Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

27.12.2018 Usluga korištenja pravnog portala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.74 KBTEHNIČKI UVJETI96.42 KBTROŠKOVNIK11.41 KBODLUKA O ODABIRU766.33 KB
27.12.2018 Usluga čišćenja opreme i unutarnjih zidova transformatorskih stanica u tunelu Sveti Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.67 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI190.46 KBTROŠKOVNIK182.46 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.03 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI534.74 KBODLUKA O ODABIRU1.7 MBODLUKA O PONIŠTENJU341.11 KBODLUKA O ODABIRU - 03.04.2019.365.54 KB
27.12.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. ZAMJENA LIMENOG POKROVA NAPLATNIH KUĆICA NA NP GORNJA PLOČA, BRINJE, ŽUTA LOKVA, OTOČAC I SVETI ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.9 KBPrilog 2. Troškovnik201.4 KBSkice i slike10.59 MBODLUKA O ODABIRU1.43 MB
27.12.2018 Mobilni ublaživač udara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.19 KBTROŠKOVNIK139.57 KBTEHNIČKI UVJETI215.48 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA193.78 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.28 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI375.67 KBTEHNIČKI UVJETI-IZMJENA218.06 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENA195.47 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DON OD 08.01.2019.370.54 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENA OD 08.01.2019.195.71 KBTEHNIČKI UVJETI-IZMJENA OD 08.01.2019.217.04 KBODLUKA O ODABIRU1.16 MB
27.12.2018 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems u COKP-ama Vrgorac i Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.31 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI324.94 KBTROŠKOVNIK278.73 KBPRIJEDLOG UGOVORA242.16 KBODLUKA O ODABIRU1.06 MB
27.12.2018 Stručno osposobljavanje radnika za upravljanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259 KBTEHNIČKI UVJETI175.39 KBTROŠKOVINIK188.17 KBODLUKA O ODABIRU780.25 KB
27.12.2018 Nabava automatskog defibrilatora za TJO Vrgorac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.63 KBTEHNIČKI UVJETI184.87 KBTROŠKOVNIK223.37 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI I ODGOVOR NA PITANJE PONUDITELJA379.32 KBIZMJENJENI TEHNIČKI UVJETI189.04 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 17.01.2019297.91 KBODLUKA O ODABIRU2.3 MB
24.12.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, Usluga čišćenja prostorija Uprave Društva na lokaciji Širolina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI341.49 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.42 KBTEHNIČKI UVJETI220.12 KBTROŠKOVNIK197.11 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM341.48 KBODLUKA O ODABIRU1.2 MB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE REVIZIJSKIH OKANA U TUNELIMA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK TE NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J12/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude556.4 KBPrilog 2 - Ugovor474.82 KBPrilog 3 - Tehnički opis4.58 MBPrilog 4 - Troškovnik12.7 KBPrilog 5 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga2.91 MB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude420.92 KBOdluka o odabiru357.16 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM MOSTOVA GRUPA II: MOST OKOLI U KM 82+750 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KRIŽ - POPOVAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J137/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude560.26 KBPrilog 2 - Ugovor476.28 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti3.26 MBPrilog 4 - Troškovnik12.77 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojim se vrši usluga978.34 KBOdluka o odabiru359.9 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA POSTAVE PROMJENJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA ISPRED PORTALA TUNELA VRTLINOVEC I HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M36/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude451.86 KBPrilog 2 - Ugovor470.59 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti16.37 MBPrilog 4 - Troškovnik12.87 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga260.3 KBOdluka o odabiru362.55 KB
21.12.2018 SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DIONICI VRPOLJE - PRGOMET, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J250/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.35 KBPrilog 2 - Ugovor233.2 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti4.55 MBPrilog 4 - Troškovnik24.91 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda377.49 KBOdluka o odabiru345.21 KB
21.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA SLUŽBENIH PROLAZA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA LUČKO - BUZIN U KM 25+600 (UZ NADVOŽNJAK BUZIN) I DIONICA NOVOSELEC - POPOVAČA U KM 81+160 I KM 83+650 (UZ MOST OKOLI)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J249/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude231.09 KBPrilog 2 - Ugovor343.57 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.01 MBPrilog 4 - Troškovnik13.96 KBOdluka o poništenju352.61 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ZAPADNOG NADVOŽNJAKA U ČVORU IVANJA REKA U km 96+360, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA IVANJA REKA - KRALJEVAČKI NOVAKI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J30/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.4 MBPrilog 4 - Troškovnik11.74 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga793.04 KBOdluka o odabiru395.85 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NA RADOVIMA POSTAVE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VOĐENJE PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA ZA DIONICE AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC I A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M19/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude223.54 KBPrilog 2 - Ugovor246.86 KBPrilog 3 - Troškovnik12.82 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga954.13 KBOdluka o odabiru369.82 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA SANACIJI USJEKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J214/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.07 MBPrilog 3 - Troškovnik11.74 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga502.51 KBOdluka o odabiru409.34 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE NA AUTOCESTI A4 (ZAGREB - GORIČAN), DIONICA BREZNIČKI HUM - KRALJEVEČKI NOVAKI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M10/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.06 MBPrilog 3 - Troškovnik11.74 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga904.47 KB1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda307.19 KBOdluka o odabiru605.9 KB
20.12.2018 SANACIJA TERASE 6. KATA I VANJSKOG ZIDA PRIZEMLJA NA UPRAVNOJ ZGRADI HAC d.o.o., ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J246/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.8 MBPrilog 4 - Troškovnik40.14 KBOdluka o odabiru360.45 KB
20.12.2018 ZAMJENA UNIŠTENIH ELEMENATA LINIJSKIH KANALSKIH REŠETKI NA SLUŽBENOM PRIJELAZU U KM 163+900 (RAZDJELNI POJAS), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J115/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.03 MBPrilog 3 - Tehnički opis4.54 MBPrilog 4 - Troškovnik37.66 KBOdluka o odabiru360.48 KB
20.12.2018 MONITORING KOROZIJE ARMATURE POMOĆU UGRAĐENIH KOROZIJSKIH SENZORA NA MOSTU KRKA U KM 315+000, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J13/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude544.76 KBPrilog 2 - Ugovor448.63 KBPrilog 3 - Projektni zadatak533.05 KBPrilog 4 - Troškovnik30.5 KBOdluka o odabiru352.92 KB
20.12.2018 ZAMJENA ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 OD KM 228+400 DO KM 228+600 (LIJEVO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M8/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.32 KBPrilog 2 - Prometni elaborat2.08 MBPrilog 3 - Opći uvjeti i Troškovnik70.34 KBOdluka o odabiru358.86 KB
19.12.2018 IZRADA PROJEKATA UKLANJANJA GRAĐEVINA, SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17), KOJE SU POTPUNO IZVLAŠTENE ILI SU NAGODBAMA SKLOPLJENA RJEŠENJA O IZVLAŠTENJU NA DIONICAMA AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J193/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.78 KBPrilog 2 - Ugovor344.67 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.37 MBPrilog 4 - Troškovnik13.77 KB1. Izmjena Poziva na dostavu ponude295.54 KBPrilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 21.12.2018)13.92 KBOdluka o odabiru364.38 KB
19.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA NA MOSTU PLITVICA U KM 29+366 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA LUDBREG - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J232/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude235.69 KBPrilog 2 - Ugovor256.41 KBPrilog 3 - Troškovnik12.77 KBPrilog 4 - Tehnički uvjeti i Nacrti2.83 MBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga22.87 KBOdluka o odabiru353.46 KB
19.12.2018 Softver za intranet društva HAC
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi531.96 KBTehnički uvjeti720.83 KBTroškovnik398.2 KBPrijedlog ugovora475.52 KBOdluka o odabiru796.88 KB
19.12.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK, SANACIJA UPOJNOG BUNARA U KM 42+500 I U KM 69+720 NA DIONICI ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J169/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude235.13 KBPrilog 2 - Ugovor256.44 KBPrilog 3 - Troškovnik13.03 KBPrilog 4 - Tehnički opis i nacrti309.62 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga42.88 KBOdluka o odabiru354.17 KB
14.12.2018 SANACIJA KROVIŠTA, GRUPA V, GRUPA VI I GRUPA VII
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J18/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude564.27 KBPrilog 4 - Ugovor459.44 KBPrilog 5 - Tehnički opis i nacrti za Grupu V6.37 MBPrilog 6 - Tehnički opis i nacrti za Grupu VI2.19 MBPrilog 7 - Tehnički opis i nacrti za Grupu VII2.79 MBPrilog 8 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA V)126 KBPrilog 9 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA VI)99.5 KBPrilog 10- Opći uvjeti i Troškovnik (Grupa VII)73.5 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude425.25 KBOdluka o poništenju, grupa V.359.57 KBOdluka o poništenju, grupa VI.364.43 KBodluka o poništenju, grupa VII.363.41 KB
14.12.2018 Usluga prodaje rashodovanih vozila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi524.75 KBTehnički uvjeti419.83 KBTroškovnik357.89 KBPrijedlog ugovora475.96 KBIzmjena dokumentacije o nabavi520.67 KBODLUKA O ODABIRU756.38 KB
14.12.2018 Izlučivanje magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI254.32 KBTROŠKOVNIK235.51 KBODLUKA O ODABIRU506.2 KB
14.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NADOGRADNJE POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE, KONJSKO I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J16/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude232.71 KBPrilog 2 - Ugovor255.53 KBPrilog 3 - Troškovnik12.81 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga76.87 KBOdluka o odabiru357.11 KB
14.12.2018 VISOKOTLAČNI PERAČI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.89 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA189.31 KBTROŠKOVNIK178.88 KBODLUKA O ODABIRU1 MB