Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

12.11.2019 Grijač ulaznog ormara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE150.57 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK20.28 KBTEHNIČKI UVIJETI45.5 KB
11.11.2019 Nabava i tisak promotivnih materijala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.29 KBTROŠKOVNIK12.14 KB
11.11.2019 SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE MOSTA SVILAJ SA ZEMLJE I PUTEM BESPILOTNE LETJELICE, OBRADA I MONTAŽA MATERIJALA U SVRHU PROMOVIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE OBJEKTA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA308.86 KBPONUDBENI LIST191.62 KBTROŠKOVNIK123.64 KBTEHNIČKE SPOSOBNOSTI95.28 KB
07.11.2019 Isporuka rezervnih dijelova, usluga servisa i popravka viličara marke Jungheinrich
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.39 KBTROŠKOVNIK12.08 KB
06.11.2019 Dezinfekcijsko sredstvo za pranje ruku
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.29 KBPONUDBENI LIST24.86 KBTROŠKOVNIK29 KBTEHNIČKI UVIJETI13.49 KB
06.11.2019 RADOVI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE DUBINE INSTALACIJA INA d.d. (ŠLICANJE ) NA LOKACIJI ODMORIŠTA JEŽEVO SJEVER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed 45/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude542.39 KBPrilog 2 - Tehnički opis i nacrti6.72 MBPrilog 3 - Troškovnik11.99 KB
05.11.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA ZA NISSAN
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE309.51 KBPONUDBENI LIST191.9 KBTROŠKOVNIK193.33 KB
04.11.2019 POPRAVAK TAHOGRAFA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA308.95 KBPONUDBENI LIST190.77 KBTROŠKOVNIK245.91 KB
04.11.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.58 KBTROŠKOVNIK11.59 KB
31.10.2019 Usluga čišćenja prostorija naplatnih postaja : GRUPA XXI: Usluga čišćenja nathodnika na PUO Zir
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV368.2 KBTEHNIČKI UVJETI30.19 KBTROŠKOVNIK33 KB
31.10.2019 Kopča čitača magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA368.99 KBTRHNIČKI UVJETI794.5 KBTROŠKOVNIK31.5 KB
30.10.2019 Građevinski materijal za potrebe održavanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA309.22 KBPONUDBENI LIST191.57 KBTROŠKOVNIK177.17 KBTEHNIČKI UVJETI215.2 KB
28.10.2019 Nabava i dostava repelenata za rastjerivanje zmija i dolazak stručne osobe za rukovanje istim sredstvom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA365.45 KBTROŠKOVNIK31 KB
28.10.2019 Licence za Cisco ISE poslužitelj
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.25 KBTROŠKOVNIK10.76 KB
24.10.2019 Čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava zgrade
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.37 KBPONUDBENI LIST25.05 KBTROŠKOVNIK17.27 KBTEHNIČKI UVIJETI34.5 KB
24.10.2019 Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.33 KBPONUDBENI LIST24.87 KBTROŠKOVNIK24.5 KB
24.10.2019 Procjena vrijednosti nekretnina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.25 KBPONUDBENI LIST25.02 KBTROŠKOVNIK29.5 KBTEHNIČKA SPECIFIKACIJA18.12 KB
24.10.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.36 KBPONUDBENI LIST24.96 KBTROŠKOVNIK11.1 KB
24.10.2019 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.33 KBPONUDBENI LIST24.86 KBTROŠKOVNIK11.57 KB
23.10.2019 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.36 KBPONUDBENI LIST24.88 KBTROŠKOVNIK12.4 KB
16.10.2019 Isporuka potrošnog elektroničkog materijala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.4 KBPONUDBENI LIST25.03 KBTROŠKOVNIK12.75 KB
11.10.2019 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.34 KBTROŠKOVNIK12.01 KBPOZIV SA PRODULJENIM ROKOM365.35 KB
10.10.2019 Popravak sustava za kuvertiranje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV I PONUDBENI LIST365.28 KBTROŠKOVNIK30 KB
04.10.2019 Materijal za sanaciju podova
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.42 KBPONUDBENI LIST25.01 KBTROŠKOVNIK31 KBTEHNIČKI UVIJETI33.5 KBPROTUKLIZNOST254.98 KB
04.10.2019 Isporuka vode za piće u galonima 18,9 litara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.32 KBPONUDBENI LIST25.04 KBTROŠKOVNIK40.5 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KB
04.10.2019 Materijal za sanaciju kontejnera za odvoz smeća
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.41 KBPONUDBENI LIST25.04 KBTROŠKOVNIK31.5 KB
27.09.2019 Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.36 KBTROŠKOVNIK12.83 KB
27.09.2019 VISOKOTLAČNI PERAČI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.49 KBTEHNIČKI UVJETI33.5 KBTROŠKOVNIK11.38 KB
26.09.2019 Odvoz i zbrinjavanje ambalažnog otpada
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.47 KBTROŠKOVNIK29.5 KB
25.09.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA POSTAVI PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME ODMORIŠTA RASTOVICA - SJEVER, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Mjed 9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude552.43 KBPrilog 2 - Ugovor475.87 KBPrilog 3 - Troškovnik12.95 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga326.94 KB