Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

01.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV269 KBTROŠKOVNIK 110.1 KBTROŠKOVNIK 210.08 KB
27.09.2018 Popravak zadnjih vrata press kontejnera 10m³ tip KOVA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik12.18 KB
27.09.2018 Izrada i dobava tablastog zatvarača(zapornice)
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.11 KBPONUDBENI LIST25.07 KBTROŠKOVNIK I SLIKA83.59 KBSKICA51.15 KB
24.09.2018 Usluga pranja i glačanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV268.5 KBTEHNIČKI UVJETI20.92 KBTROŠKOVNIK16.11 KB
24.09.2018 Rezervni dijelovi za strojeve za nanošenje boje Larius
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.16 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVINK13.44 KB
24.09.2018 Isporuka ele. ormara cestovne rasvijete
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.17 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVINK12.41 KB
20.09.2018 Isporuka i ugradnja dvokrilnih aluminijskih vrata za trafostanicu Tunel Bristovac
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369 KBPONUDBENI LIST24.89 KBTROŠKOVINK11.93 KBSLIKA 11020.12 KBSLIKA 2979.93 KB
19.09.2018 Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
poziv269 KBtroškovnik10.41 KB
18.09.2018 Reparatura hidro-motora pogona četke za pranje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ponudbeni list21.66 KBpoziv258.5 KBtroškovnik12.12 KB
18.09.2018 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA269 KBTROŠKOVNIK10.99 KB
18.09.2018 Postava zaštitne ograde na čvoru Ivanja Reka na autocesti A3 (Bregana - Zagreb - Lipovac), čvor Ivanja Reka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA269 KBOPĆI UVJETI I TROŠKOVNIK39 KBopseg usluga21.92 KBsituacija i specifikacija67.92 KBsituacija iz prometnog elaborata557.95 KB
17.09.2018 Reparatura turbopunjača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE268.5 KBTROŠKOVNIK11.03 KB
14.09.2018 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE269 KBTROŠKOVNIK11.21 KB
14.09.2018 Popravak hidromotora, hidrauličnih pumpi i glava volana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE269 KBTROŠKOVNIK11.28 KB
12.09.2018 Noživi i rezervni dijelovi za kosilice SIP
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVINK13.36 KB
12.09.2018 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU OŠTEĆENIH SLIVNIKA - 8 KOM NA PUO LIČKO LEŠĆE, PUO JANJČE I PUO LIČKI OSIK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA III B1 LIČKO LEŠĆE-LIČKI OSIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed28/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude213.7 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Nacrtima3.85 MBPrilog 3 - Troškovnik14.01 KB
12.09.2018 Popravak i održavanje strojarske opreme i instalacija-vrata za hidran.ormarić
Javni poziv za iskaz interesa
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST25.09 KBTROŠKOVINK12.37 KBSLIKA367.5 KB
12.09.2018 Rezervni dijelovi za kosilice INO
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE408.75 KBPONUDBENI LIST24.86 KBTROŠKOVINK13.07 KB
11.09.2018 Reparatura kočionih čeljusti
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.89 KBTROŠKOVNIK12.16 KB
11.09.2018 Isporuka kompresora ABAC B6000 5,5 kw
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude, Ponudbeni list/Troškovnik329.1 KBPonovljeni poziv329.65 KB
07.09.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka vozila Ford
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV269 KBTROŠKOVNIK11.4 KB
07.09.2018 Isporuka rezervnih dijelova zs kose SIP-280 i SIP-220
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVINK13.36 KB
07.09.2018 Servis brojača kovanica i novčanica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE269 KBTROŠKOVNIK11.13 KB
04.09.2018 Usluga održavanja i popravka dizala
Javni poziv za iskaz interesa
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST24.96 KBTROŠKOVINK12.51 KB
27.08.2018 Isporuka dijelova i servis makara proizvođača Hare
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE259 KBPONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVINK11.56 KB
24.08.2018 USLUGA ODRŽAVANJA DIZALA
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST24.96 KBTROŠKOVINK12.51 KB
23.08.2018 Retervni dijelovi za kosilice Hymach
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST24.92 KBTROŠKOVINK13.44 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE259 KB
23.08.2018 USLUGA DEFEKTAŽE GLAVE VOLANA
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.82 KBTROŠKOVINK12.55 KB
23.08.2018 Rezervni dijelovi za traktorsku kosu SIP ROTO 220
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST24.98 KBTROŠKOVINK12.76 KB
22.08.2018 NABAVA NOVE CRPKE ZA CRPNE STANICE I VATROSPREME
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST25.24 KBTROŠKOVINK10.45 KB
22.08.2018 1. Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVINK10.77 KB
22.08.2018 iZRADA VRATA HIDRANSTKOG ORMARA
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST25.09 KBTROŠKOVINK12.37 KBSLIKA367.5 KB
20.08.2018 Pražnjenje septičke jame
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.89 KBTROŠKOVINK12.01 KB
17.08.2018 Nabava kompleta za hitno ispiranje očiju
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude328.06 KBTehnički uvjeti177.78 KBTroškovnik180.6 KB
14.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova za makara HARE RW 48
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE259 KBPONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVINK11.56 KB
13.08.2018 Umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara spremnika zraka kompresora
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST24.87 KBTEHNIČKI UVIJETI25 KBTROŠKOVNIK15.88 KB
10.08.2018 Servis vatrogasnog hidrauličnog razvalnog alata - Holmatro
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.3 KBTROŠKOVNIK180.4 KBODLUKA O ODABIRU1.08 MB
10.08.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KROVNE ODVODNJE NADSTREŠNICE NP POPOVAČA - PONOVLJENO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude - PONOVLJENO288.97 KBPrilog 2 Ugovor225.22 KBPrilog 3 Tehnički uvjeti220.23 KBPrilog 4 Troškovnik i skice5.08 MB
10.08.2018 Voda u bocama 18,9 l
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE259 KBPONUDBENI LIST24.85 KBTROŠKOVINK33 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KB
09.08.2018 Isporuka dijelova i servis makara proizvođača Hare
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVINK11.56 KB
07.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka kosilica SPIDER
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.91 KBTROŠKOVINK11.61 KB
07.08.2018 Reparatura kočionih čeljusti
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.88 KBTROŠKOVINK11.9 KB
07.08.2018 Usluga popravka dizala TJO Lučko zapad
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude324.62 KBTroškovnik181.08 KB
07.08.2018 Reparatura kočionih čeljusti
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.88 KBTROŠKOVINK11.9 KB
07.08.2018 Rezervni dijelovi za kose Hymach
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.92 KBTROŠKOVINK13.44 KB
07.08.2018 Reparatura hidromotora
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258 KBPONUDBENI LIST24.77 KBTROŠKOVINK12.04 KB
07.08.2018 Rezervni dijelovi za traktor Belarus
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KBPONUDBENI LIST24.92 KBTROŠKOVINK13.53 KB
06.08.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o.: POPRAVAK KROVNE ODVODNJE NADSTREŠNICE NP POPOVAČA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE288.82 KBPRILOG 2 UGOVOR225.22 KBPRILOG 3 TEHNIČKI UVJETI220.23 KBPRILOG 4 TROŠKOVNIK I SKICE5.08 MB
06.08.2018 Popravak centrifugalne pumpe Ziegler NT FP 16/8
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST24.9 KBTROŠKOVINK11.63 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE258.5 KB
06.08.2018 Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE259 KBPONUDBENI LIST24.76 KBTROŠKOVINK11.49 KB