Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

12.12.2018 Isporuka TPS uređaja za komunikaciju bakrenim TK kabelom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi521.38 KBTroškovnik396.52 KBPrijedlog ugovora474.2 KBIzmjena Dokumentacije o nabavi501.3 KBPrijedlog ugovora - izmjena474.19 KBOdluka o odabiru808.81 KB
11.12.2018 SANACIJA SREDIŠNJEG RAZDJELNOG POJASA OD KM 423+000 DO KM 424+600 (LIJEVO, DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - ZAGVOZD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.56 KBPrilog 2 - Ugovor234.23 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti2.07 MBPrilog 4 - Troškovnik30.89 KBOdluka o odabiru347.62 KB
11.12.2018 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.03 KBTROŠKOVNIK189.95 KBODLUKA O ODABIRU721.89 KB
11.12.2018 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI254.92 KBTROŠKOVNIK192.72 KBODLUKA O ODABIRU727.12 KB
11.12.2018 DODATNI RADOVI (SUSTAV HVATALJKI) NA SUSTAVU ZAŠTITE OD MUNJA MOSTA DRAVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J191/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude223.95 KBPrilog 2 - Ugovor231.42 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.16 MBPrilog 4 - Troškovnik13.04 KBOdluka o odabiru348.1 KB
11.12.2018 STRUČNI NADZOR NA DIONICI ČAKOVEC – GORIČAN, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN U SVRHU LEGALIZACIJE INFRASTRUKTURE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J199/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude554.28 KBPrilog 2 - Ugovor449.55 KBPrilog 3 - Troškovnik20.62 KBOdluka o odabiru354.14 KB
10.12.2018 Popravak i puštanje u rad dizala G5NEF169 i G5NEF170 na PUO Zir, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica čvor Gospić - čvor Gornja Ploča
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi525.09 KBTroškovnik268.46 KBPrijedlog ugovora478.84 KBOdluka o odabiru456.51 KB
10.12.2018 Kemijska zaštitna odijela za vatrogasce
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.82 KBTEHNIČKI UVJETI367.54 KBTROŠKOVNIK179.08 KBPRIJEDLOG UGOVORA237.05 KBODLUKA O ODABIRU401.84 KB
10.12.2018 Servis vatrogasnog hidrauličnog razvalnog alata - Lukas
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.66 KBTROŠKOVNIK189.74 KBODLUKA O ODABIRU409.18 KB
07.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE REVIZIJSKIH OKANA U TUNELIMA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK TE NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude556.4 KBPrilog 2 - Ugovor474.38 KBPrilog 3 - Tehnički opis4.58 MBPrilog 4 - Troškovnik12.72 KBPrilog 5 - Opći uvjeti i troškovnik radova nad kojima se vrši usluga2.91 MB
06.12.2018 Osobna zaštitna oprema
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi523.51 KBTehnička specifikacija792.77 KBTroškovnik408.38 KBPrijedlog ugovora481.67 KBIzmjena dokumentacije o nabavi498.88 KBTroškovnik - izmjena411.94 KBOdluka o odabiru474.23 KB
06.12.2018 METALNI GARDEROBNI ORMARI(ZA GARDEROBE U TJO)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.6 KBTEHNIČKI UVJETI208.3 KBTROŠKOVNIK179 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.17 KBSlika 132.43 KBSlika 238.08 KBODLUKA O ODABIRU1.12 MB
06.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE NADVOŽNJAKA U KM 110+944, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KUTINA – NOVSKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J20/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude559.9 KBPrilog 2 - Ugovor475.35 KBPrilog 3 - Tehnički opis4.31 MBPrilog 4 - Troškovnik12.66 KBPrilog 5- Opći uvjeti i troškovnik radova nad kojima se vrši usluga1.13 MBOdluka o odabiru355.83 KB
06.12.2018 Isporuka i ugradnja UPS uređaja u trafostanici Tunel Crna Brda
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.09 KBTEHNIČKI UVJETI230.52 KBTROŠKOVNIK263.48 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENJEM ROKA109.5 KBTEHNIČKI UVJETI IZMJENJENI231.09 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI303.55 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI O ODGOVOR NA PITANJE PONUDITELJA OD 18.12.2018374.82 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI-IZMJENA OD 18.12.2018.286.43 KBPRIJEDLOG UGOVORA322.96 KBTEHNIČKI UVJETI IZMJENJENI231.27 KBTROŠKOVNIK13.33 KBIzmjena Dokumentacije o nabavi i odgovor na pitanje ponuditelja427.87 KBIZMJENJENI TEHNIČKI UVJETI OD 24.12.2018231.54 KBOdluka o odabiru2.41 MB
05.12.2018 Memorija i HDD za sistemsku opremu
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.9 KBTEHNIČKA SPECIFIKACIJA191.84 KBTROŠKOVNIK189.18 KBODLUKA O ODABIRU1.59 MB
05.12.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama Grupa XX - Usluga čišćenja prostorija TJO LUČKO SJEVER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA341.19 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.75 KBTEHNIČKI UVJETI200.89 KBTROŠKOVNIK190.06 KBODLUKA O ODABIRU1.25 MB
03.12.2018 Najam linka Širolina – Ivanja Reka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi571.26 KBTehnički uvjeti740.6 KBTroškovnik398.44 KBPrijedlog ugovora476.6 KBOdluka o odabiru1.07 MB
03.12.2018 Usluga održavanja i popravaka prometno informacijskog sustava Exor
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.43 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI231.11 KBTROŠKOVNIK214.27 KBPRIJEDLOG UGOVORA251.03 KBODLUKA O ODABIRU1.34 MB
30.11.2018 SANACIJA KOLNIKA NA MJESTU KAPILARNOG IZBIJANJA VODE, GRUPA I: NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK - U KM 273+800 (OBOSTRANO), - U KM 276+200 (OBOSTRANO), - MOST KRKA KM 314+367 (OBOSTRANO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J104/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude552.73 KBPrilog 2 - Ugovor458.09 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti i nacrti8.7 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i troškovnik33.11 KBOdluka o odabiru356.77 KB
29.11.2018 Usluga vještačenja (građevinske struke) za sporove na Podravskom ipsilonu A12 (DC 10) sa tvrtkom Strabag u vezi utvrđivanja potraživanja iz naslova indirektnih troškova
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude220.06 KBPrilog 2. Projektni zadatak261.7 KBPrilog 3. Troškovnik200.29 KBOdluka o odabiru972.96 KB
26.11.2018 SANACIJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE NA PUO RAŠĆANE GORNJE U KM 441+825, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ZAGVOZD - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J243/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda2.18 MBPrilog 4 - Troškovnik32.4 KBOdluka o odabiru349.01 KB
22.11.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Same
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.67 KBTROŠKOVNIK14.1 KBODLUKA O ODABIRU733.12 KB
16.11.2018 Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći uz pomoć defibrilatora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Tenički uvjeti179.33 KBTroškovnici43.79 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI281.34 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI292.48 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI IZMJENA281.48 KBTEHNIČKI UVJETI IZMJENJENI179.9 KBH 7 18 ODLUKA O ODABIRU3.58 MB
15.11.2018 SIGURNOSNI ORMAR
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI263.38 KBTROŠKOVNIK184.7 KBTEHNIČKI UVJETI185.53 KBODLUKA O ODABIRU949.99 KB
09.11.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. I AUTOCESTE RIJEKA - ZAGREB d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H275/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude234.41 KBPrilog 2 - Ugovor234.9 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti388.85 KBPrilog 4 - Troškovnik13.83 KBPrilog 5 - Troškovnik radova GRUPE I nad kojima se vrši usluga16.14 KBPrilog 6 - Troškovnik radova GRUPE II nad kojima se vrši usluga12.98 KBOdluka o odabiru349.56 KB
07.11.2018 Održavanje i popravak terminalne opreme u trafostanicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.48 KBPosebni tehnički uvjeti217.65 KBPopis transformatorskih stanica292.34 KBTroškovnik197.32 KBPrijedlog ugovora241.62 KBOdluka o odabiru789.78 KB
07.11.2018 Ispitivanje i popravak relejne zaštite u trafostanicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.06 KBPosebni tehnički uvjeti212.57 KBTroškovnik192.33 KBPopis transformatorskih stanica292.34 KBPrijedlog ugovora240.24 KBOdluka o odabiru789.14 KB
06.11.2018 Transportni remen za davač magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA257.31 KBTEHNIČKI UVJETI240.15 KBTROŠKOVNIK177.37 KBI 62 18 ODLUKA O ODABIRU728.86 KB
06.11.2018 Izlučivanje magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi254.21 KBTroškovnik30.5 KBODLUKA O PONIŠTENJU371.04 KB
02.11.2018 USLUGA PRIJEVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI353.68 KBTROŠKOVNIK12.39 KBOdluka o odabiru1.52 MB
31.10.2018 SANACIJA REVIZIJSKIH OKANA U TUNELU BISKO (LIJEVI KOLNIK) NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, TE U TUNELU HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J241/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude229.8 KBPrilog 2 - Ugovor233.31 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti4.06 MBPrilog 4 - Troškovnik26.12 KBOdluka o odabiru349.38 KB
31.10.2018 Analiza postojećeg stanja i prijedlog unapređenja upravljanja elektroničkim i pisanim dokumentima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi299.33 KBProjektni zadatak329.91 KBTroškovnik180.94 KBPrijedlog ugovora235.99 KBProduženje roka za dostavu ponuda299.78 KBProduženje roka za dostavu ponuda299.71 KBObjašnjenje dokumentacije o nabavi763.34 KBOdluka o odabiru829.77 KB
30.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o.: SANACIJA POKOSA U TJO DELNICE – OD KM 17+800 DO KM 22+500 LIJEVO AUTOCESTE A6 ZAGREB - RIJEKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H73/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude563.08 KBPrilog 2- Ugovor468.26 KBPrilog 3 - Opći i tehnički uvjeti2.51 MBPrilog 4 - Troškovnik33.25 KBOdluka o odabiru353.77 KB
29.10.2018 Snježni plug 4.5 m
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.31 KBTEHNIČKI UVJETI190.52 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA216.03 KBTROŠKOVNIK203.64 KBPrijedlog Ugovora236.11 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE286.81 KBTEHNIČKI UVJETI - IZMJENA193.83 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA - IZMJENA276.78 KBODLUKA O ODABIRU785.1 KB
29.10.2018 KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA, GRUPA II: NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J233/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude557.81 KBPrilog 2 - Ugovor458.73 KBPrilog 3 - Program kontrole i osiguranja kvalitete1.04 MBPrilog 4 - Troškovnik60.5 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga410.18 KBOdluka o odabiru362.6 KB
25.10.2018 LCD ZASLON
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi257.22 KBTEHNIČKI UVJETI186.64 KBTROŠKOVNIK26.5 KBODLUKA O ODABIRU1.11 MB
25.10.2018 ADAPTACIJA PRODAJNOG MJESTA KRČKI MOST
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI283.64 KBTROŠKOVNIK308.21 KBPRIJEDLOG UGOVORA224.79 KB
24.10.2018 OBLOGA ČUNJEVA MOSTA DRAVA I OBLOGA OBRAMBENOG NASIPA U ZONI MOSTA DRAVA NA BARANJSKOJ STRANI INUNDACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J192/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.09 MBPrilog 4 - Troškovnik21.82 KBOdluka o odabiru355.3 KB
19.10.2018 PLOČE ZA KROV-PROZIRNE, VALOVITI POLIESTER
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.08 KBTROŠKOVNIK34.5 KBODLUKA O ODABIRU719.01 KB
19.10.2018 Korištenje TIS WEB usluge za obradu podataka sa tahografa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.2 KBTROŠKOVNIK190.94 KBODLUKA O ODABIRU911.83 KB
19.10.2018 Popravak alternatora i elektropokretača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.42 KBPrijedlog ugovora239.15 KBTROŠKOVNIK33.04 KBODLUKA O ODABIRU454.13 KB
19.10.2018 Obnova antivirusnog sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi287.2 KBTehnički uvjeti194.05 KBTroškovnik187.24 KBPrijedlog ugovora236.52 KBOdluka o odabiru452.1 KB
19.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Tehnomehanika
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI256.6 KBTROŠKOVNIK13.15 KBODLUKA O ODABIRU724.51 KB
18.10.2018 Usluga stručne podrške u fazi pripreme prijave projekta Uvođenje sustava za nadzor brzine na autocestama za sufinanciranje iz programa EU CEF
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.69 KBTROŠKOVNIK180.58 KBODLUKA O ODABIRU345.54 KB
18.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Same
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.07 KBTROŠKOVNIK13.51 KBODLUKA O PONIŠTENJU343.48 KB
18.10.2018 Izrada elaborata snimke postojećeg stanja i idejnih rješenja s prijedlogom potrebnih aktivnosti održavanja i unapređenja sustava centralnog grijanja, kotlovnica, dizalica topline, te sustava hlađenja na naplatnim postajama i COKP-ama na svim dionicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi371.72 KBDodatak A, B i C383.6 KBDodatak A2196.53 KBDodatak D - Troškovnik195.54 KBPrijedlog ugovora348.61 KBOdluka o odabiru464.59 KB
18.10.2018 Usluga stručne podrške u fazi pripreme prijave projekta Razvoj mreže odmorišta na autocesti A3 (čuvana i sigurna parkirališta za teretna vozila) za sufinanciranje iz programa EU CEF
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.86 KBTROŠKOVNIK180.65 KBODLUKA O ODABIRU347.6 KB
17.10.2018 SIGURNOSNA OCJENA ZA PROJEKTE NA AUTOCESTI A5, DIONICA MOST HALASICA - GRANICA REPUBLIKE MAĐARSKE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE219.01 KBPRILOG 2 - UGOVOR220.26 KBPRILOG 3 -PROJEKTNI ZADATAK808.16 KBPRILOG 4 - TROŠKOVNIK64.5 KBODLUKA O ODABIRU494.35 KB
17.10.2018 Nosač za ENC uređaj tip GEA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI254.56 KBTROŠKOVNIK228.2 KBODLUKA O ODABIRU462.68 KB
17.10.2018 Sustav za automatizirano točenje goriva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumetacija o nabavi274.32 KBTroškovnik248.51 KBOdluka o odabiru453.23 KB