Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

04.07.2019 Nabava i isporuka slavina i ventila za sanitarne čvorove
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.31 KBPONUDBENI LIST25.25 KBTROŠKOVNIK38 KBSLIKE339.51 KB
03.07.2019 Rezervni dijelovi i usluga popravka vozila Nissan x trail 2.0
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.22 KBPONUDBENI LIST25.03 KBTROŠKOVNIK7.72 KB
01.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU ZAHVATA CJELOVITE SANACIJE U OBJEKTU STABILNOG JAVNOG WC-a, PUO MOSOR JUG
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude464.64 KBPrilog 2 - Projektni zadatak3.01 MBPrilog 3 - Troškovnik13.83 KB
28.06.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA TUNEL MALA KAPELA – ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude554.76 KBPrilog 2 - Ugovor473.89 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga281.48 KB
27.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.95 KBTROŠKOVNIK11.53 KB
27.06.2019 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva-produljen rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.43 KBDOKUMENTACIJA SA PRODULJENIM ROKOM365.44 KBTROŠKOVNIK30.04 KB
27.06.2019 Usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTEHNIČKI UVJETI27.7 KBTROŠKOVNIK30.5 KB
19.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Same
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.88 KBTROŠKOVNIK11.65 KB
18.06.2019 Nabava repelanta za insekte (komarce)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK36 KBTEHNIČKI UVJETI23 KB
17.06.2019 Nabava vode u bocama 18,9 l
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK44 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA369.19 KB
17.06.2019 Nabava motorne samohodne kosilice Husqvarna LB 155 S
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.11 KBPONUDBENI LIST25.04 KBTROŠKOVNIK10.81 KBTEHNIČKI UVIJETI45 KB
17.06.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ZAŠTITE PORTALNIH GRAĐEVINA TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Mjed 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude549.12 KBPrilog 2 - Ugovor470.15 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga804.57 KB
13.06.2019 Izrada AB betonskih ploča
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK10.87 KBTEHNIČKI UVIJETI13.48 KBNACRT13.83 KB
13.06.2019 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE SABIRNE JAME NA LOKACIJI NP NOVSKA, AUTOCESTA A3, NADLEŽNOST TJO KUTINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude451.35 KBPrilog 2 - Projektni zadatak415.36 KBPrilog 3 - Troškovnik13.71 KB
12.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.8 KBTROŠKOVNIK11.49 KB
12.06.2019 Isporuka vode u bocama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.2 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK44 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KB
12.06.2019 Ispitivanje punonepropusnosti UNP spremnika (svakih 5 godina)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25.13 KBTROŠKOVNIK35.5 KBTEHNIČKI UVIJETI13.57 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.36 KB
12.06.2019 Noževi i rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.15 KBTROŠKOVNIK13.14 KB
11.06.2019 ISPITIVANJE BUKE OKOLIŠA ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI I NA LOKACIJI POSTAVLJENIH BUKOBRANA, AUTOCESTA A1, DIONICA RAVČA - PLOČE, TE ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE, AUTOCESTA A10, DIONICA GRANICA BIH - ČVOR PLOČE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 2
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1009.7 KBTroškovnik - IZMJENA58 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponuda432.44 KB1. Nacrti1.19 MB2. Nacrti10.02 MB
11.06.2019 ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI, AUTOCESTA A1, DIONICA RAVČA - PLOČE I ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE, AUTOCESTA A10, DIONICA GRANICA BIH - ČVOR PLOČE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 3
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda992.84 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponude419.23 KB
11.06.2019 USLUGA IZLUČIVANJA MAGNETSKIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.83 KBTROŠKOVNIK31.5 KB
11.06.2019 ISPITIVANJE KVALITETE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI, OBJEKT VATROGASNE POSTROJBE (OVP) ŠUBIR, AUTOCESTA A1 DIONICA RAVČA - PLOČE TE ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE I SANITARNI JAVNI WC NA PUO POJEZERJE, AUT
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 1
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1001.35 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponude422.14 KB
10.06.2019 Isporuka i ugradnja dvosmjernog uređaja za komunikaciju u kabine dizala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.15 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK15.8 KBTEHNIČKI UVIJETI33.5 KB
10.06.2019 Vanjski pregled UNP spremnika i instalacija u 2019. godini od ovlaštenog inspekcijskog tijela PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.79 KBTEHNIČKI UVJETI15.04 KBTROŠKOVNIK33 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA365.79 KB
10.06.2019 Ispitivanje dizala u objektima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE368.97 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK12.79 KB
10.06.2019 ISPORUKA LED MARKERA I REZERVNIH DIJELOVA ZA LED MARKERE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK11.95 KBPOZIV365.83 KB
10.06.2019 Naljepnice i cjenici za naplatne kućice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.41 KBTEHNIČKI UVJETI46.5 KBTROŠKOVNIK2.02 MB
07.06.2019 Isporuka frecooling ventila za rashladnik ARMEC NRA 650 za CUNOP Sv. Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.81 KBTroškovnik12.71 KB
07.06.2019 Isporuka monitora za sustav videonadzora i videodetekcije u CNUP Split
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV 365.71 KBTROŠKOVNIK11.2 KB
07.06.2019 USLUGA PRIJEVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI OPIS23.5 KBTROŠKOVNIK28.5 KBPOZIV365.54 KB