Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

10.04.2019 Nabava cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.93 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK13.79 KB
09.04.2019 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača OLEO MAC
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.63 KBTROŠKOVNIK10.97 KB
09.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Belarus
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.95 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.79 KB
09.04.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed5/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude223.67 KBPrilog 2 - Ugovor248.86 KBPrilog 3 - Troškovnik12.81 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete201.32 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga26.24 KB
09.04.2019 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.55 KBTroškovnik11.44 KB
09.04.2019 Servis vatrodojavnog sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Troškovnik271.13 KBTehnički uvjeti277.45 KBPoziv na dostavu ponude - produljenje roka315.33 KB
08.04.2019 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.54 KBINFORMATIVNI IZGLED LETKA213.08 KBINFORMATIVNI IZGLED LETKA 217.12 KBTROŠKOVNIK101.5 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.71 KBTROŠKOVNIK11.55 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka teretnih vozila marke FAP PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.77 KBTROŠKOVNIK31.5 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM DO 18.04.2019365.67 KB
08.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTROŠKOVNIK12.62 KB
03.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka vozila Opel, Nissan, Renault i Toyota
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.68 KBTROŠKOVNIK30.35 KB
28.03.2019 Snimanje i fotografiranje autoceste u okolici Zagreba, te montaža već postojećih vizualnih materijala i novih u svrhu izrade promotivnog filma s temom inovacija u postavljanju nove prometne signalizacije i opreme na autocesti
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST366.63 KBTROŠKOVNIK12.21 KBOPIS USLUGE14.9 KB
28.03.2019 Nabava rezervnih dijelova za kosilice OLEO MAC 753 T
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.83 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK13.12 KB
28.03.2019 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA - ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTE JEŽEVO SJEVER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed27/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.52 KBPrilog 2 - Projektni zadatak308.71 KBPrilog 3 - Troškovnik13.72 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda4.05 MB
26.03.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 26/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude551.52 KBPrilog 2 - Ugovor468.7 KBPrilog 3 - Troškovnik12.64 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga353.18 KB
26.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova za kose OLEO MAC 753 T
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.45 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.64 KB
26.03.2019 SITA ZA SLIVNIČKE REŠETKE NA OBJEKTIMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV272.5 KBTROŠKOVNIK12.54 KB
26.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova za vozila FORD TRANSIT
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVNIK31 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.87 KB
25.03.2019 Nabava motornog puhača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.84 KBPONUDBENI LIST24.81 KBTROŠKOVNIK10.88 KBTEHNIČKI UVIJETI16.47 KB
25.03.2019 Nabava i isporuka traktorske prskalice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.86 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK13.54 KB
25.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.89 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK30 KB
22.03.2019 Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktu Čičave
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.28 KBTROŠKOVNIK11.69 KBSLIKA703.33 KB
21.03.2019 Nabava UTP mrežnog kabla
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.81 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK12.18 KB
20.03.2019 Rezervni dijelovi za kose SIP ROTO 280 F
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.5 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK13.06 KB
19.03.2019 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.88 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK13.76 KB
15.03.2019 Isporuka dijelova i servis makara proizvođača Hare
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.49 KBTROŠKOVNIK11.25 KB
14.03.2019 Nabava rezervnih dijelova za vozilo Ford Tranzit
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZS DOSTAVU PONUDE408.82 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK30 KB
14.03.2019 Usnici za alkotester proizvođača Drager safety
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude316.79 KBTroškovnik226.33 KB
13.03.2019 Izrada i ugradnja pocinčanog nosača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.61 KBPONUDBENI LIST24.97 KBTROŠKOVNIK10.96 KB
12.03.2019 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE365.33 KBTROŠKOVNIK11.24 KB