Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

21.05.2019 USLUGA OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENU NEKRETNINA ZA IZRADU PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA UZ AUTOCESTU A4 ZAGREB - GORIČAN U K.O. LUŽAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 38/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude448.48 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom412.18 KB
21.05.2019 Izrada atesta nadogradnji
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE368.85 KBPONUDBENI LIST24.84 KBTROŠKOVNIK10.39 KBTROŠKOVNIK10.4 KBTROŠKOVNIK11.02 KB
16.05.2019 Nabava materijala za bojanje tunela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK13.1 KB
16.05.2019 SITA ZA SLIVNIČKE REŠETKE NA OBJEKTIMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST560.32 KBTROŠKOVNIK482.82 KB
15.05.2019 nabava čeličnog užeta 12 mm-nerotirajućeg
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.12 KBPONUDBENI LIST24.9 KBTROŠKOVNIK11.06 KB
10.05.2019 Usluga uklanjanja reklame, drvene oplate(pasarele) na PUO Plitvice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST555.8 KBTROŠKOVNIK391.47 KBTEHNIČKI UVJETI483.8 KB
06.05.2019 Nabava motornog puhača7usisivača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVNIK10.71 KBTEHNIČKI UVIJETI16.47 KBTEHNIČKI UVIJETI31 KB
06.05.2019 Nabava usisavača mokri-suhi
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.11 KBPONUDBENI LIST24.79 KBTROŠKOVNIK10.89 KBTEHNIČKI UVIJETI16.38 KBTEHNIČKI UVIJET31.5 KB
06.05.2019 Nabava i isporuka cestarskog alata-EKO hvataljke
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.12 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK30 KB
02.05.2019 KONTROLNA ISPITIVANJA U GARANTNOM PERIODU ZA SANACIJU ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 79+900 DO KM 88+160 (DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA POPOVEC - SVETA HELENA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed36/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude223.15 KBPrilog 2 - Troškovnik13.99 KB
30.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usl ga servisa i popravaka vozila Ford
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTROŠKOVNIK13.71 KB
26.04.2019 Usluga servisa, zamjena elektroda i baterija AVD uređaja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI UVJETI25 KBTROŠKOVNIK36.5 KBPOZIV NA DOSTAVU PONUDA365.63 KB
26.04.2019 Dopunsko punjenje prve pomoći PRODULJENJE ROKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.47 KBTEHNIČKI UVJETI42 KBTROŠKOVNIK29 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA365.54 KB
18.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.65 KBTROŠKOVNIK11.71 KB
17.04.2019 Listići za analogne tahografe i rolice za digitalne tahografe
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.45 KBTROŠKOVNIK14.4 KB
17.04.2019 Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.54 KBTROŠKOVNIK29.96 KB
17.04.2019 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.39 KBTROŠKOVNIK11.36 KB
17.04.2019 Usluga osposobljavanje djelatnika za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV366.05 KBTEHNIČKI UVJETI29.5 KBTROŠKOVNIK18.41 KB
17.04.2019 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.15 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK13.72 KB
17.04.2019 Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača PRODULJENJE ROKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.53 KBTROŠKOVNICI38 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM365.53 KBTROŠKOVNICI SA ORIGINALNIM KATALOŠKIM BROJEVIMA38 KB
17.04.2019 Zamjena vjetrobranskog stakla
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.05 KBPONUDBENI LIST24.96 KBTROŠKOVNIK12.3 KB
17.04.2019 Nabava, doprema i montaža ATS-a (komutacija mreža / agregat) na rezervnom agregatu u TJO Zagvozd
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.43 KBTROŠKOVNIK12.02 KB
16.04.2019 Isporuka odvlaživača zraka za UPS prostorije tunela Mala Kapela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.9 KBTROŠKOVNIK13.8 KB
15.04.2019 Izrada segmenata četki po uzorku
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.52 KBTROŠKOVNIK29.87 KB
15.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.46 KBTROŠKOVNIK29.99 KB
12.04.2019 Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta, mikrobiološke analize gotovog obroka u restoranima društvene prehrane i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u objektima Društva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE573.67 KBTROŠKOVNIK443.52 KBTEHNIČKI UVJETI419 KB
12.04.2019 Ispitivanje električnih instalacija, učinkovitosti ventilacije, buke, onečišćenja zraka od štetnih emisija, nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST623.55 KBTEHNIČKI UVJETI376.46 KBTROŠKOVNIK370.21 KB
10.04.2019 Isporuka rezervnih dijelova za mulčer za traktor SEPPI SMO 225
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.89 KBPONUDBENI LIST25.08 KBTROŠKOVNIK12.8 KB
10.04.2019 Izrada inventarskih pločica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.38 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK12.23 KBSLIKA PRIMJER323 KB
10.04.2019 Nabava cestarskog i vrtlarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.93 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK13.79 KB