Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

21.02.2019 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama (septičkih jama) na NP Zdenčina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude - KB - 112320.65 KB
20.02.2019 Isporuka rezervnih dijelova za traktorske kosilice GRAMIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.87 KBPONUDBENI LIST25.04 KBTROŠKOVNIK14.42 KB
19.02.2019 Olovne plombe promjera 12 mm i čistoće olova od 99,99%
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST317.72 KBTROŠKOVNIK180.54 KB
19.02.2019 Spremnik za sanitarnu vodu 3000 lit.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.87 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK12.66 KBTEHNIČKI UVIJETI14.21 KB
19.02.2019 NabaVA I ISPORUKA SLAVINA I ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.84 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK38 KBSLIKE785.24 KB
13.02.2019 Nabava i isopruka traktorske prskalice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.83 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK13.54 KB
11.02.2019 SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE MOSTA SVILAJ
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK12.29 KBPOZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST366.3 KB
06.02.2019 Nabava i isporuka laminata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.78 KBPONUDBENI LIST24.83 KBTROŠKOVNIK12.3 KB
06.02.2019 Nabava motorne pile
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.79 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVNIK9.58 KBTEHNIČKI UVIJETI39 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVIJETA9.86 KB
06.02.2019 1. Nabava i isporuka lopata za čišćenje snijega
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.79 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK29 KBTEHNIČKI UVIJETI13.25 KB
06.02.2019 Nabava i isporuka čeličnih boca za kisik i acetilen
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.82 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.31 KB
06.02.2019 Ispitivanje vodonepropusnosti i ispravnosti sabirne jame na NP Novska
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude321.78 KBObjašnjenje poziva na dostavu ponude292.74 KB
06.02.2019 Isporuka dijelova i opreme za potrebe elektroodržavanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST270 KBTROŠKOVNIK12.47 KB
05.02.2019 NABAVA I ISPORUKA RUČNOG VILIČARA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.79 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVNIK9.58 KBTEHNIČKI UVIJETI39 KBOBRAZAC TEH.UVIJETA9.94 KB
05.02.2019 VIJČANA ROBA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.81 KBPONUDBENI LIST24.81 KBTROŠKOVNIK13.15 KB
05.02.2019 Nabava i isporka pumpe hidraulike
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.83 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK11.12 KB
04.02.2019 Nabava i isporuka termo peći
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.79 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK12.15 KB
28.01.2019 Usluga pranja i peglanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA372.06 KB
25.01.2019 NABAVA PEKARSKIH PROIZVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST366.74 KBTROŠKOVNICI40.4 KB
22.01.2019 Isporuka rezervnih dijelova za Snježne freze Husqvarna
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.92 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK10.55 KB
22.01.2019 Isporuka gurtna za učvršćivanje tereta
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.9 KBPONUDBENI LIST24.81 KBTROŠKOVNIK10.39 KB
21.01.2019 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.85 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVNIK13.21 KB
17.01.2019 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA270.5 KBTROŠKOVNIK11.48 KB
09.01.2019 PAPIR A4
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude, Ponudbeni list i Troškovnik367.81 KB
09.01.2019 nABAVA SLAVINA I ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA ZA PISOAR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK12.44 KBSLIKE1.51 MB
07.01.2019 Isporuka rezervnih dijeloa za hidraulične nadogradnje proizvođača Higraulika kurelja KARDANI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.27 KBPONUDBENI LIST24.89 KBTROŠKOVNIK10.38 KB
04.01.2019 Nabava potrošnog materijala za održavanje zgrade,objekata i opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.23 KBTROŠKOVNIK13.28 KBPONUDBENI LIST25.05 KB
31.12.2018 GLS ŠTAP, GPR 111, POKLOPAC CS 10
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV270.5 KBTROŠKOVNIK14.17 KB
14.12.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA SEGMENATA SVJETLOSNE TRAKE NA NADSTREŠNICI NP OŠTROVICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.82 KBPrilog 2. Troškovnik191.25 KB
14.12.2018 IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA ZAMJENU POSTOJEĆIH VRATA S OKVIRIMA NA NIŠAMA DRENAŽNIH OKANA U TUNELIMA HRASTOVEC I VRTLINOVEC NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICI NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed43/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.66 KBPrilog 2 - Projektni zadatak230.12 KBPrilog 3 - Troškovnik14.04 KB