Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

08.08.2018 Stručno usavršavanje referenta-operatera za praćenje prometa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.46 KBTehnički uvjeti241.26 KBTroškovnik179.45 KBPrijedlog ugovora315.42 KBOdluka o odabiru810.48 KB
08.08.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA POSTAJA ZA ISTAKANJE GORIVA - PONOVLJENO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.57 KBTEHNIČKI UVJETI214.57 KBTROŠKOVNIK272 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.99 KBODLUKA O ODABIRU2.25 MB
01.08.2018 Održavanje i popravak sustava za ozvučenje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.85 KBTehnički uvjeti351.99 KBTroškovnik201.58 KBPrijedlog ugovora239.59 KBOdluka o odabiru480.03 KB
01.08.2018 Nabava Led markera i rezervnih dijelova za led markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.26 KBTehnički uvjeti182.5 KBTroškovnik122.11 KBOdluka o odabiru791.89 KB
01.08.2018 Provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju dijela korita rijeke Save i donjeg ustroja mosta Ivanja Reka u km 39+223
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi283.99 KBDodatak A, B i C541.1 KBGeodetski profil kaverni489.4 KBTlocrt930.04 KBTlocrt II918.64 KBUzdužni presjek mosta31.48 KBTroškovnik301.34 KBOdluka o odabiru555.88 KB
01.08.2018 GLAVNI PREGLED GRAĐEVINA NA AUTOCESTI - GRUPA IV: GLAVNI PREGLED GRAĐEVINA TIPA MOST (NADVOŽNJAK, PODVOŽNJAK) NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d. ZA RAZDOBLJE 2018/2019
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J162/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude566.47 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.45 MBPrilog 4 - Troškovnik34 KBOdluka o odabiru352.29 KB
31.07.2018 REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA PUO ZIR ISTOK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J91/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude215.93 KBPrilog 2 - Ugovor220.26 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti906.24 KBPrilog 4 - Troškovnik357.81 KBOdluka o odabiru346.74 KB
31.07.2018 Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Sanacija pokosa u TJO Vrgorac - km 482+450 do km 482+426 lijevo autoceste A1
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude295.48 KBPrilog 2 - Ugovor226.91 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i Nacrti873.7 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik20.94 KBIzmjena poziva za dostavu ponude297.31 KBODLUKA O ODABIRU1.29 MB
30.07.2018 UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA STARI HRASTOVI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J136/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude294.98 KBPrilog 2 - Ugovor220.54 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti4.71 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik58.5 KBOdluka o odabiru354.55 KB
30.07.2018 ISTRAŽNI RADOVI I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC OD KM 74+800 DO 80+500 (LIJEVO, DESNO) I OD KM 110+000 DO 114+000 (DESNO) I NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK OD KM 72+500 DO 77+300 (DESNO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J150/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.75 KBPrilog 2 - Ugovor218.16 KBPrilog 3 - Projektni zadatak198.3 KBPrilog 4 - Troškovnik17.15 KBOdluka o odabiru360.68 KB
24.07.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA POSTAJA ZA ISTAKANJE GORIVA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.79 KBTEHNIČKI UVJETI214.57 KBTROŠKOVNIK272 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.99 KB
23.07.2018 ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA SUSTAVA NADZORA INFORMATIČKE SIGURNOSTI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI290.49 KBTEHNIČKI UVJETI185.51 KBTROŠKOVNIK183.16 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.64 KBOdluka o odabiru474.53 KB
23.07.2018 USLUGA SERVISA I ODRŽAVANJA DIZALA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.15 KBTEHNIČKI UVJETI101.31 KBTROŠKOVNIK200.59 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.04 KBODLUKA O ODABIRU518.08 KB
19.07.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE AUTOCESTE A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC: UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA STARI HRASTOVI SJEVER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J95/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude217.65 KBPrilog 2 - Ugovor328.19 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.66 MBPrilog 4 - Troškovnik18.83 KBOdluka o odabiru422.01 KB
19.07.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ZA CP I COKP MASLENICA IZ VODOSPREMNIKA "ROVANJSKA"
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J60.1/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude220.68 KBPrilog 2 - Ugovor329.16 KBPrilog 3 - Projektni zadatak349.05 KBPrilog 4 - Troškovnik18.94 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude746.22 KBOdluka o odabiru407.04 KB
17.07.2018 POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, OD KM 116+400 DO KM 117+000 (LIJEVO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M16/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude218.36 KBPrilog 2 - Ugovor220.91 KBPrilog 3 - Privremena regulacija prometa314 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik29.12 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude214.03 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude215.07 KBOdluka o odabiru357.83 KB
17.07.2018 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip FRACASSO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.82 KBTROŠKOVNIK11.54 KBODLUKA O ODABIRU380.01 KB
13.07.2018 Popravak ENC uređaja model GEA TG4400 do pune funkcionalnosti
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.9 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.42 KBTEHNIČKI UVJETI183.87 KBTROŠKOVNIK183.32 KBODLUKA O ODABIRU700.35 KB
12.07.2018 OBLOGA ČUNJEVA MOSTA DRAVA I OBLOGA OBRAMBENOG NASIPA U ZONI MOSTA DRAVA NA BARANJSKOJ STRANI INUNDACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J192/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda2.09 MBPrilog 4 - Troškovnik21.92 KBOdluka o poništenju348.09 KB
11.07.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA BOSCHUNG
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.08 KBTEHNIČKI UVJETI200.36 KBTROŠKOVNIK192.75 KBPRIJEDLOG UGOVORA241.82 KBODLUKA O ODABIRU370.32 KB
11.07.2018 Isporuka električarskog alata i mjernih uređaja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI256.06 KBTROŠKOVNIK47.59 KBODLUKA O ODABIRU1.14 MB
10.07.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVLJANJEM UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o. i ARZ-a d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 72/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude296.1 KBPrilog 2 - Ugovor220.98 KBPrilog 3 - Projektni zadatak - Tehnički uvjeti298.85 KBPrilog 4 - Troškovnik18.83 KBPrilog 5 - Tehnički uvjeti i Troškovnici radova nad kojima se vrši usluga435.85 KBOdluka o odabiru354.47 KB
10.07.2018 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip SAFEROAD
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI263.46 KBTEHNIČKI UVJETI339.01 KBTROŠKOVNIK14.65 KBODLUKA O ODABIRU378.13 KB
10.07.2018 Isporuka uređaja besprekidnog napajanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi257.26 KBtehnički uvjeti195.84 KBtroškovnik12.2 KBODLUKA O ODABIRU950.7 KB
09.07.2018 Usluga održavanja i popravak UPS uređaja u COKP-ama i naplatnim postajama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.32 KBTEHNIČKI UVJETI193.12 KBTROŠKOVNIK218.99 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.86 KBODLUKA O ODABIRU1.34 MB
06.07.2018 Održavanje i popravak TPS i SOS sustava PTT Telecom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.05 KBTehnički uvjeti207.36 KBTroškovnik120.49 KBPrijedlog ugovora238.93 KBOdluka o odabiru1.06 MB
06.07.2018 Održavanje sustava Baze cestovnih podataka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi288.02 KBTehnički uvjeti212.68 KBTroškovnik185.9 KBPrijedlog ugovora236.6 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI-PRODULJENJE ROKA288.21 KBOdluka o odabiru1.37 MB
06.07.2018 Održavanje i servis sigurnosne opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.24 KBPRIJEDLOG UGOVARA240.06 KBTEHNIČKI UVJETI195.14 KBTROŠKOVNIK I DISPOZICIJA84.5 KBODLUKA O ODABIRU1.24 MB
06.07.2018 SANACIJA POKOSA UZ OBJEKT STUBIŠTA NADHODNIKA NA ODMORIŠTU ZIR, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude210.21 KBPrilog 2 - Ugovor216.39 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.92 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik40.73 KB1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda210.7 KBPoziv na dostavu ponude (IZMJENA 10.07.2018.)208.48 KBOdluka o poništenju339.02 KB
03.07.2018 Servis i umjeravanje uređaja za provjeru alkoholiziranosti radnika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.27 KBTROŠKOVNIK227.64 KBODLUKA O ODABIRU491.38 KB
03.07.2018 Nabava uređaja za testiranje alkoholiziranosti radnika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi255.37 KBTroškovnik223.97 KBODLUKA O ODABIRU491.29 KB
29.06.2018 Usluga obaveznog godišnjeg tehničkog pregleda vozila - Grupa VII - područje Delnice (TJO Delnice)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi277.3 KBTroškovnik194 KBODLUKA O ODABIRU1.55 MB
29.06.2018 Usluga obaveznog godišnjeg tehničkog pregleda vozila - Grupa IX - područje Ogulin (TJO Bosiljevo i TJO Ogulin)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi278.46 KBTroškovnik194.76 KBODLUKA O ODABIRU1.58 MB
29.06.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: POPRAVAK PJEŠAČKE OGRADE VIJADUKTA SVILNO - TJO ČAVLE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude211.4 KBPrilog 2 -Opći i tehnički uvjeti352.64 KBPrilog 3 - Troškovnik14.63 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda213.22 KBOdluka o odabiru347.67 KB
15.06.2018 DIZAJN I TISAK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.1 KBTROŠKOVNIK17.05 KBODLUKA O ODABIRU656.1 KB
14.06.2018 Izrade redovne revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za tunel Brinje na AC A1
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi288.5 KBProjektni zadatak i Tehnički uvjeti322.08 KBTroškovnik183.69 KBPrijedlog ugovora318.86 KBOdluka o odabiru471.56 KB
13.06.2018 SANACIJA ODVODNJE U KM 251+209 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA POSEDARJE - ZADAR 1
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J6/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude5.95 MBPrilog 4: Troškovnik35.89 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponude632.72 KB2. Izmjena poziva za dostavu ponuda300.29 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda302.12 KBOdluka o poništenju348.66 KB
12.06.2018 Sitni potrošni elektromaterijal
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.95 KBTEHNIČKI UVJETI184.57 KBTROŠKOVNIK192.43 KBODLUKA O ODABIRU525.05 KB
12.06.2018 Nabava servisne informatičke opreme i alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi D 22-18.pdf279.1 KBTehnički uvjeti224.52 KBPrilog tehničkim uvjetima613.62 KBTroškovnik277.32 KBODLUKA O ODABIRU349.93 KB
12.06.2018 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA SVIM DIONICAMA AUTOCESTA GRUPA III: IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA VODOZAŠTITE (6 KOM) I PRIPADAJUĆIH DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J63/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude221.09 KBPrilog 2 - Ugovor328 KBPrilog 3 - Projektni zadatak265.51 KBPrilog 4 - Troškovnik15.14 KBOdluka o odabiru355.76 KB
12.06.2018 Gumeni kotačići davače, čitače i rezače magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.51 KBTEHNIČKI UVJETI189.08 KBTROŠKOVNIK180.86 KBODLUKA O ODABIRU515.25 KB
12.06.2018 SERVIS I POPRAVAK PRESS KONTEJNERA 10m3
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.83 KBTROŠKOVNIK14.71 KBODLUKA O ODABIRU1.08 MB
11.06.2018 Licence i održavanje Documentum licenci (OpenText licence)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.16 KBTEHNIČKI UVJETI192.78 KBTROŠKOVNIK276.46 KBPRIJEDLOG UGOVORA237.02 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE290.31 KBODLUKA O ODABIRU1.2 MB
11.06.2018 Popravak uređaja za regulaciju rasvjete Santech
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.52 KBPosebni tehnički uvjeti196.18 KBTroškovnik213.51 KBPrijedlog ugovora236.73 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE - H 185-18 - rok za dostavu ponude.pdf295.88 KBODLUKA O ODABIRU484.17 KB
08.06.2018 Idejno rješenje uvođenja sustava za nadzor brzina na autocestama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi294.96 KBProjektni zadatak465.18 KBTroškovnik179.91 KBPrijedlog ugovora236.67 KBODLUKA O ODABIRU837.07 KB
07.06.2018 Promotivni materijal Crocodile 3
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi108 KBtroškovnik12.67 KBODLUKA O ODABIRU587.88 KB
07.06.2018 Ispitivanje hidrantske, vatrodojavne instalacije, sigurnosne i protupanične rasvjete, ispravnosti i funkcionalnosti mikroprekidača kontaktnih javljača u ležištu aparata za gašenje početnih požara i na vratima za evakuaciju u tunelima i ispitivanje sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.42 KBPRIJEDLOG UGOVORA237.06 KBTEHNIČKI UVJETI179.64 KBTROŠKOVNIK77.49 KBB 11 18 ODLUKA O ODABIRU1.18 MB
07.06.2018 Usluga održavanja i popravka instalacija u Ex izvedbi PRODULJENJE ROKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJ O NABAVI286.06 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.03 KBTEHNIČKI UVJETI220.55 KBTROŠKOVNIK39.57 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI-PRODULJENJE ROKA285.61 KBODLUKA O ODABIRU537.69 KB
06.06.2018 Usluga procjene rashodovanih vozila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON286.27 KBPU238.74 KBTU248.29 KBTROŠKOVNIK30 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI PRODULJENJE ROKA286.03 KBH 204 18 ODLUKA O ODABIRU544.21 KB
05.06.2018 Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava: Grupa II - isporuka i ugradnja na AC A4, ČCP Sveta Helena
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi289.29 KBTehnički uvjeti309.06 KBTroškovnik189.84 KBPrijedlog ugovora236.19 KBOdluka o odabiru468.58 KB