Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

15.03.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZA SEPARATORA U KM 129+100 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA ŽUTA LOKVA - OTOČAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude553.64 KBPrilog 2 - Ugovor457.76 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti5.05 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik97.26 KBOdluka o poništenju355.2 KB
15.03.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J30/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziva za dostavu ponude236.58 KBPrilog 2 - Ugovor254.6 KBPrilog 3 - Troškovnik12.8 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete460.14 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga120.16 KBOdluka o odabiru354.02 KB
15.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENIH SLIVNIKA – 8 KOMADA NA ODMORIŠTIMA LIČKO LEŠĆE, JANJČE I LIČKI OSIK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J62/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude546.42 KBPrilog 2 - Ugovor451.84 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti3.93 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik136 KB1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude441.91 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik (IZMJENA 20.03.2019.)134.5 KBOdluka o poništenju360.49 KB
08.03.2019 USLUGA PRUŽANJA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE NA OBJEKTU HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI289.69 KBTEHNIČKA SPECIFIKACIJA259.41 KBUPUTA ZA POSTUPANJE ZAŠTITARA U OBJEKTU HRVATSKIH AUTOCESTA102.02 KBTROŠKOVNIK184.91 KBPRIJEDLOG UGOVORA242.59 KBODLUKA O ODABIRU1.91 MB
07.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA V: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ŽUPANJA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC GRUPA VI: SANACIJA KROVIŠTA ZGRADE NAPLATNE POSTAJE DUGOPOLJE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude557.06 KBPrilog 3 - Ugovor457.75 KBPrilog 4 - Tehnički opis i nacrti (GRUPA V)1.82 MBPrilog 5 - Tehnički opis i nacrti (GRUPA VI)1.73 MBPrilog 6 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA V)73.5 KBPrilog 7 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA VI)83.5 KBOdluka o odabiru (grupa V)360.75 KBOdluka o odabiru (grupa VI)358.66 KB
06.03.2019 Servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara u kotlovnicama većim od 50 kW te na UNP spremnicima i zgradi Uprave u 2019. godini
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.63 KBTEHNIČKI UVJETI386.41 KBTROŠKOVNIK15.61 KBODLUKA O ODABIRU1.85 MB
06.03.2019 Ispitivanje statičkog elektriciteta, ispitivanje električne instalacije i uređaja u sigurnosnoj izvedbi na svim objektima i ispitivanje ventilacije u kuhinjama i zgradi Uprave u 2019. godini
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI500.09 KBTEHNIČKI UVJETI387.31 KBTROŠKOVNIK 145.5 KBTROŠKOVNIK 212.4 KBTROŠKOVNIK 348.5 KBODLUKA O ODABIRU2.44 MB
05.03.2019 Produljenje licenci Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.06 KBTROŠKOVNIK402.45 KBTEHNIČKI UVJETI391.6 KBODLUKA O ODABIRU1.35 MB
04.03.2019 VREĆE ZA SMEĆE 600 l
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.69 KBTROŠKOVNIK181.17 KBTEHNIČKI UVJETI181.88 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.43 KBODLUKA O ODABIRU2.02 MB
04.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI500.08 KBTROŠKOVNIK11.45 KBODLUKA O ODABIRU1.37 MB
04.03.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE SLIVNIKA, LINIJSKIH REŠETKI, RO I BETONSKIH KANALICA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA BRINJE, BRLOŠKA DUBRAVA I LIČKO LEŠĆE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J59/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.47 KBPrilog 2 - Projektni zadatak653.61 KBPrilog 3 - Troškovnik13.84 KBOdluka o odabiru357.7 KB
01.03.2019 Vatrogasni aparati
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.1 KBTROŠKOVNIK185.64 KBTEHNIČKI UVJETI193.44 KBODLUKA O ODABIRU2.12 MB
28.02.2019 SANACIJA ODVODNIH KANALA I LINIJSKIH REŠETKI NA NP ČARAPINE, AUTOCESTA A10 PLOČE – GRANICA BiH
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J14/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude550.31 KBPrilog 2 - Ugovor458.4 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti1.54 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik79.5 KBOdluka o odabiru347.75 KB
26.02.2019 SANACIJA DRVENIH SILOSA ZA SKLADIŠTENJE SOLI U COKP MASLENICA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT- DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J12/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda3.22 MBPrilog 4 - Troškovnik17.95 KBJ12-19 Odluka o odabiru.pdf370.25 KB
26.02.2019 IZMJENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZIDOVE ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DIONICI SLAVONSKI BROD ZAPAD – SLAVONSKI BROD ISTOK, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J39/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude457.51 KBPrilog 2 - Ugovor589.91 KBPrilog 3 - Projektni zadatak674.66 KBPrilog 4 - Troškovnik55 KBOdluka o odabiru352.03 KB
26.02.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA SLUŽBENIH PROLAZA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA LUČKO - BUZIN U KM 25+600 (UZ NADVOŽNJAK BUZIN) I DIONICA NOVOSELEC - POPOVAČA U KM 81+160 I KM 83+650 (UZ MOST OKOLI)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J86/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude230.52 KBPrilog 2 - Ugovor342.9 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.01 MBPrilog 4 - Troškovnik14 KBOdluka o odabiru350.5 KB
25.02.2019 USLUGA PRAĆENJA MEDIJA, MEDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.15 KBSPECIFIKACIJA USLUGE330.89 KBTROŠKOVNIK137.12 KBPRIJEDLOG UGOVORA235.91 KBODLUKA O ODABIRU1.13 MB
22.02.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KUTINA - NOVSKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J63/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude240.7 KBPrilog 2 - Ugovor494.44 KBPrilog 3 - Troškovnik31.13 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete7.81 MBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga20.53 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda295.3 KBPrilog 3 - Troškovnik (IZMJENA 27.02.2019.)31.22 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda379.66 KBOdluka o odabiru352.53 KB
21.02.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE DEKORATIVNE RASVJETE NA LOKACIJI ODMORIŠTA KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J61/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.15 KBPrilog 2 - Projektni zadatak542.35 KBPrilog 3 - Troškovnik13.78 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda2.85 MBOdluka o odabiru354.21 KB
21.02.2019 ADAPTACIJA PROSTORA USLUŽNE LINIJE RESTORANA ODMORIŠTA KRKA, GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA SKRADIN - ŠIBENIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J85/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude6.72 MBPrilog 4 Troškovnik27.61 KBOdluka o odabiru407.68 KB
21.02.2019 SIGURNOSNE VREĆICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.58 KBTEHNIČKI UVJETI413.06 KBTROŠKOVNIK393.06 KBPRIJEDLOG UGOVORA470.85 KBODLUKA O ODABIRU790.02 KB
21.02.2019 ISPORUKA VODE U BOCAMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI526.31 KBTEHNIČKI UVJETI410.16 KBTROŠKOVNIK471.08 KBPRIJEDLOG UGOVORA473.24 KBPOPIS NP PO PTREBI36 KBPOPIS NP37.5 KBODLUKA O ODABIRU771.5 KB
21.02.2019 TONER ZA DAVAČE KARTICA RIBON-CRNI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.24 KBTEHNIČKI UVJETI385.21 KBTROŠKOVNIK399.79 KBODLUKA O ODABIRU779.07 KB
19.02.2019 USLUGA OSIGURANJA OD MENADŽERSKE ODGOVORNOSTI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.91 KBTROŠKOVNIK212.59 KBUVJETI OSIGURANJA540.02 KBPRIJEDLOG UGOVORA602.92 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA519.45 KBODLUKA O ODABIRU1.57 MB
15.02.2019 Servis i popravak press kontejnera 10m³ Avermann-Horvat, TIP MPC-10
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.53 KBTROŠKOVNIK352.86 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA300.62 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI - PONOVLJENO SA NOVIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA259.28 KBODLUKA O ODABIRU2.39 MB
14.02.2019 SANACIJA OŠTEĆENOG ZIDŠTITU OD BUKE U KM 92+870 (DESNO), AUTOCA ZA ZAESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - MALA KAPELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J33/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.69 KBPrilog 2 - Ugovor232.84 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti3.57 MBPrilog 4 - Troškovnik27.98 KBOdluka o odabiru345.93 KB
14.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA ELEKTROAGREGATSKIH POSTROJENJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H51/19
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi706.41 KBPrilog 4: Troškovnik20.76 KBPrilog 5: Popis agregata1.71 MBPrilog 6: Prijedlog ugovora474.82 KBOdluka o odabiru389.86 KB
12.02.2019 Isporuka žarulja za video zid Barco
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.34 KBTROŠKOVNIK186.75 KBTEHNIČKI UVJETI182.99 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.13 KBODLUKA O ODABIRU2.32 MB
12.02.2019 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip SAFEROAD i popravak zaštitnog sustava na pozicijama 259 km autoceste A1 te kod tunela Ledenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI262.26 KBTROŠKOVNIK191.57 KBTEHNIČKI UVJETI323.18 KBODLUKA O ODABIRU1.49 MB
08.02.2019 Popravak i montaža generatora Mecc Alte na diesel agregatskom postrojenju Greenpower na NP Šibenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.52 KBTROŠKOVNIK413.48 KBODLUKA O ODABIRU1.84 MB