Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

21.12.2017 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA PREMA PROGRAMU I PLANU RAZVOJA ODMORIŠTA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, ODMORIŠTE STARO PETROVO SELO JUG
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude248.98 KBPrilog 2 - Ugovor385.59 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom2.15 MBDopuna Poziva za dostavu ponude2.23 MBOdluka o odabiru359.79 KB
21.12.2017 Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. i HAC d.o.o. - Popravak krovne odvodnje u bazi TJO Županja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi373.93 KBTehnički uvjeti240.29 KBTroškovnik s prilozima1.1 MBPrijedlog ugovora328.84 KBODLUKA O ODABIRU1.11 MB
21.12.2017 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.01 MBPrilog 3 - Troškovnik62 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete197.36 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga171.02 KBOdluka o poništenju343.95 KB
20.12.2017 IZGRADNJA PRISTUPA LOKALITETU VELIKA PEĆ UZ AUTOCESTU ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.12 MBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi1.46 MBPrilog 4 - Opći uvjeti Troškovnik110 KBOdluka o odabiru356.07 KB
14.12.2017 VULKANIZERSKE USLUGE ZA POTREBE TEHNIČKIH JEDINICA HAC D.O.O.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude418.04 KBPonudbeni list134.53 KBTROŠKOVNIK Šibenik.xlsx37 KBTroškovnik Okukčani.xls37 KBTroškovnik Županja37 KBTroškovnik Sveti Rok37 KBTroškovnik Vrgorac37 KBTroškovnik Brinje37 KBTroškovnik Perušić37 KBTroškovnik Zagvozd37 KB
13.12.2017 USLUGA IZLUČIVANJA MAGNETSKIH KARTICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija za nadmetanje276.86 KBTroškovnik.pdf36 KB
07.12.2017 USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA PROMETNO INFORMACIJSKOG SUSTAVA EXOR
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi H 283334.95 KBPosebni tehnički uvjeti H 283229.68 KBTROŠKOVNIK.xlsx17.51 KBPrijedlog ugovora247.25 KBOdluka o odabiru i Zapisnik o ocjeni ponuda H 283215.42 KB
07.12.2017 Održavanje i popravak prometno informacijskog sustava EXOR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi H 283334.95 KBPosebni tehnički uvjeti H 283229.68 KBTROŠKOVNIK.xlsx17.51 KBPrijedlog ugovora H 283247.25 KBOdluka o odabiru i Zapisnik o ocjeni ponuda H 283215.42 KB
05.12.2017 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP MASLENICA, COKP ŠIBENIK I COKP SPLIT NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda247.48 KBUgovor384.52 KBProjektni zadatak1.03 MBOdluka o odabiru488.23 KB
22.11.2017 PROVEDBA OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA: SANACIJA OPASNIH MJESTA S NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK I AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB -LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda241.09 KBPrilog 2 Ugovor237.09 KBProjektni zadatak s Troškovnikom375.9 KBObjašnjenje poziva za dostavu ponuda437.95 KBObjašnjenje poziva za dostavu ponuda353.18 KBOdluka o poništenju500.67 KB
30.10.2017 ODRŽAVANJE EMC NETWORKER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
30.10.2017 ODRŽAVANJE EMC NETWORKER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda299.27 KBPrilog 4 - Troškovnik17.29 KBOdluka o odabiru407.38 KB
26.10.2017 NAJAM DARK FIBER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda390.98 KBPrilog 4 - Troškovnik14.06 KBOdluka o odabiru433.24 KB
26.10.2017 NAJAM DARK FIBER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
19.10.2017 NADOGRADNJA SUSTAVA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU TREND MICRO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
19.10.2017 NADOGRADNJA SUSTAVA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU TREND MICRO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda378.81 KBTroškovnik17.85 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude227.34 KBOdluka o odabiru432.3 KB
08.08.2017 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP PERUŠIĆ I SVETI ROK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda239.69 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom562.75 KBOdluka o odabiru356.32 KB
07.08.2017 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA VUČEVICA - DUGOPOLJE (OD KM 368+800 DO KM 369+200) I DIONICA DUGOPOLJE - BISKO (OD KM 382+500 DO KM 383+000)
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda285.03 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.52 MBPrilog 4 - Troškovnik24.85 KBOdluka o odabiru364.97 KB
07.08.2017 POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE NA SLUŽBENOM PRELAZU U KM 26+700, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda282.64 KBPrilog 4 - Troškovnik23.58 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude352.75 KBOdluka o odabiru358.86 KB
07.08.2017 REKONSTRUKCIJA ROLO VRATA U COKP BRINJE, COKP PERUŠIĆ I COKP MASLENICA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda282.54 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti852.11 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik26.19 KBOdluka o odabiru368.44 KB
03.08.2017 SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE AGREGATSKE KUĆICE NA NP ŠIBENIK I NP VRPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠIBENIK - VRPOLJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda521.11 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Grafički prilozi1.06 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik60.9 KBOdluka o odabiru368.05 KB
03.08.2017 ODRŽAVANJE PERIFERNE OPREME
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda291.67 KBPrilog 4 - Troškovnik30.65 KBOdluka o odabiru358.95 KB
20.07.2017 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA HIDRAULIČNE NADOGRADNJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE H 133 17.pdf278.5 KBTroškovnik -Popravak hidr. nadogradnje ZG 9957 AV.xlsx11.72 KBH133 17 ODLUKA O ODABIRU.pdf1.3 MB
06.07.2017 IZRADA PRIJELAZA RAZDJELNOG POJASA ISPRED I IZA TUNELA NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda527.19 KBPrilog 3 - Tehnički opis60.24 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik111.33 KBPojašnjenje Poziva za dostavu ponude352.79 KBOdluka o odabiru357.29 KB
04.07.2017 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP OGULIN I BRINJE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.07 MBOdluka o odabiru436.17 KB
30.06.2017 SANACIJA ODVODNJE NA JUŽNOM PRILAZU MASLENIČKOM MOSTU, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda522.67 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.84 MBPrilog 4 - Troškovnik52 KBOdluka o poništenju36.07 KB
23.06.2017 ORACLE - LICENCA ZA SERVER NAPLATNE POSTAJE LIPOVLJANI, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda259 KBPrilog 3 - Troškovnik16.79 KBOdluka o odabiru429.01 KB
16.06.2017 SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE AGREGATSKE KUĆICE NA NP ŠIBENIK I NP VRPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠIBENIK - VRPOLJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda520.17 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi1.06 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i troškovnik64.41 KBOdluka o poništenju368.14 KB
08.06.2017 IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA S PROCJENOM TROŠKOVA REKONSTRUKCIJE HIDRANTSKE MREŽE U TUNELIMA LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE I STRAŽINA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.23 MBOdluka o odabiru428.58 KB
16.05.2017 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA HIDRAULIČNE NADOGRADNJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE H 133 17.pdf278.48 KBTroškovnik popravak nadogradnje.xlsx12.57 KBIzmjena Dokumentacije D200.pdf203.34 KBIzmjena Dokumentacije D200.pdf1.28 MBH 133 17 ODLUKA O ODABIRU.pdf1.28 MB
04.05.2017 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 98+800 DO KM 100+500 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR OGULIN -ČVOR BRINJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda256.8 KBPrilog 2 - Ugovor316.53 KBPrilog 3 - Troškovnik41.96 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete198.41 KBOdluka o odabiru378.65 KB
03.05.2017 SANACIJA PJEŠČANOG FILTERA U KM 163+000 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC-PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.74 MBPrilog 3 -tehnički opis i nacrti1.45 MBPrilog 4 - Troškovnik20.05 KBOdluka o poništenju308.06 KB
21.04.2017 SANACIJA OBJEKTA CP BIOKOVO NA DRŽAVNOJ CESTI D76, DIONICA BAŠKO POLJE - ZAGVOZD 2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.53 MBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti599.12 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik37.3 KBOdluka o odabiru339.68 KB
31.03.2017 IZRADA PROMETNOG ELABORATA VOĐENJA PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTAMA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC I A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda4.45 MBOdluka o odabiru368.05 KB
30.03.2017 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE IZMEĐU KRAKOVA 3 I 4 U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+213, AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.44 MBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti5.63 MBPrilog 4 - Troškovnik23.73 KBOdluka o odabiru348.24 KB
28.03.2017 SANACIJA DRVENIH SILOSA ZA SKLADIŠTENJE SOLI U COKP DUGOPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.27 MBPrilog 3 - Tehnički opis,Tehnički uvjeti i Nacrti4.32 MBPrilog 4 - Troškovnik101 KBOdluka o odabiru330.38 KB
13.03.2017 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTU KRPANI (DESNO) U KM 212+950, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda12.49 MBPrilog 4 - Troškovnik32.9 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda411.9 KBOdluka o odabiru350.05 KB
10.03.2017 SANACIJA OBLOGE TUNELA MALA KAPELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.5 MBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.16 MBPrilog 4 - Troškovnik25.84 KBOdluka o odabiru316.19 KB
09.03.2017 SANACIJA TEMELJA PORTALA SVJETLOSNO PROMJENJIVOG ZNAKA U KM 36+522, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA VARAŽDIN - VARAŽDINSKE TOPLICE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda243.64 KBUgovor242.68 KBTehnički uvjeti193.64 KBTroškovnik25.09 KBOdluka o odabiru322.31 KB
09.03.2017 USLUGA PRAĆENJA MEDIJA, MEDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda356.75 KBPrilog 4 - Troškovnik20.69 KBOdluka o odabiru505.74 KB
08.03.2017 POSTAVA PROMETNIH ZNAKOVA C125 U TUNELU HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda522.87 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti2.86 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i troškovnik24.4 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda348.13 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda343.94 KBOdluka o odabiru2.86 MB
08.03.2017 NABAVA PRINTERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda262.86 KBPrilog 3 - Troškovnik26.76 KB1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude240.04 KBPrilog 3 - Troškovnik (IZMJENA 09.03.2017.)26.93 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude234.11 KB3. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude231.98 KBOdluka o odabiru530.81 KB
01.03.2017 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVAKA TRAKTORA ZETOR
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE H 138 17.pdf266.96 KBPrijedlog ugovora - H 138-17 - rezervni dijelovi i popravak traktora Zetor.doc95.5 KBTROŠKOVNIK - Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka traktora Zetor.xls88 KBH 138 17 ODLUKA O ODABIRU.pdf1.59 MB