Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

13.09.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP MASLENICA, ŠIBENIK I SPLIT, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J209/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude217.05 KBPrilog 2 - Ugovor232.13 KBPrilog 3 - Troškovnik12.77 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga45.02 KBOdluka o odabiru352.01 KB
06.09.2018 Održavanje RWIS softvera
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.8 KBPRIJEDLOG UGOVORA241.63 KBTEHNIČKI UVJETI234.33 KBTROŠKOVNIK13.61 KBODLUKA O ODABIRU737.92 KB
04.09.2018 Nabava električarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi278.68 KBTehnički uvjeti203.48 KBTroškovnik216.34 KBOdluka o odabiru571.79 KB
03.09.2018 Antivirusni softver Sophos za sustav naplate cestarine
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi276.77 KBTroškovnik176.24 KBOdluka o odabiru486.68 KB
23.08.2018 USLUGA VJEŠTAČENJA ZAHTJEVA NARUČITELJA ZA POTRAŽIVANJEM UGOVORNE KAZNE NA IME KAŠNJENJA U IZVOĐENJU RADOVA I ZAHTJEVA IZVOĐAČA RADOVA ZA INDIREKTNIM TROŠKOVIMA NA IME PRODULJENOG ROKA IZGRADNJE NA DIONICI AUTOCESTE RAVČA - PLOČE 1
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J77/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude214.58 KBPrilog 2 - Projektni zadatak178.36 KBPrilog 3 - Troškovnik14.93 KB1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda218.19 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda210.82 KB2. Izmjena i 3. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda388.07 KBOdluka o poništenju347.27 KB
23.08.2018 NADSTREŠNICE AGREGATSKIH POSTROJENJA CP MASLENICA, POSEDARJE, ZADAR 1 I ZADAR 2, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J215/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.08 KBPrilog 2 - Ugovor223.11 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti - I15.05 MBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti - II14.84 MBPrilog 4 - Troškovnik108.47 KBOdluka o odabiru350.01 KB
22.08.2018 Usluga održavanja i popravka meteroloških stanica tipa Luft
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.68 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.12 KBTEHNIČKI UVJETI225.36 KBTROŠKOVNIK13.84 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM DO 19.09.2018.285.73 KBODLUKA O ODABIRU523.82 KB
22.08.2018 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems u COKP-ama Vrgorac i Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.29 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.58 KBTEHNIČKI UVJETI325.56 KBTROŠKOVNIK40.5 KBODLUKA O PONIŠTENJU475.29 KB
21.08.2018 Usluga održavanja i popravaka anemografa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.46 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.74 KBTEHNIČKI UVJETI208.52 KBTROŠKOVNIK74.25 KBODLUKA O ODABIRU750.05 KB
21.08.2018 Radionička oprema
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.51 KBTehnički uvjeti279.29 KBObrazac tehničkih uvjeta294.15 KBTroškovnik254.35 KBPrijedlog ugovora234.79 KBIzmjena dokumentacije o nabavi305.89 KB
20.08.2018 Isporuka 12-pinskih CT adaptera za radio uređaje Motorola
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: ODLUKA O ODABIRU
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI256.3 KBTROŠKOVNIK10.79 KBODLUKA O ODABIRU.pdf703.05 KB
17.08.2018 Nabava sredstava prve pomoći
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi278.69 KBTehnički uvjeti196.9 KBTroškovnik181.34 KBOdluka o odabiru1.06 MB
16.08.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA DOGRADNJI ČVORA DUGOPOLJE - 1. FAZA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J207/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude220.99 KBPrilog 2 - Ugovor460.4 KBPrilog 3 - Troškovnik12.74 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga149.03 KBOdluka o odabiru349.49 KB
16.08.2018 Sustav za kontrolu ulaska vozila u TJO Lučko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.86 KBTehnički uvjeti287.14 KBTroškovnik186.5 KBOdluka o odabiru1.38 MB
14.08.2018 NABAVA ORIGINALNIH TONERA ZA ISPISNE UREĐAJE U JAMSTVENOM ROKU MARKE LEXMARK I CANON
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI254.9 KBTROŠKOVNIK34.5 KBODLUKA O ODABIRU2.85 MBODLUKA O ODABIRU 12.10.2018581.12 KB
14.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip FRACASSO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI109.5 KBTROŠKOVNIK11.92 KBODLUKA O IMENOVANJU770.62 KB
14.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka snježnih freza
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.75 KBTROŠKOVNIK11.34 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PRODULJENIM ROKOM259.68 KBODLUKA O ODABIRU563.53 KB
14.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.58 KBTROŠKOVNIK12.17 KBODLUKA O ODABIRU1.59 MB
09.08.2018 Usluga održavanja svjetlovodnih kabela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.42 KBTROŠKOVNIK212.48 KBTEHNIČKI UVJETI307.26 KBPRIJEDLOG UGOVORA241.39 KBODLUKA O ODABIRU514.17 KB
09.08.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KROVNE ODVODNJE I SNJEGOBRANA NA OBJEKTIMA NP VRBOVSKO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude288.75 KBPrilog 2 Ugovor225.12 KBPrilog 3 Tehnički uvjeti222.04 KBPrilog 4 Troškovnik i skice1.5 MBODLUKA O ODABIRU1.6 MB
08.08.2018 Stručno usavršavanje referenta-operatera za praćenje prometa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.46 KBTehnički uvjeti241.26 KBTroškovnik179.45 KBPrijedlog ugovora315.42 KBOdluka o odabiru810.48 KB
08.08.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA POSTAJA ZA ISTAKANJE GORIVA - PONOVLJENO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.57 KBTEHNIČKI UVJETI214.57 KBTROŠKOVNIK272 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.99 KBODLUKA O ODABIRU2.25 MB
01.08.2018 Provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju dijela korita rijeke Save i donjeg ustroja mosta Ivanja Reka u km 39+223
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi283.99 KBDodatak A, B i C541.1 KBGeodetski profil kaverni489.4 KBTlocrt930.04 KBTlocrt II918.64 KBUzdužni presjek mosta31.48 KBTroškovnik301.34 KBOdluka o odabiru555.88 KB
01.08.2018 GLAVNI PREGLED GRAĐEVINA NA AUTOCESTI - GRUPA IV: GLAVNI PREGLED GRAĐEVINA TIPA MOST (NADVOŽNJAK, PODVOŽNJAK) NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d. ZA RAZDOBLJE 2018/2019
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J162/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude566.47 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.45 MBPrilog 4 - Troškovnik34 KBOdluka o odabiru352.29 KB
01.08.2018 Održavanje i popravak sustava za ozvučenje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.85 KBTehnički uvjeti351.99 KBTroškovnik201.58 KBPrijedlog ugovora239.59 KBOdluka o odabiru480.03 KB
01.08.2018 Nabava Led markera i rezervnih dijelova za led markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.26 KBTehnički uvjeti182.5 KBTroškovnik122.11 KBOdluka o odabiru791.89 KB
31.07.2018 REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA PUO ZIR ISTOK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J91/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude215.93 KBPrilog 2 - Ugovor220.26 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti906.24 KBPrilog 4 - Troškovnik357.81 KBOdluka o odabiru346.74 KB
31.07.2018 Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Sanacija pokosa u TJO Vrgorac - km 482+450 do km 482+426 lijevo autoceste A1
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude295.48 KBPrilog 2 - Ugovor226.91 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti873.7 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik20.94 KBIzmjena poziva za dostavu ponude297.31 KBODLUKA O ODABIRU1.29 MB
30.07.2018 ISTRAŽNI RADOVI I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC OD KM 74+800 DO 80+500 (LIJEVO, DESNO) I OD KM 110+000 DO 114+000 (DESNO) I NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK OD KM 72+500 DO 77+300 (DESNO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J150/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.75 KBPrilog 2 - Ugovor218.16 KBPrilog 3 - Projektni zadatak198.3 KBPrilog 4 - Troškovnik17.15 KBOdluka o odabiru360.68 KB
30.07.2018 UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA STARI HRASTOVI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J136/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude294.98 KBPrilog 2 - Ugovor220.54 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti4.71 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik58.5 KBOdluka o odabiru354.55 KB