Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

10.04.2018 Nabava stolnih skenera
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.36 KBTehnički uvjeti266.99 KBTroškovnik177.08 KBOdluka o odabiru480.33 KB
06.04.2018 POTROŠNI ELEKTRO MATERIJAL ZA VOZILA-GRUPA I, GRUPA II
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK GRUPA I328.99 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA I235.78 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA II235.86 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI H 141-18-IZMJENA287.32 KBTROŠKOVNIK-Grupa II h 141-18 IZMJENA 2285.25 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE H 141-18529.11 KB
03.04.2018 USLUGA POPRAVKA PROMETNIH ZNAKOVA S RADAROM I DISPLAY-OM ZA PRIKAZ BRZINE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.93 KBTEHNIČKI UVJETI359.85 KBTROŠKOVNIK 1,2,3,467 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.76 KBODLUKA O ODABIRU1.5 MB
29.03.2018 SANACIJA ODVODNJE U KM 251+209 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA POSEDARJE - ZADAR 1
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J6/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.45 MBPrilog 4: Troškovnik31.19 KBOdluka o poništenju342.06 KB
29.03.2018 Oprema za kontrolu ulaza i izlaza u TJO Okučani, Kutina, Čepin i Varaždin
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.22 KBTehnički uvjeti223.2 KBTroškovnik182.19 KBPrijedlog ugovora234.85 KBOdluka o odabiru477.17 KB
28.03.2018 SANACIJA NADVOŽNJAKA U ČVORU DUGOPOLJE U KM 378+104 AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude987.13 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti679.24 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik.xls163.5 KB Odluka o odabiru357.72 KB
28.03.2018 Ispitivanje ispravnosti aparata za gašenje požara u objektima COKP, tunelima, objektima naplate
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA370.04 KBTEHNIČKI UVJETI178.12 KBTROŠKOVNIK33.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA241.28 KBODLUKA O ODABIRU489.35 KB
28.03.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KONTROLNIH ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO-INFRA TEHNOLOGIJOM NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o. i ARZ-a d.d.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI SA NOVIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA293.93 KBTEHNIČKI UVJETI311.85 KBTROŠKOVNIK195.41 KBPRIJEDLOG UGOVORA346.96 KBODLUKA O ODABIRU2.8 MB
27.03.2018 SANACIJA TEMELJA STUPA JAVNE RASVJETE KOD TUNELA ČELINKA, NA PUO JESENICE JUG I KOD MASLENIČKOG MOSTA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J8/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude3.26 MBPrilog 4 -Troškovnik 94.46 KBOdluka o odabiru350.75 KB
27.03.2018 ISPORUKA VISOKOTLAČNIH PERAČA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.68 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA189.31 KBTROŠKOVNIK179.51 KBPRIJEDLOG UGOVORA234.48 KBODLUKA O ODABIRU1.48 MB
27.03.2018 SANACIJA ODVODNJE NA PUO MODRUŠ ISTOK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J17/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.53 MBPrilog 4: Troškovnik25 KBOdluka o odabiru348.42 KB
26.03.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ČUVANOG PARKIRALIŠTA ZA TERETNA VOZILA NA LOKACIJI ODMORIŠTA GRADNA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, SEKTOR: BREGANA - ZAGREB
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda231.47 KBPrilog 2 - Ugovor346.06 KBPrilog 3- Projektni zadatak1.12 MBPrilog 4 - Troškovnik31.77 KBObjašnjenje Poziva za dostavu ponuda514.67 KBOdluka o odabiru362.08 KB
23.03.2018 IZRADA KONTROLE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINE (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude685.03 KBPrilog 3 - Troškovnik35.5 KBOdluka o poništenju356.36 KB
23.03.2018 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA ODVODNJE I RAZDJELNOG POJASA NA POTEZU OD KM 423+000 DO KM 424+600 NA AC A1, DIONICA ŠESTANOVAC - ZAGVOZD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 41/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude214.19 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom419.57 KBOdluka o odabiru356.51 KB
23.03.2018 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA II: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ORLJAVA U KM 192+200 (LIJEVO) AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA LUŽANI - SLAVONSKI BROD ZAPAD
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude986.48 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti852.08 KBPrilog 4 - Troškovnik18.7 KBOdluka o odabiru352.58 KB
22.03.2018 IZRADA STUDIJE ISPLATIVOSTI I IDEJNOG RJEŠENJA UKLANJANJA TELEFONSKIH POZIVNIH STUPIĆA I MOGUĆNOSTI POSTAVLJANJA BAZNIH STANICA NA TRASI HAC-OVIH AUTOCESTA ZA USPOSTAVLJANJE SUSTAVA PODATKOVNOG PROMETA KOJIMA BI SE KORISTILE STRUČNE SLUŽBE HAC-A PRI OBAVL
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude985.75 KBOdluka o odabiru364.91 KB
22.03.2018 Čiščenje sustava drenaže u tunelu Vrtlinovec
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi257.14 KBtehnički uvjeti185.78 KBtroškovnik183.35 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI PRODULJENJE ROKA.pdf257.17 KBODLUKA O ODABIRU555.43 KB
22.03.2018 Usluga održavanja i popravka crpki i elektromotora vodoopskrbnih sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi287.1 KBPosebni tehnički uvjeti220.9 KBTroškovnik213.76 KBPrijedlog ugovora237.69 KBOdluka o odabiru490.33 KB
22.03.2018 Servis i održavanje plinske kotlovnice, rashladnih uređaja i ventilokonvektora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.81 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.69 KBTEHNIČKI UVJETI207.4 KBTROŠKOVNIK18.13 KBE 3 18 ODLUKA O ODABIRU.pdf941.63 KB
22.03.2018 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVAKA TRAKTORA ZETOR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi288.74 KBprijedlog ugovora241.66 KBtroškovnik90 KBODLUKA O ODABIRU549.61 KB
21.03.2018 Uprtni remeni za bočne kosilice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi255.64 KBtroškovnik258.1 KBOdluka o odabiru829.24 KB
21.03.2018 Nabava ukapljenog naftnog plina (UNP) za grijanje i grijanje sanitarne vode za potrebe TJO Brinje, Perušić, Vrgorac i tunel Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.48 KBTehnički uvjeti191.43 KBTroškovnik189.08 KBPrijedlog ugovora242.64 KBOdluka o odabiru507.1 KB
21.03.2018 Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći uz pomoć defibrilatora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.75 KBTEHNIČKI UVJETI184.47 KBTROŠKOVNIK18.11 KBODLUKA O PONIŠTENJU348.37 KB
20.03.2018 Nadogradnja sustava za sigurnosni pristup internetu
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi384.99 KBTehnički uvjeti214.02 KBTroškovnik179.33 KBPrijedlog ugovora237.97 KBOdluka o odabiru477.9 KB
19.03.2018 ISTRAŽNI RADOVI I IZRADA PROJEKTA SANACIJE NADVOŽNJAKA RUGVICA (PREKO AUTOCESTE) U KM 49+571, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA IVANJA REKA - RUGVICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J26/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude3.47 MBPrilog 3 - Troškovnik16.27 KBOdluka o odabiru355.75 KB
19.03.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KONTROLNIH ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO-INFRA TEHNOLOGIJOM NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o. i ARZ-a d.d.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI293.74 KBTEHNIČKI UVJETI311.85 KBTROŠKOVNIK195.41 KBPRIJEDLOG UGOVORA346.96 KB
19.03.2018 Izrada dopune projekta Sustava prometnih tokova na dionici ARZ-a
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.48 KBTroškovnik117.53 KBProjektni zadatak204.68 KBPrijedlog ugovora236.56 KBOdluka o odabiru487.36 KB
16.03.2018 USLUGA POPRAVKA SPLIT KLIMA UREĐAJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI140.5 KBTEHNIČKI UVJETI38.94 KBTROŠKOVNIK14.25 KBPRIJEDLOG UGOVORA96.5 KBODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE H 16-18479.25 KB
16.03.2018 Usluga sanacije grijaćeg kabela na hidrantskom cjevovodu tunela Tuhobić
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA257.48 KBTROŠKOVNIK11.85 KBTEHNIČKI UVJETI97.28 KBODLUKA O PONIŠTENJU773.78 KB
16.03.2018 FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE GRUPA I, GRUPA II, GRUPA III
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI H-109-18289.46 KBTROŠKOVNIK GRUPA I222.08 KBTROŠKOVNIK GRUPA II258.37 KBTROŠKOVNIK GRUPA III258.08 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA I236.42 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA II236.6 KBPRIJEDLOG UGOVORA GRUPA III236.05 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE287.35 KBTROŠKOVNIK GRUPA I - IZMJENA222.08 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE 2287.62 KBTROŠKOVNIK GRUPA II-IZMJENA257.96 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE 3 - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA298.02 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE 4 - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA298.25 KBTROŠKOVNIK GRUPA III-IZMJENA258.08 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE H 109-18824.45 KB
16.03.2018 Usluga popravka uređaja za upravljanje rasvjetom - ELREM
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI288.45 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.67 KBTEHNIČKI UVJETI204.01 KBTROŠKOVNIK14.13 KBODLUKA O ODABIRU816.16 KB
16.03.2018 ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH SPLIT KLIMA UREĐAJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI140 KBTEHNIČKI UVJETI43.73 KBTROŠKOVNIK11.58 KBPRIJEDLOG UGOVORA42.74 KBODLUKA O PONIŠTENJU H 17-18550.44 KB
15.03.2018 IDEJNO RJEŠENJE POVEZIVANJA NA AUTOCESTU A1 U ZONI PUO RAŠĆANE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 72/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude210.13 KBPrilog 2 - Ugovor210.88 KBPrilog 3 - Tehnički opis401.78 KBPrilog 4 - Troškovnik17.64 KBOdluka o odabiru356.65 KB
15.03.2018 IZMJEŠTANJE ENERGETSKOG KABELA NA LOKACIJI TJO SVETI ROK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude560.3 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti393.25 KB1 . Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva za dostavom ponudu520.76 KBPrilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 20.03.2018.)19.59 KBOdluka o odabiru356.09 KB
15.03.2018 SANACIJA OŠTEĆENOG DONJEG USTROJA NADVOŽNJAKA JEŽEVO U KM 54+500 PREKO AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude562.07 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti962.43 KB1 . Izmjena i 1 . Objašnjenje Poziva za dostavom ponudu516.54 KBPrilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 21.03.2018.)151.5 KBOdluka o odabiru358.33 KB
15.03.2018 IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA REKONSTRUKCIJU SPOJA AUTOCESTE NA D30 U ČVORU LEKENIK, AUTOCESTA A11 DIONICA BUŠEVEC - LEKENIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 47/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude211.15 KBPrilog 2 - Ugovor211.77 KBPrilog 3 -Tehnički opis379 KBPrilog 4 - Troškovnik17.86 KBOdluka o odabiru365.1 KB
13.03.2018 SANACIJA KOLNIKA UZ PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU LONJA - DESNO, KM 65+710, AUTOCESTA A3
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda344.37 KBPrilog 3: Troškovnik22.93 KBOdluka o poništenju328.02 KB
12.03.2018 Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za objekte tunela za dionice autocesta A1, A4, A6 i A7-REVIZIJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.47 KBPRIJEDLOG UGOVORA237.49 KBTEHNIČKI UVJETI178.14 KBTROŠKOVNIK16.35 KBODLUKA O PONIŠTENJU 1.95 MB
09.03.2018 Usluga servisa, zamjene baterija i elektroda automatskih defibrilatora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.92 KBTehnički uvjeti179.37 KBTroškovnik184.62 KBOdluka o odabiru1.06 MB
08.03.2018 Usluga održavanja računala i monitora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.6 KBTehnička specifikacija208.38 KBTroškovnik269.38 KBPrijedlog ugovora238.45 KBOdluka o odabiru1.11 MB
08.03.2018 SREDSTVO ZA TRETIRANJE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI111 KBTEHNIČKI UVJETI13.64 KBTROŠKOVNIK11.35 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE495.46 KB
08.03.2018 SREDSTVO ZA PRANJE OBLOGA TUNELA, ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE I NAPLATNIH KUĆICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi H 37140.5 KBTehnički uvjeti30.5 KBTroškovnik30.5 KBPrijedlog ugovora103 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE H 37-181.15 MB
07.03.2018 USLUGA PRAĆENJA MEDIJA, MEDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA - A1/18
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.6 KBSPECIFIKACIJA USLUGE328.04 KBTROŠKOVNIK19.14 KBPRIJEDLOG UGOVORA235.25 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE - A1/18444.5 KBTROŠKOVNIK - IZMJENA19.14 KBODLUKA O ODABIRU1.34 MB
07.03.2018 Analiza i ocjena kvalitete, učinkovitosti i pouzdanosti poslovnog informacijskog sustava (ERP)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi300.1 KBProjektni zadatak421.95 KBTroškovnik268.96 KBPrijedlog ugovora236.79 KBOdluka o odabiru473.8 KB
07.03.2018 Usluga ispitivanja i popravka telekomunikacijskih bakrenih kablova
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Tehnički uvjeti59.5 KBTroškovnik33 KBPrijedlog ugovora H 32-18100.5 KBDokumentacija o nabavi-ispravak138.5 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE H 32-181.13 MB
07.03.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA U SKLOPU AUTOCESTE A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, ODMORIŠTE BRODSKI STUPNIK SJEVER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 45/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude386.48 KBPrilog 2 - Ugovor611.92 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.63 MBPrilog 4 - Troškovnik13.8 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude532.96 KBOdluka o odabiru371.66 KB
06.03.2018 Ispitivanje ventilacije kuhinja i ispitivanje radnog okoliša na objektima „HAC“-a
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA258.85 KBTEHNIČKI UVJETI178.71 KBTROŠKOVNIK162.5 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI300.82 KBODLUKA O ODABIRU591.69 KB
06.03.2018 Usluga kompletne sanacije hidraulične nadogradnje EGI T217 na vozilu Renault Midliner - TJO Delnice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Tehnički uvjeti182.94 KBObrazac tehničkih uvjeta174.54 KBTroškovnik311.79 KBFotografije755.33 KBPrijedlog ugovora235.67 KBDokumentacija o nabavi291.55 KBODLUKA O ODABIRU499.91 KB
06.03.2018 Isporuka materijala za održavanje zelenih površina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija286.24 KBTehnički uvjeti184.68 KBTroškovnik53.5 KBPrijedlog ugovora236.78 KBODLUKA O ODABIRU828.31 KB
05.03.2018 NABAVA I ISPORUKA VREĆA ZA SMEĆE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI UVJETI181.87 KBTROŠKOVNIK183.4 KBPrijedlog ugovora-H 43-18235.22 KBDokumentacija o nabavi-dopuna286.53 KBODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE510.29 KB