE561.02 KBPOZIV NA DOSTAVU PONUDE I TROŠKOVNIK - ZDENČINA561.05 KBPOZIV NA DOSTAVU PONUDE I TROŠKOVNIK - JASTREBARSKO562.77 KB
31.05.2019 nabava ljestvi za naplatne postaje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK11.25 KBTEHNIČKI OPIS15.4 KB
24.05.2019 Brojač papirnatog novca
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.62 KBTEHNIČKI UVJETI24.5 KBTROŠKOVNIK30.5 KB
24.05.2019 Popravak i servis te podešavanje rada sustava za navodnjavanje zelenih površina na PUO Krka (istok i zapad)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.64 KBTROŠKOVNIK11.5 KB
24.05.2019 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) PRODULJENJE ROKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV SA PRODULJENIM ROKOM365.68 KBTROŠKOVNIK30.5 KB
24.05.2019 Usluga održavanja i popravak dizala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.64 KBTROŠKOVNIK11.93 KB
23.05.2019 Nabava i isporuka slavina za umivaonik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.15 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK38 KB
22.05.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA TUNEL MALA KAPELA – ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude555.47 KBPrilog 2 - Ugovor474.19 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i troškovnik radova nad kojima se vrši usluga281.48 KB
21.05.2019 Izrada atesta nadogradnji
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE368.85 KBPONUDBENI LIST24.84 KBTROŠKOVNIK10.39 KBTROŠKOVNIK10.4 KBTROŠKOVNIK11.02 KB
21.05.2019 USLUGA OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENU NEKRETNINA ZA IZRADU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA UZ AUTOCESTU A4 ZAGREB - GORIČAN U K.O. LUŽAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 38/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude448.48 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom412.18 KB
16.05.2019 SITA ZA SLIVNIČKE REŠETKE NA OBJEKTIMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST560.32 KBTROŠKOVNIK482.82 KB
16.05.2019 Nabava materijala za bojanje tunela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK13.1 KB
15.05.2019 nabava čeličnog užeta 12 mm-nerotirajućeg
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.12 KBPONUDBENI LIST24.9 KBTROŠKOVNIK11.06 KB
10.05.2019 Usluga uklanjanja reklame, drvene oplate(pasarele) na PUO Plitvice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST555.8 KBTROŠKOVNIK391.47 KBTEHNIČKI UVJETI483.8 KB