Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

17.04.2018 APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.82 KBTEHNIČKI UVJETI 322.22 KBTEHNIČKI UVJETI 321.51 KBTEHNIČKI UVJETI 321.27 KBTEHNIČKI UVJETI 321.4 KBTROŠKOVNIK179.43 KBPRIJEDLOG UGOVORA234.48 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA TEHNIČKIH UVJETA375.47 KBODLUKA O ODABIRU1.12 MB
16.04.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UGRADNJE ZAŠTITNE OGRADE NA SLUŽBENIM PROLAZIMA ISPRED TUNELA SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 15/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.76 KBPrilog 2 - Ugovor245.43 KBPrilog 3 - Troškovnik12.64 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga18.94 KBOdluka o odabiru355.27 KB
16.04.2018 IZVEDBA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA POTREBU IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VIJADUKTA RANŽIRNI KOLODVOR
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude587.62 KBPrilog 3 - Projektni zadatak108.23 KBPrilog 4 - Troškovnik22.28 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponuda337.01 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda595.09 KBOdluka o odabiru353.42 KB
13.04.2018 SERVIS VATROGASNOG HIDRAULIČNOG RAZVALNOG ALATA-HOLMATRO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI H 76-18255.52 KBTROŠKOVNIK H 76-18233.55 KBODLUKA O ODABIRU1.68 MB
13.04.2018 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA VATRODOJAVE U UPRAVNOJ ZGRADI HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.72 KBTEHNIČKA DOKUMENTACIJA1.19 MBGRAFIČKI PRILOG 1254.26 KBGRAFIČKI PRILOG 2270.29 KBGRAFIČKI PRILOG 3327.26 KBGRAFIČKI PRILOG 4295.17 KBGRAFIČKI PRILOG 5303.72 KBGRAFIČKI PRILOG 6296.08 KBGRAFIČKI PRILOG 7290.89 KBGRAFIČKI PRILOG 8296.02 KBGRAFIČKI PRILOG 9262.75 KBGRAFIČKI PRILOG 10285.63 KBTROŠKOVNIK17.85 KBPRIJEDLOG UGOVORA316.64 KBODLUKA O ODABIRU498.81 KB
13.04.2018 IDEJNO RJEŠENJE UVOĐENJE SUSTAVA ZA NADZOR BRZINA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
M12 Poziv za dostavu ponude.pdf1.65 MBOdluka o poništenju336.56 KB
12.04.2018 SANACIJA I DOGRADNJA DIJELA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U ZONI CP NOVI MAROF/VIJADUKT MOŽDENEC NA AUTOCESTI A4 ZAGREB- GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda563.95 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti2.08 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik22.38 KBOdluka o poništenju340.54 KB
12.04.2018 Usluga popravka pokretnih brklji
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.62 KBTROŠKOVNIK137.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA99 KBTEHNIČKI UVJETI205.48 KBH 173 18 ODLUKA O ODABIRU.pdf474 KB
12.04.2018 Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.2 KBTROŠKOVNIK27.5 KBTEHNIČKI UVJETI275.03 KBODLUKA O ODABIRU972.34 KB
12.04.2018 Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava : Grupa I - isporuka i ugradnja na AC A3, čvor Kosnica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi288.8 KBTehnički uvjeti318.14 KBTroškovnik189.93 KBPrijedlog ugovora236.22 KBOdluka o odabiru1.12 MB
11.04.2018 ISPORUKA I UGRADNJA PODVODNE CRPKE S MOTOROM ZA HIDRANTSKU MREŽU
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI H 163-18255.46 KBTROŠKOVNIK H 163-18188.02 KBODGOVOR NARUČITELJA NA PITENJE PONUDITELJA295.23 KBODLUKA O ODABIRU490.5 KB
10.04.2018 DEKONTAMINACIJSKA SREDSTVA ZA PROMETNE POVRŠINE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI H 79-18285.79 KBTROŠKOVNIK H 79-18176.29 KBPRIJEDLOG UGOVORA H 79-18234.16 KBTEHNIČKI UVJETI H 79 18 IZMJENA367.67 KBODLUKA O ODABIRU1.22 MB
10.04.2018 Nosač za ENC uređaj tip GEA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentavija o nabavi108.5 KBTroškovnik31 KBI 19 18 ODLUKA O ODABIRU.pdf489.32 KB
10.04.2018 Nabava stolnih skenera
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.36 KBTehnički uvjeti266.99 KBTroškovnik177.08 KBOdluka o odabiru480.33 KB
06.04.2018 POTROŠNI ELEKTRO MATERIJAL ZA VOZILA-GRUPA I, GRUPA II
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK GRUPA I328.99 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA I235.78 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA II235.86 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI H 141-18-IZMJENA287.32 KBTROŠKOVNIK-Grupa II h 141-18 IZMJENA 2285.25 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE H 141-18529.11 KB
03.04.2018 USLUGA POPRAVKA PROMETNIH ZNAKOVA S RADAROM I DISPLAY-OM ZA PRIKAZ BRZINE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.93 KBTEHNIČKI UVJETI359.85 KBTROŠKOVNIK 1,2,3,467 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.76 KBODLUKA O ODABIRU1.5 MB
29.03.2018 Oprema za kontrolu ulaza i izlaza u TJO Okučani, Kutina, Čepin i Varaždin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.22 KBTehnički uvjeti223.2 KBTroškovnik182.19 KBPrijedlog ugovora234.85 KBOdluka o odabiru477.17 KB
29.03.2018 SANACIJA ODVODNJE U KM 251+209 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA POSEDARJE - ZADAR 1
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J6/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.45 MBPrilog 4: Troškovnik31.19 KBOdluka o poništenju342.06 KB
28.03.2018 SANACIJA NADVOŽNJAKA U ČVORU DUGOPOLJE U KM 378+104 AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude987.13 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti679.24 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik.xls163.5 KB Odluka o odabiru357.72 KB
28.03.2018 Ispitivanje ispravnosti aparata za gašenje požara u objektima COKP, tunelima, objektima naplate
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA370.04 KBTEHNIČKI UVJETI178.12 KBTROŠKOVNIK33.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA241.28 KBODLUKA O ODABIRU489.35 KB
28.03.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KONTROLNIH ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO-INFRA TEHNOLOGIJOM NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o. i ARZ-a d.d.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI SA NOVIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA293.93 KBTEHNIČKI UVJETI311.85 KBTROŠKOVNIK195.41 KBPRIJEDLOG UGOVORA346.96 KBODLUKA O ODABIRU2.8 MB
27.03.2018 SANACIJA TEMELJA STUPA JAVNE RASVJETE KOD TUNELA ČELINKA, NA PUO JESENICE JUG I KOD MASLENIČKOG MOSTA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J8/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude3.26 MBPrilog 4 -Troškovnik 94.46 KBOdluka o odabiru350.75 KB
27.03.2018 ISPORUKA VISOKOTLAČNIH PERAČA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.68 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA189.31 KBTROŠKOVNIK179.51 KBPRIJEDLOG UGOVORA234.48 KBODLUKA O ODABIRU1.48 MB
27.03.2018 SANACIJA ODVODNJE NA PUO MODRUŠ ISTOK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J17/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.53 MBPrilog 4: Troškovnik25 KBOdluka o odabiru348.42 KB
26.03.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ČUVANOG PARKIRALIŠTA ZA TERETNA VOZILA NA LOKACIJI ODMORIŠTA GRADNA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, SEKTOR: BREGANA - ZAGREB
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda231.47 KBPrilog 2 - Ugovor346.06 KBPrilog 3- Projektni zadatak1.12 MBPrilog 4 - Troškovnik31.77 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponuda514.67 KBOdluka o odabiru362.08 KB
23.03.2018 IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude685.03 KBPrilog 3 - Troškovnik35.5 KBOdluka o poništenju356.36 KB
23.03.2018 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA ODVODNJE I RAZDJELNOG POJASA NA POTEZU OD KM 423+000 DO KM 424+600 NA AC A1, DIONICA ŠESTANOVAC - ZAGVOZD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 41/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude214.19 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom419.57 KBOdluka o odabiru356.51 KB
23.03.2018 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA II: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ORLJAVA U KM 192+200 (LIJEVO) AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA LUŽANI - SLAVONSKI BROD ZAPAD
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude986.48 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti852.08 KBPrilog 4 - Troškovnik18.7 KBOdluka o odabiru352.58 KB
22.03.2018 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVAKA TRAKTORA ZETOR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi288.74 KBprijedlog ugovora241.66 KBtroškovnik90 KBODLUKA O ODABIRU549.61 KB
22.03.2018 IZRADA STUDIJE ISPLATIVOSTI I IDEJNOG RJEŠENJA UKLANJANJA TELEFONSKIH POZIVNIH STUPIĆA I MOGUĆNOSTI POSTAVLJANJA BAZNIH STANICA NA TRASI HAC-OVIH AUTOCESTA ZA USPOSTAVLJANJE SUSTAVA PODATKOVNOG PROMETA KOJIMA BI SE KORISTILE STRUČNE SLUŽBE HAC-A PRI OBAVL
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude985.75 KBOdluka o odabiru364.91 KB
22.03.2018 Čiščenje sustava drenaže u tunelu Vrtlinovec
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi257.14 KBtehnički uvjeti185.78 KBtroškovnik183.35 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI PRODULJENJE ROKA.pdf257.17 KBODLUKA O ODABIRU555.43 KB
22.03.2018 Usluga održavanja i popravka crpki i elektromotora vodoopskrbnih sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi287.1 KBPosebni tehnički uvjeti220.9 KBTroškovnik213.76 KBPrijedlog ugovora237.69 KBOdluka o odabiru490.33 KB
22.03.2018 Servis i održavanje plinske kotlovnice, rashladnih uređaja i ventilokonvektora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.81 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.69 KBTEHNIČKI UVJETI207.4 KBTROŠKOVNIK18.13 KBE 3 18 ODLUKA O ODABIRU.pdf941.63 KB
21.03.2018 Uprtni remeni za bočne kosilice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi255.64 KBtroškovnik258.1 KBOdluka o odabiru829.24 KB
21.03.2018 Nabava ukapljenog naftnog plina (UNP) za grijanje i grijanje sanitarne vode za potrebe TJO Brinje, Perušić, Vrgorac i tunel Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.48 KBTehnički uvjeti191.43 KBTroškovnik189.08 KBPrijedlog ugovora242.64 KBOdluka o odabiru507.1 KB
21.03.2018 Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći uz pomoć defibrilatora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.75 KBTEHNIČKI UVJETI184.47 KBTROŠKOVNIK18.11 KBODLUKA O PONIŠTENJU348.37 KB
20.03.2018 Nadogradnja sustava za sigurnosni pristup internetu
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi384.99 KBTehnički uvjeti214.02 KBTroškovnik179.33 KBPrijedlog ugovora237.97 KBOdluka o odabiru477.9 KB
19.03.2018 Izrada dopune projekta Sustava prometnih tokova na dionici ARZ-a
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.48 KBTroškovnik117.53 KBProjektni zadatak204.68 KBPrijedlog ugovora236.56 KBOdluka o odabiru487.36 KB
19.03.2018 ISTRAŽNI RADOVI I IZRADA PROJEKTA SANACIJE NADVOŽNJAKA RUGVICA (PREKO AUTOCESTE) U KM 49+571, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA IVANJA REKA - RUGVICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J26/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude3.47 MBPrilog 3 - Troškovnik16.27 KBOdluka o odabiru355.75 KB
19.03.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KONTROLNIH ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO-INFRA TEHNOLOGIJOM NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o. i ARZ-a d.d.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI293.74 KBTEHNIČKI UVJETI311.85 KBTROŠKOVNIK195.41 KBPRIJEDLOG UGOVORA346.96 KB
16.03.2018 Usluga popravka uređaja za upravljanje rasvjetom - ELREM
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI288.45 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.67 KBTEHNIČKI UVJETI204.01 KBTROŠKOVNIK14.13 KBODLUKA O ODABIRU816.16 KB
16.03.2018 ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH SPLIT KLIMA UREĐAJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI140 KBTEHNIČKI UVJETI43.73 KBTROŠKOVNIK11.58 KBPRIJEDLOG UGOVORA42.74 KBODLUKA O PONIŠTENJU H 17-18550.44 KB
16.03.2018 USLUGA POPRAVKA SPLIT KLIMA UREĐAJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI140.5 KBTEHNIČKI UVJETI38.94 KBTROŠKOVNIK14.25 KBPRIJEDLOG UGOVORA96.5 KBODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE H 16-18479.25 KB
16.03.2018 Usluga sanacije grijaćeg kabela na hidrantskom cjevovodu tunela Tuhobić
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA257.48 KBTROŠKOVNIK11.85 KBTEHNIČKI UVJETI97.28 KBODLUKA O PONIŠTENJU773.78 KB
16.03.2018 FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE GRUPA I, GRUPA II, GRUPA III
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI H-109-18289.46 KBTROŠKOVNIK GRUPA I222.08 KBTROŠKOVNIK GRUPA II258.37 KBTROŠKOVNIK GRUPA III258.08 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA I236.42 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA II236.6 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA III236.05 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE287.35 KBTROŠKOVNIK GRUPA I - IZMJENA222.08 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE 2287.62 KBTROŠKOVNIK GRUPA II-IZMJENA257.96 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE 3 - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA298.02 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE 4 - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA298.25 KBTROŠKOVNIK GRUPA III-IZMJENA258.08 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE H 109-18824.45 KB
15.03.2018 IZMJEŠTANJE ENERGETSKOG KABELA NA LOKACIJI TJO SVETI ROK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude560.3 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti393.25 KB1 . Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva za dostavom ponudu520.76 KBPrilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 20.03.2018.)19.59 KBOdluka o odabiru356.09 KB
15.03.2018 SANACIJA OŠTEĆENOG DONJEG USTROJA NADVOŽNJAKA JEŽEVO U KM 54+500 PREKO AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude562.07 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti962.43 KB1 . Izmjena i 1 . Objašnjenje Poziva za dostavom ponudu516.54 KBPrilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 21.03.2018.)151.5 KBOdluka o odabiru358.33 KB
15.03.2018 IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA REKONSTRUKCIJU SPOJA AUTOCESTE NA D30 U ČVORU LEKENIK, AUTOCESTA A11 DIONICA BUŠEVEC - LEKENIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 47/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude211.15 KBPrilog 2 - Ugovor211.77 KBPrilog 3 -Tehnički opis379 KBPrilog 4 - Troškovnik17.86 KBOdluka o odabiru365.1 KB
15.03.2018 IDEJNO RJEŠENJE POVEZIVANJA NA AUTOCESTU A1 U ZONI PUO RAŠĆANE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 72/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude210.13 KBPrilog 2 - Ugovor210.88 KBPrilog 3 - Tehnički opis401.78 KBPrilog 4 - Troškovnik17.64 KBOdluka o odabiru356.65 KB
13.03.2018 SANACIJA KOLNIKA UZ PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU LONJA - DESNO, KM 65+710, AUTOCESTA A3
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda344.37 KBPrilog 3: Troškovnik22.93 KBOdluka o poništenju328.02 KB