Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

16.05.2017 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA HIDRAULIČNE NADOGRADNJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE H 133 17.pdf278.48 KBTroškovnik popravak nadogradnje.xlsx12.57 KBIzmjena Dokumentacije D200.pdf203.34 KBIzmjena Dokumentacije D200.pdf1.28 MBH 133 17 ODLUKA O ODABIRU.pdf1.28 MB
04.05.2017 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 98+800 DO KM 100+500 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR OGULIN -ČVOR BRINJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda256.8 KBPrilog 2 - Ugovor316.53 KBPrilog 3 - Troškovnik41.96 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete198.41 KBOdluka o odabiru378.65 KB
03.05.2017 SANACIJA PJEŠČANOG FILTERA U KM 163+000 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC-PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.74 MBPrilog 3 -tehnički opis i nacrti1.45 MBPrilog 4 - Troškovnik20.05 KBOdluka o poništenju308.06 KB
21.04.2017 SANACIJA OBJEKTA CP BIOKOVO NA DRŽAVNOJ CESTI D76, DIONICA BAŠKO POLJE - ZAGVOZD 2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.53 MBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti599.12 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik37.3 KBOdluka o odabiru339.68 KB
31.03.2017 IZRADA PROMETNOG ELABORATA VOĐENJA PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTAMA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC I A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda4.45 MBOdluka o odabiru368.05 KB
30.03.2017 SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE IZMEĐU KRAKOVA 3 I 4 U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+213, AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.44 MBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti5.63 MBPrilog 4 - Troškovnik23.73 KBOdluka o odabiru348.24 KB
28.03.2017 SANACIJA DRVENIH SILOSA ZA SKLADIŠTENJE SOLI U COKP DUGOPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.27 MBPrilog 3 - Tehnički opis,Tehnički uvjeti i Nacrti4.32 MBPrilog 4 - Troškovnik101 KBOdluka o odabiru330.38 KB
13.03.2017 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTU KRPANI (DESNO) U KM 212+950, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda12.49 MBPrilog 4 - Troškovnik32.9 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda411.9 KBOdluka o odabiru350.05 KB
10.03.2017 SANACIJA OBLOGE TUNELA MALA KAPELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.5 MBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.16 MBPrilog 4 - Troškovnik25.84 KBOdluka o odabiru316.19 KB
09.03.2017 SANACIJA TEMELJA PORTALA SVJETLOSNO PROMJENJIVOG ZNAKA U KM 36+522, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA VARAŽDIN - VARAŽDINSKE TOPLICE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda243.64 KBUgovor242.68 KBTehnički uvjeti193.64 KBTroškovnik25.09 KBOdluka o odabiru322.31 KB
09.03.2017 USLUGA PRAĆENJA MEDIJA, MEDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda356.75 KBPrilog 4 - Troškovnik20.69 KBOdluka o odabiru505.74 KB
08.03.2017 POSTAVA PROMETNIH ZNAKOVA C125 U TUNELU HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda522.87 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti2.86 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i troškovnik24.4 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda348.13 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda343.94 KBOdluka o odabiru2.86 MB
08.03.2017 NABAVA PRINTERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda262.86 KBPrilog 3 - Troškovnik26.76 KB1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude240.04 KBPrilog 3 - Troškovnik (IZMJENA 09.03.2017.)26.93 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude234.11 KB3. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude231.98 KBOdluka o odabiru530.81 KB
01.03.2017 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVAKA TRAKTORA ZETOR
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE H 138 17.pdf266.96 KBPrijedlog ugovora - H 138-17 - rezervni dijelovi i popravak traktora Zetor.doc95.5 KBTROŠKOVNIK - Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka traktora Zetor.xls88 KBH 138 17 ODLUKA O ODABIRU.pdf1.59 MB