Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

17.07.2019 Isporuka licenci za RedHat Enterprise Linux (RHEL)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE555.53 KBTROŠKOVNIK395.89 KBTEHNIČKI UVJETI404.81 KB
15.07.2019 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA LAMINATA NA PODOVE NAPLATNIH KUĆICA NP GORNJA PLOČA I NP SV.ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA545.85 KBPrilog 2 TROŠKOVNIK+FOTOGRAFIJE647.5 KB
15.07.2019 Redovni servis SPRINKLER suhog sustava protupožarne zaštite garažnog prostora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.36 KBTROŠKOVNIK I TEHNIČKI UVJETI36.5 KB
15.07.2019 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA NAPLATNE KUĆICE BR.3- NP DUGOPOLJE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE545.63 KBPRILOG 2 OPĆI I TEHNIČKI UVJETI440.95 KBPRILOG 3 TROŠKOVNIK+FOTOGRAFIJE439 KB
15.07.2019 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. DOBAVA,UGRADNJA I POPRAVAK ULAZNIH VRATA STUBIŠTA NADHODNIKA PUO ZIR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE545.59 KBPRILOG 2 OPĆI I TEHNIČKI UVJETI438.16 KBPRILOG 3 TROŠKOVNIK+FOTOGRAFIJE619 KB
15.07.2019 Servis sustava plinodetekcije u garažnom prostoru
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.43 KBTroškovnik i tehnički uvjeti37.5 KB
09.07.2019 TONERI ZA HP COLOR LASER JET 5550
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.35 KBTROŠKOVNIK12.4 KB
09.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka vozila Opel, Nissan, Renault i Toyota
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.37 KBTROŠKOVNIK11.54 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.49 KBTROŠKOVNIK11.04 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.53 KBTROŠKOVNIK10.98 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Tehnomehanika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.51 KBTROŠKOVNIK11.56 KB
08.07.2019 KOMPRESOR COPELAND ZR61-K*E-TFD422 - NP Čepin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.27 KBTROŠKOVNIK12.18 KB
08.07.2019 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.27 KBPONUDBENI LIST24.85 KBTROŠKOVNIK10.99 KB
08.07.2019 Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.41 KBTROŠKOVNIK11.13 KB
08.07.2019 Rezervni dijelovi za "mulčere" proizvođača GRAMIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.23 KBPONUDBENI LIST25.03 KBTROŠKOVNIK10.98 KB
08.07.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Tehnomehanika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.28 KBPONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK10.97 KB
04.07.2019 Nabava opreme za popunu hidrantskih ormara unutar baza TJO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI496.31 KBTEHNIČKI UVJETI700.98 KBTROŠKOVNIK416.99 KB
04.07.2019 Nabava i isporuka slavina i ventila za sanitarne čvorove
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.31 KBPONUDBENI LIST25.25 KBTROŠKOVNIK38 KBSLIKE339.51 KB
03.07.2019 Rezervni dijelovi i usluga popravka vozila Nissan x trail 2.0
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.22 KBPONUDBENI LIST25.03 KBTROŠKOVNIK7.72 KB
01.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU ZAHVATA CJELOVITE SANACIJE U OBJEKTU STABILNOG JAVNOG WC-a, PUO MOSOR JUG
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude464.64 KBPrilog 2 - Projektni zadatak3.01 MBPrilog 3 - Troškovnik13.83 KB
28.06.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA TUNEL MALA KAPELA – ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Jjed9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude554.76 KBPrilog 2 - Ugovor473.89 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga281.48 KB
27.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA365.95 KBTROŠKOVNIK11.53 KB
27.06.2019 Reparatura visokotlačnih pumpi i injektora goriva-produljen rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv365.43 KBTroškovnik30.03 KBDOKUMENTACIJA SA PRODULJENIM ROKOM365.44 KB
27.06.2019 Usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV365.61 KBTEHNIČKI UVJETI27.7 KBTROŠKOVNIK30.5 KB
19.06.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Same
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.88 KBTROŠKOVNIK11.65 KB
18.06.2019 Nabava repelanta za insekte (komarce)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.21 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK36 KBTEHNIČKI UVJETI23 KB
17.06.2019 Nabava vode u bocama 18,9 l
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PONUDBENI LIST25 KBTROŠKOVNIK44 KBTEHNIČKI UVIJETI33 KBPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA369.19 KB
17.06.2019 Nabava motorne samohodne kosilice Husqvarna LB 155 S
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.11 KBPONUDBENI LIST25.04 KBTROŠKOVNIK10.81 KBTEHNIČKI UVIJETI45 KB
17.06.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ZAŠTITE PORTALNIH GRAĐEVINA TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Mjed 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude549.12 KBPrilog 2 - Ugovor470.15 KBPrilog 3 - Troškovnik12.92 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga804.57 KB
13.06.2019 Izrada AB betonskih ploča
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE369.14 KBPONUDBENI LIST24.99 KBTROŠKOVNIK10.87 KBTEHNIČKI UVIJETI13.48 KBNACRT13.83 KB