Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

14.10.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.17 KBTROŠKOVNIK11.57 KBODLUKA O PONIŠTENJU805.52 KB
09.10.2019 Evaluacija potencijala uvođenja robotske automatizacije procesa u poslovanje HAC d.o.o.
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: D 56/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude D 56/19616.08 KBPrilog 2 - Projektni zadatak D 56/19588.56 KBPrilog 3 - Troškovnik D 56/1935 KBOdluka o odabiru D 56/19356.7 KB
03.10.2019 ISTRAŽNA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA NA K.Č.BR. 861 U K.O. BRANJIN VRH PORED BELOG MANASTIRA U SVRHU IZRADE ELABORATA ZA POTREBE DOKAZIVANJA KOLIČINE I POGODNOSTI PJEŠČANOG MATERIJALA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ, MOST HA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J87/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude550.39 KBPrilog 2 - Ugovor449.81 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi765.3 KBPrilog 4 - Troškovnik68.17 KBOdluka o odabiru367.37 KB
01.10.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA INTERNIH POSTAJA ZA ISTAKANJE GORIVA
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H199/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI527.25 KBTEHNIČKI UVJETI437.81 KBTROŠKOVNIK542.2 KBPOPIS LOKACIJA ZA REDOVNI SERVIS430.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA476.58 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE - ROKA ZA DOSTAVU PONUDA517.66 KBODLUKA O ODABIRU796.49 KB
01.10.2019 Održavanje WEB stranice www.hac.hr: dizajn i implementacija novih mrežnih stranica
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: D40/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI532.27 KBPRILOG 3 TROŠKOVNIK583.34 KBPRILOG 4 TEHNIČKI UVJETI400.54 KBPRILOG 5 PRIJEDLOG UGOVORA457.82 KBPRILOG 6 IZJAVA O INTEGRITETU399.4 KBODLUKA O ODABIRU801.74 KB
26.09.2019 Popravak strojarske opreme i instalacija - Nabava i ugradnja rezervnih djelova za flamcomat na TJO Bosiljevo
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI500.37 KBTROŠKOVNIK11.69 KBODLUKA O ODABIRU784.25 KB
26.09.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston VT 650
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.36 KBTROŠKOVNIK351.36 KBODLUKA O ODABIRU785.03 KB
25.09.2019 Građevinski materijal za potrebe održavanja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.84 KBTEHNIČKI UVJETI410.46 KBTROŠKOVNIK387.61 KBODLUKA O ODABIRU780.04 KB
25.09.2019 ADAPTACIJA PRIZEMLJA UPRAVNE ZGRADE HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J309/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude545.52 KBPrilog 2 - Ugovor456.2 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti3.49 MBPrilog 4 - Troškovnik578 KBOdluka o poništenju366.28 KB
24.09.2019 REKONSTRUKCIJA REZERVNOG NAPAJANJA NA NP IVANIĆ GRAD NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J256/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude551.04 KBPrilog 2 - Ugovor457.94 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti10.21 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik43.39 KBOdluka o odabiru369.91 KB
24.09.2019 Nadogradnja sustava za pohranu podataka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON499.52 KBTROŠKOVNIK407.84 KBTEHNIČKI UVJETI409.88 KBODLUKA O ODABIRU812.4 KB
16.09.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA ZA OZVUČENJE
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H182/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA527.33 KBTROŠKOVNIK426.89 KBTEHNIČKI UVJETI621.54 KBPRIJEDLOG UGOVORA476.15 KBODLUKA O ODABIRU788.22 KB
16.09.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA TERMINALNE OPREME U TRAFOSTANICAMA
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H170/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI531.02 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI442.03 KBTROŠKOVNIK429.52 KBPRIJEDLOG UGOVORA479.76 KBPOPIS TRANSFORMATORSKIH STANICA292.34 KBODLUKA O ODABIRU780.39 KB
13.09.2019 Noževi za snježne plugove
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI519.04 KBTROŠKOVNIK14.92 KBODLUKA O ODABIRU801.55 KB
13.09.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.28 KBTROŠKOVNIK12.22 KBODLUKA O ODABIRU789.31 KB
13.09.2019 Isporuka i ugradnja crpki i motora za vodu
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI496.65 KBTROŠKOVNIK11.63 KBODLUKA O ODABIRU795.51 KB
13.09.2019 Popravak oštečenih cijevi odvodnje na podvožnjaku na DC 50 (lijevo i desno) u km 210+890 autoceste A1
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H 26/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude H 26/19566.73 KBPrilog 2 - Fotodokumentacija oštećenja H 26/19885.11 KBPrilog 3 - Opći i tehnički uvjeti i Troškovnik47 KBOdluka o odabiru H 26/191.16 MB
12.09.2019 IZRADA PROJEKTA PREUREĐENJA POSTOJEĆIH SOBA ZA SASTANKE U KONFERENCIJSKE DVORANE U UPRAVNOJ ZGRADI HRVATSKIH AUTOCESTA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J93/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude471.81 KBPrilog 2 - Ugovor604.87 KBPrilog 3 - Projektni zadatak172.15 KBPrilog 4 -Troškovnik13.88 KBOdluka o odabiru370.43 KB
10.09.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE/TEHNIČKO RJEŠENJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA SANACIJU OBJEKATA I OPREME CRPNE STANICE I VODOSPREME KONJSKO BRDO I CRPNE STANICE LIČKI OSIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J201/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.91 KBPrilog 2 - Ugovor589.77 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom4 MB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude1017.88 KBOdluka o poništenju355.56 KB
10.09.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA INSTALACIJA U EX IZVEDBI
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H198/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI530.16 KBPRILOG 3 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI448.96 KBPRILOG 4 TROŠKOVNIK439.93 KBPRILOG 5 DOKAZI KVALIFIKACIJSKE, STRUČNE I TEHNIČKE SPOSOBNOSTI404 KBPRILOG 6 PRIJEDLOG UGOVORA478.35 KBPOPIS LOKACIJA418.96 KBODLUKA O ODABIRU776.63 KB
10.09.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA UKLANJANJA ŠEST STAMBENIH OBJEKATA U ĐURMANCU, VELIKOJ GORICI, JOSIPDOLU I ŠIBENIKU
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J 317/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude - J317/19584.83 KBPrilog 2 - Ugovor J317/19478.88 KB3.1. Tehnicki opis - Josipdol.pdf2 MB3.1. Tehnicki opis - Šibenik.pdf6.29 MB3.1. Tehnicki opis - Đurmanec -Lokacija 3.pdf1.86 MB3.1. Tehnicki opis - Đurmanec -Lokacija 4.pdf3.88 MB3.1. Tehnicki opis - Đurmacec -Lokacija 5.pdf1.29 MB3.1. Tehnicki opis -Velika Gorica.pdf3.79 MB3.2. Graficki prilozi - Josipdol.pdf1.19 MB3.2. Graficki prilozi - Šibenik.pdf1.25 MB3.2. Graficki prilozi - Đurmanec -Lokacija 3.pdf1.14 MB3.2. Graficki prilozi - Đurmanec -Lokacija 4.pdf1.1 MB3.2. Graficki prilozi - Đurmanec -Lokacija 5.pdf894.27 KB3.2. Graficki prilozi - Velika Gorica.pdf1.22 MBPrilog 4 - Troškovnik J317/1931.5 KBPrilog 5. Troškovnici radova nad kojima se vrši usluga15.04 MBIspravak Poziva za dostavu ponuda J 317-19532.11 KBOdluka o odabiru J 317/19364.18 KBZapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda J 317/19850.15 KB
09.09.2019 AUTOCESTA A11 ZAGREB – SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA (JUG), IZRADA KONTROLE GLAVNOG GEOTEHNIČKOG PROJEKTA ZA VIJADUKT ZAGREB RANŽIRNI KOLODVOR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J282/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude546.65 KBPrilog 2 - Ugovor451.55 KBPrilog 3 - Projektni zadatak60.42 KBPrilog 4 - Troškovnik13.83 KBOdluka o odabiru370.8 KB
05.09.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA ODIZANJA MOSTA TEŠKOM CIJEVNOM SKELOM, ZAMJENE LEŽAJEVA TE SANACIJE BETONSKIH DIJELOVA MOSTA SAVA (LIJEVO), IVANJA REKA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J66/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude558.2 KBPrilog 2 - Ugovor476.97 KBPrilog 3 - Tehnički opis4.9 MBPrilog 4 - Troškovnik12.74 KBPrilog 5 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga2.28 MBOdluka o odabiru369.7 KB
03.09.2019 Motorna bočna kosilica preko 2Kw
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H75/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI527.24 KBTEHNIČKI UVJETI421.07 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA403.59 KBTROŠKOVNIK278.43 KBPRIJEDLOG UGOVORA473.12 KBODLUKA O ODABIRU835.91 KB
30.08.2019 Antivirusni softver Sophos za sustav naplate cestarine
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.98 KBTROŠKOVNIK385.46 KBODLUKA O ODABIRU1.38 MB
27.08.2019 KUTIJA PRVE POMOĆI ZA VOZILA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.01 KBTROŠKOVNIK410.66 KBODLUKA O ODABIRU2.11 MB
27.08.2019 USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA BAZE CESTOVNIH PODATAKA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI532.67 KBTEHNIČKI UVJETI445.39 KBTROŠKOVNIK404.48 KBPRIJEDLOG UGOVORA476.97 KBODLUKA O ODABIRU1.38 MB
16.08.2019 IZRADA REVIZIJE I IZMJENE IZVEDBENOG PROJEKTA ZA „OBJEKT ZA PRIPREMU I SKLADIŠTENJE CaCl₂ SA UREĐENJEM SUSTAVA ODVODNJE PROMETNE I MANIPULATIVNE POVRŠINE NA LOKACIJI COKP IVANJA REKA“, PROJEKTANTSKI NADZOR I SUDJELOVANJE NA TEHNIČKOM PREGLEDU
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J321/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J321-19.pdf555.41 KBPrilog 2 - Ugovor J321-19.pdf607.28 KBPrilog 3. Projektni zadatak - J 321-19.pdf2.06 MBPrilog 4 - Troškovnik i Dodatak C-1 - J321-19.xls39 KBOdluka o poništenju J321-19352.1 KB
14.08.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama; GRUPA XII: Usluga čišćenja prostorija TJO Čavle i naplatnih postaja Oštrovica i Grobnik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.55 KBTEHNIČKI UVJETI443.92 KBTROŠKOVNIK38.5 KBODLUKA O ODABIRU1.42 MB
14.08.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, GRUPA V: Usluga čišćenja prostorija objekta vatrogasne postaje Mala Kapela i COKP Mala Kapela i naplatnih postaja Otočac i Žuta Lokva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.51 KBTROŠKOVNIK40 KBTEHNIČKI UVJETI440.96 KBODLUKA O PONIŠTENJU1.4 MB