Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

11.06.2018 Popravak uređaja za regulaciju rasvjete Santech
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.52 KBPosebni tehnički uvjeti196.18 KBTroškovnik213.51 KBPrijedlog ugovora236.73 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE - H 185-18 - rok za dostavu ponude.pdf295.88 KBODLUKA O ODABIRU484.17 KB
08.06.2018 Idejno rješenje uvođenja sustava za nadzor brzina na autocestama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi294.96 KBProjektni zadatak465.18 KBTroškovnik179.91 KBPrijedlog ugovora236.67 KBODLUKA O ODABIRU837.07 KB
07.06.2018 Ispitivanje hidrantske, vatrodojavne instalacije, sigurnosne i protupanične rasvjete, ispravnosti i funkcionalnosti mikroprekidača kontaktnih javljača u ležištu aparata za gašenje početnih požara i na vratima za evakuaciju u tunelima i ispitivanje sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.42 KBPRIJEDLOG UGOVORA237.06 KBTEHNIČKI UVJETI179.64 KBTROŠKOVNIK77.49 KBB 11 18 ODLUKA O ODABIRU1.18 MB
07.06.2018 Usluga održavanja i popravka instalacija u Ex izvedbi PRODULJENJE ROKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJ O NABAVI286.06 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.03 KBTEHNIČKI UVJETI220.55 KBTROŠKOVNIK39.57 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI-PRODULJENJE ROKA285.61 KBODLUKA O ODABIRU537.69 KB
07.06.2018 Promotivni materijal Crocodile 3
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi108 KBtroškovnik12.67 KBODLUKA O ODABIRU587.88 KB
06.06.2018 Usluga procjene rashodovanih vozila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON286.27 KBPU238.74 KBTU248.29 KBTROŠKOVNIK30 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI PRODULJENJE ROKA286.03 KBH 204 18 ODLUKA O ODABIRU544.21 KB
05.06.2018 SANACIJA I DOGRADNJA DIJELA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U ZONI CP NOVI MAROF/VIJADUKT MOŽĐENEC NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 86/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude294.13 KBPrilog 2 - Ugovor222.57 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti2.01 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik27.89 KB1. Izmjena Poziva na dostavu ponude209.44 KBPoziv na dostavu ponude (IZMJENA 06.06.2018.)294.19 KBOdluka o odabiru353.67 KB
05.06.2018 USLUGA OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENU NEKRETNINA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude846.76 KB
05.06.2018 Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava: Grupa II - isporuka i ugradnja na AC A4, ČCP Sveta Helena
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi289.29 KBTehnički uvjeti309.06 KBTroškovnik189.84 KBPrijedlog ugovora236.19 KBOdluka o odabiru468.58 KB
04.06.2018 IZRADA PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA OD KM 81+650 DO KM 81+900 (DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA POPOVEC – SVETA HELENA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 149/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude238.69 KBPrilog 3 - Projektni zadatak294.28 KBPrilog 4 - Troškovnik12.76 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda522.5 KBOdluka o odabiru349.65 KB
04.06.2018 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA SVIM DIONICAMA AUTOCESTA GRUPA II - IZRADA IZVEDBENIH PROJEKTA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA AC A1 DIONICI III C2 ŽUTA LOKVA – OTOČAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J63/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude219 KBPrilog 2 - Ugovor326.72 KBPrilog 3 - Projektni zadatak5.84 MBPrilog 4 - Troškovnik19.25 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude271.19 KBOdluka o odabiru360.31 KB
01.06.2018 IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J62/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude211.32 KBPrilog 2 - Ugovor207.44 KBPrilog 3 - Projektni zadatak581.11 KBPrilog 4 -Troškovnik59 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude515.84 KBOdluka o odabiru359.65 KB
28.05.2018 STRUČNI NADZOR NA DIONICI VARAŽDIN - ČAKOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN U SVRHU LEGALIZACIJE DIONICE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J200/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude296.28 KBPrilog 2 - Ugovor213.01 KBPrilog 3- Troškovnik20.24 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude210.35 KBOdluka o odabiru352.26 KB
28.05.2018 STRUČNI NADZOR NA LEGALIZACIJI TRAFOSTANICA I KABLOVA U SVRHU PRIMOPREDAJE HEP-u NA VIŠE PRAVACA (SEDAM GRAĐEVINA NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKE)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J195/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude296.82 KBPrilog 2 - Ugovor213.33 KBPrilog 3 - Troškovnik19.8 KBOdluka o odabiru353.68 KB
28.05.2018 STRUČNI NADZOR NA DIONICI ČAKOVEC – GORIČAN, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN U SVRHU LEGALIZACIJE INFRASTRUKTURE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J199/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude296.01 KBPrilog 2 - Ugovor212.68 KBPrilog 3 - Troškovnik20.62 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude211.54 KBOdluka o poništenju357.57 KB
23.05.2018 NABAVA TERMO TRAKA (ROLA)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI289.78 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA I236.45 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA II236.16 KBTEHNIČKI UVJETI GRUPA II180.09 KBTEHNIČKI UVJETI GRUPA I TIP I180.59 KBTEHNIČKI UVJETI GRUPA I TIP II184.94 KBTROŠKOVNIK GRUPA I235.44 KBTROŠKOVNIK GRUPA II231.62 KBODLUKA O ODABIRU961.15 KB
23.05.2018 Usluga održavanja i popravka sustava daljinskog upravljanja i nadzora na autocesti A4
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.94 KBPRIJEDLOG UGOVORA245.5 KBTEHNIČKI UVJETI243.91 KBTROŠKOVNIK204.87 KBH 168 18 ODLUKA O ODABIRU519.25 KB
23.05.2018 Usluga sanacije grijaćeg kabela na hidrantskom cjevovodu tunela Tuhobić
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi257.44 KBtehnički uvjeti182.02 KBtroškovnik239.56 KBODLUKA O ODABIRU498.21 KB
22.05.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI288.12 KBPRIJEDLOG UGOVORA237.8 KBTEHNIČKI UVJETI205.92 KBTROŠKOVNIK45 KBODLUKA O ODABIRU811.11 KB
22.05.2018 Održavanje pisača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.17 KBTehnički uvjeti225.63 KBTroškovnik181.79 KBPrijedlog ugovora239.65 KBPrilozi710.78 KBOdluka o odabiru1.05 MB
18.05.2018 MOTORNA BOČNA KOSILICA PREKO 2KW
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.12 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA126.97 KBTEHNIČKI UVJETI218.46 KBTROŠKOVNIK197.12 KBPRIJEDLOG UGOVORA234.52 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI281.98 KBIZMJENJENI TROŠKOVNIK197.06 KBODLUKA O ODABIRU782.34 KB
16.05.2018 Licence za Checkpoint
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.99 KBTehnička specifikacija277.79 KBTroškovnik188.49 KBPrijedlog ugovora234.57 KBOdluka o odabiru1.11 MB
15.05.2018 Usluga popravka radio stanica Motorola
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.44 KBTEHNIČKI UVJETI195.28 KBTROŠKOVNIK37 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.15 KBOdluka o odabiru718.39 KB
15.05.2018 NALJEPNICE I CJENICI ZA NAPLATNE KUĆICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.91 KBTEHNIČKI UVJETI289.18 KBTROŠKOVNIK195.65 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.14 KBODLUKA O ODABIRU1.8 MB
11.05.2018 Rezervni dijelovi za vjetrulje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.2 KBTehnički uvjeti180.64 KBTroškovnik188.17 KBOdluka o odabiru1.35 MB
10.05.2018 Metalizirane vrećice za ENC uređaje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.64 KBTehnički uvjeti192.69 KBTroškovnik177.16 KBOdluka o odabiru532.34 KB
10.05.2018 Voda prirodna mineralna negazirana u bočicama 0,25 l i izrada etiketa po narudžbi HAC-a za kompletnu količinu-IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.29 KBTROŠKOVNIK33 KBIZMJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI257 KBIZMJENA TROŠKOVNIK186.11 KBODLUKA O ODABIRU1.04 MB
10.05.2018 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA, PROMETNOG ELABORATA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE SANACIJE ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DIONICI VRPOLJE - PRGOMET, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 167/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude218.91 KBPrilog 2 - Ugovor327.83 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.08 MBPrilog 4 - Troškovnik163.5 KBOdluka o odabiru359.37 KB
10.05.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NADOGRADNJE POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE, KONJSKO I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 16/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude226.66 KBPrilog 2 - Ugovor249.14 KBPrilog 3 - Troškovnik12.55 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga76.72 KBOdluka o poništenju345.51 KB
09.05.2018 Obnova licenci i održavanje uređaja SonicWall NSA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.61 KBTehnički uvjeti196.18 KBTroškovnik D 40-18.pdf183.02 KBIzmjena Dokumentacije o nabavi293.16 KBOdluka o odabiru476.71 KB
09.05.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.26 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.67 KBTEHNIČKI UVJETI205.87 KBTROŠKOVNIK40.5 KBODLUKA O ODABIRU532.59 KB
09.05.2018 Usluga punjenja tehničkih plinova
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI296.38 KBTROŠKOVNICI39.09 KBODLUKA O ODABIRU820 KB
08.05.2018 ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH KLIMA UREĐAJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI296.27 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI - GRUPA I189.23 KBTROŠKOVNIK - GRUPA I189.94 KBTROŠKOVNIK - GRUPA II187.21 KBPRIJEDLOG UGOVORA - GRUPA I323.17 KBPRIJEDLOG UGOVORA - GRUPA II320.62 KBODLUKA O ODABIRU - GRUPA I931.54 KBODLUKA O ODABIRU - GRUPA II905.33 KB
04.05.2018 UGRADNJA MAMUT PUMPE U BIO UREĐAJ NA ODMORIŠTU KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude244.46 KBPrilog 4 - Troškovnik20.19 KBOdluka o odabiru346.61 KB
04.05.2018 Usluga poreznog savjetovanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.87 KBTEHNIČKI UVJETI/OPIS USLUGA185.44 KBTROŠKOVNIK248.37 KBODLUKA O ODABIRU485.23 KB
26.04.2018 Usluga ispitivanja i popravka energetskih kabela
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija284.94 KBPrijedlog ugovora238.36 KBTehnički uvjeti140.48 KBTroškovnik41 KBH 164 18 ODLUKA O ODABIRU.pdf494.85 KB
26.04.2018 Nabava brojača osovina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.97 KBTehnički uvjeti290.61 KBTroškovnik177.21 KBPrijedlog ugovora234.37 KBOdluka o odabiru454.39 KB
25.04.2018 Nabava pločica za displej tip GEA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.9 KBPRIJEDLOG UGOVORA234.26 KBTEHNIČKI UVJETI124.59 KBTROŠKOVNIK177.63 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI281.8 KBODLUKA O ODABIRU512.83 KB
25.04.2018 Analiza mogućnosti sprečavanja ulazaka vozila u suprotan smjer i nadogradnje postojećih sustava s ciljem bržeg informiranja i postupanja u slučajevima pojave vožnje vozila u suprotnom smjeru
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi289.55 KBProjektni zadatak176.03 KBTroškovnik121.3 KBPrijedlog ugovora237.38 KBOdluka o odabiru488.52 KB
24.04.2018 Usluga izrade Analize stanja kolnika s obzirom na hvatljivost te prijedlozi mjera s prioritetima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi291.02 KBProjektni zadatak244.24 KBTroškovnik120.59 KBPrijedlog ugovora236.29 KBOdluka o poništenju336.08 KB
24.04.2018 Pregled i analiza potencijalno opasnih mjesta u mreži autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Projektni zadatak199.61 KBTroškovnik120.18 KBPrijedlog ugovora236.9 KBDokumentacija o nabavi288.31 KBOdluka o odabiru463.41 KB
23.04.2018 SANACIJA KOLNIKA UZ PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU LONJA - DESNO, KM 65+710, AUTOCESTA A3
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda344.48 KBPrilog 3: Troškovnik22.94 KBOdluka o odabiru345.29 KB
20.04.2018 Usluga popravka TPS i SOS sustava Philips PRODULJEN ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija284.69 KBprijedlog ugovora240 KBtehnički uvjeti207.26 KBtroškovnik38.5 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI I H 172 18 PRODULJEN ROK ZA DOSTAVU PONUDA284.76 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI-PRODULJENJE ROKA281.98 KBODLUKA O ODABIRU1.98 MB
19.04.2018 Ispitivanje ispravnosti radne opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI256.46 KBTROŠKOVNIK25.48 KBB 7 18 ODLUKA ODABIRU1.71 MB
18.04.2018 Izrada i tisak kutijica za ENC pakete s pripadajućom knjižicom i naljepnicom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.57 KBTROŠKOVNIK31 KBTU191.33 KBIZGLED NALJEPNICA 1.31 MBIZGLED NALJEPNICA KUTIJICE999.89 KBODLUKA O ODABIRU657.3 KB
18.04.2018 Usluga najma optičkih veza (Dark Fiber)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumetacija o nabavi288.11 KBTehnički uvjeti449.06 KBTroškovnik183.6 KBPrijedlog ugovora236.84 KBOdluka o odabiru468.54 KB
18.04.2018 ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA DIONICI BELI MANASTIR - OSIJEK: PROŠIRENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA AN 3A BELI MANASTIR - SUDARAŠ (KM 7+290 DO 7+350) I PROŠIRENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA AN 7A JAGODNJAK - NAPUŠTENE NJIVE (KM 15+300 DO KM 15+400)
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude3.18 MBPrilog 4 - Troškovnik34 KBOdluka o odabiru418.5 KB
17.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU/REKONSTRUKCIJU/DOGRADNJU OBJEKATA VISOKOGRADNJE NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude227.08 KBPrilog 2 - Ugovor343.61 KBPrilog 3 - Projektni zadatak471.49 KBPrilog 4 - Troškovnik15.03 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponuda525.33 KBOdluka o odabiru354.31 KB
17.04.2018 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI H 81-18258.63 KBTEHNIČKI UVJETI H 81-18292.66 KBTROŠKOVNIK H 81-18184.24 KBODGOVOR NARUČITELJA NA PITANJE PONUDITELJA H 81-18283.69 KBODLUKA O ODABIRU1.29 MB
17.04.2018 APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.82 KBTEHNIČKI UVJETI 322.22 KBTEHNIČKI UVJETI 321.51 KBTEHNIČKI UVJETI 321.27 KBTEHNIČKI UVJETI 321.4 KBTROŠKOVNIK179.43 KBPRIJEDLOG UGOVORA234.48 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA TEHNIČKIH UVJETA375.47 KBODLUKA O ODABIRU1.12 MB