Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

18.10.2018 Usluga stručne podrške u fazi pripreme prijave projekta Razvoj mreže odmorišta na autocesti A3 (čuvana i sigurna parkirališta za teretna vozila) za sufinanciranje iz programa EU CEF
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.86 KBTROŠKOVNIK180.65 KBODLUKA O ODABIRU347.6 KB
18.10.2018 Usluga stručne podrške u fazi pripreme prijave projekta Uvođenje sustava za nadzor brzine na autocestama za sufinanciranje iz programa EU CEF
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.69 KBTROŠKOVNIK180.58 KBODLUKA O ODABIRU345.54 KB
18.10.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka traktora Same
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI255.07 KBTROŠKOVNIK13.51 KBODLUKA O PONIŠTENJU343.48 KB
18.10.2018 Izrada elaborata snimke postojećeg stanja i idejnih rješenja s prijedlogom potrebnih aktivnosti održavanja i unapređenja sustava centralnog grijanja, kotlovnica, dizalica topline, te sustava hlađenja na naplatnim postajama i COKP-ama na svim dionicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi371.72 KBDodatak A, B i C383.6 KBDodatak A2196.53 KBDodatak D - Troškovnik195.54 KBPrijedlog ugovora348.61 KBOdluka o odabiru464.59 KB
17.10.2018 Sustav za automatizirano točenje goriva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumetacija o nabavi274.32 KBTroškovnik248.51 KBOdluka o odabiru453.23 KB
17.10.2018 SIGURNOSNA OCJENA ZA PROJEKTE NA AUTOCESTI A5, DIONICA MOST HALASICA - GRANICA REPUBLIKE MAĐARSKE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE219.01 KBPRILOG 2 - UGOVOR220.26 KBPRILOG 3 -PROJEKTNI ZADATAK808.16 KBPRILOG 4 - TROŠKOVNIK64.5 KBODLUKA O ODABIRU494.35 KB
17.10.2018 Nosač za ENC uređaj tip GEA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI254.56 KBTROŠKOVNIK228.2 KBODLUKA O ODABIRU462.68 KB
16.10.2018 GRUPA II - STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVKOM UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H252/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.06 MBPrilog 5 - Troškovnik13.49 KBOdluka o odabiru353.47 KB
16.10.2018 GRUPA I - STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVKOM UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H252/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.11 MBPrilog 5 - Troškovnik13.45 KBOdluka o odabiru355.02 KB
15.10.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama - Grupa XIX - Usluga čišćenja prostorija naplatne postaje Bregana
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi285.97 KBTehnički uvjeti203.11 KBTroškovnik194.62 KBPrijedlog ugovora240.09 KBOdluka o odabiru479.41 KB
12.10.2018 SANACIJA POKOSA UZ OBJEKT STUBIŠTA NADHODNIKA NA ODMORIŠTU ZIR, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude215.63 KBPrilog 2 - Ugovor225.88 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti1.94 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik40.76 KBOdluka o poništenju340.94 KB
10.10.2018 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi108.5 KBTroškovnik11.92 KBODLUKA O ODABIRU762.7 KB
10.10.2018 RADIONIČKA OPREMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.64 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.27 KBTEHNIČKI UVJETI271.63 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA281.54 KBTROŠKOVNIK23.29 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI362.44 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENJENI280.89 KBTROŠKOVNIK-IZMJENJENI23.46 KBTehnički uvjeti-izmjenjeno271.27 KBODLUKA O ODABIRU1.06 MB
09.10.2018 Održavanje i popravak elektroopreme vodoopskrbnih sustava - PONOVLJENO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi287.37 KBPosebni tehnički uvjeti211.31 KBTroškovnik255.05 KBPrijedlog ugovora240.62 KB
05.10.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. POPRAVAK KROVNE ODVODNJE NADSTREŠNICE NP POPOVAČA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA289.85 KBPRILOG 2. - TEHNIČKI UVJETI220.23 KBPRILOG 3. TROŠKOVNIK I SKICE5.29 MBODLUKA O ODABIRU1.58 MB
04.10.2018 IZGRADNJA PARALELNOG PUTA "14h" UZ SPOJNU CESTU D30 - Ž3116 NA DIONICI VELIKA GORICA (JUG) - LEKENIK, PODDIONICA VELIKA GORICA (JUG) - BUŠEVEC, AUTOCESTA A11 ZAGREB - SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J186/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.2 MBPrilog 4 - Troškovnik39.22 KBOdluka o odabiru356.4 KB
03.10.2018 PLATNENE VREĆICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI256.96 KBTEHNIČKI UVJETI190.93 KBTROŠKOVNIK11.31 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI208.79 KBNOVI TROŠKOVNIK179.48 KBODLUKA O ODABIRU568.96 KB
03.10.2018 USLUGA NAJMA KAMIONA KIPERA - KOMADA 2(BEZ VOZAČA)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.77 KBTEHNIČKI UVJETI233.17 KBTROŠKOVNIK139.37 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.43 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA301.8 KBOBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI381.01 KBODLUKA O ODABIRU1.67 MB
02.10.2018 Skupljanje i zbrinjavanje otpada iz sabirnih jama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.92 KBTEHNIČKI UVJETI191.48 KBTROŠKOVNIK184.72 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE-PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA300.84 KBODLUKA O PONIŠTENJU325.88 KB
28.09.2018 USLUGA VJEŠTAČENJA ZAHTJEVA NARUČITELJA ZA POTRAŽIVANJEM UGOVORNE KAZNE NA IME KAŠNJENJA U IZVOĐENJU RADOVA I ZAHTJEVA IZVOĐAČA RADOVA ZA INDIREKTNIM TROŠKOVIMA NA IME PRODULJENOG ROKA IZGRADNJE NA DIONICI AUTOCESTE RAVČA - PLOČE 1
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J77/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude214.42 KBPrilog 2 - Projektni zadatak178.42 KBPrilog 3 - Troškovnik14.95 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda211.75 KBOdluka o odabiru351.16 KB
28.09.2018 Potrošni radionički materijal
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi282.63 KBPrijedlog ugovora236.36 KBTroškovnik52 KBODLUKA O ODABIRU807.23 KB
28.09.2018 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA GRUPA II - INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA NA DIONICAMA AC A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC OD ČVORA N.GRADIŠKA DO LIPOVCA I NA AC A5 B.MANASTIR-OSIJEK-SVILAJ
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI364.35 KBTEHNIČKI UVJETI192.91 KBTROŠKOVNIK200.47 KBPRIJEDLOG UGOVORA304.84 KBODLUKA O ODABIRU1.7 MB
28.09.2018 Usluga cijepljenja radnika TJO protiv krpeljnog meningoencefalitisa (uključene 1., 2., 3. doza i docijepljivanje)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
dokumentacija o nabavi291.06 KBtehnički uvjeti25 KBtroškovnici26.5 KBODLUKA O ODABIRU523.17 KB
28.09.2018 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE TJO VARAŽDIN
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.82 KBTEHNIČKI UVJETI194.11 KBTROŠKOVNIK237.2 KBPRIJEDLOG UGOVORA226.95 KBODLUKA O ODABIRU1.43 MB
28.09.2018 Upravljanje ispisnim rješenjima u vlasništvu HAC-a na svim dionicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.35 KBTEHNIČKI UVJETI223.8 KBTROŠKOVNIK182.86 KBPRILOZI TROŠKOVNIKU 1 2 3 4709.67 KBODLUKA O ODABIRU464.42 KB
27.09.2018 IZRADA ANALIZE TROŠKOVNE DJELOTVORNOSTI (CEA) ZA PROJEKT: UVOĐENJE SUSTAVA ZA NADZOR BRZINA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J222/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.06 MB1. Izmjena Poziva na dostavu ponude290.51 KBPoziv za dostavu ponude (IZMJENA 01.10.2018)987.97 KBOdluka o odabiru348.75 KB
27.09.2018 Nadogradnja sustava za pohranu podataka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi279.12 KBTehnička specifikacija214.83 KBTroškovnik178.46 KBOdluka o odabiru450.48 KB
27.09.2018 IZRADA ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI (CBA) ZA PROJEKT - POBOLJŠANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA ZAUSTAVNIH TRAKA S NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM NA AUTOCESTAMA A1 ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK I A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J218/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude221.9 KBPrilog 2 - Ugovor210.77 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom249.56 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponude208.73 KBPoziv za dostavu ponude (Izmjena 01.10.2018.)325.15 KBOdluka o odabiru347.82 KB
27.09.2018 IZRADA ANALIZE TROŠKOVNE DJELOTVORNOSTI (CEA) ZA PROJEKT: UNAPRJEĐENJE PROMJENJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HAC-a
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J221/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude756.37 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda291.65 KBPoziv za dostavu ponude (Izmjena 01.10.2018.)371.6 KBOdluka o odabiru350.61 KB
27.09.2018 IZRADA ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI (CBA) ZA PROJEKT: RAZVOJ MREŽE ODMORIŠTA NA AUTOCESTI A3 - ČUVANA I SIGURNA PARKIRALIŠTA ZA TERETNA VOZILA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J219/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude306.17 KBPrilog 2 - Ugovor216.19 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom333.18 KBIzmjena Poziva za dostavu ponude291.74 KBPoziv za dostavu ponuda (IZMJENA 01.10.2018.)781.22 KBOdluka o odabiru352 KB
27.09.2018 IZRADA ANALIZE TROŠKOVNE DJELOTVORNOSTI (CEA) ZA PROJEKT: USKLAĐIVANJE CESTOVNIH TUNELA NA AUTOCESTAMA A1 I A4 S DIREKTIVOM 2004/54/EC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J220/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.19 MB1. Izmjena Poziva na dostavu ponude208.88 KBPoziv na dostavu ponude (IZMJENA 01.10.2018.)1.03 MBOdluka o odabiru346.51 KB
26.09.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP OGULIN, BRINJE, PERUŠIĆ I SVETI ROK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J203/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda5.03 MBPrilog 4 - Troškovnik12.98 KBOdluka o odabiru356.4 KB
26.09.2018 Održavanje i popravak elektroopreme vodoopskrbnih sustava
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi287.52 KBPosebni tehnički uvjeti211.4 KBTroškovnik256.65 KBPrijedlog ugovora240.62 KB
25.09.2018 ZAMJENA UNIŠTENIH ELEMENATA LINIJSKIH KANALSKIH REŠETKI NA SLUŽBENOM PRIJELAZU U KM 163+900 (RAZDJELNI POJAS), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J115/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude6.76 MBPrilog 4 - Troškovnik38.31 KBOdluka o poništenju345.71 KB
25.09.2018 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip FRACASSO PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.35 KBTEHNIČKI UVJETI81.5 KBTROŠKOVNIK14.76 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM259.5 KBTROŠKOVNIK 19.42 KBTROŠKOVNIK 212.02 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA ROKOM DO 19.10.2018259.53 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI rok 06.11.2018.pdf259.53 KBODLUKA O PONIŠTENJU356.03 KB
24.09.2018 SANACIJA SREDIŠNJEG RAZDJELNOG POJASA OD KM 423+000 DO KM 424+600 (LIJEVO, DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - ZAGVOZD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda4.84 MBPrilog 4 - Troškovnik22.64 KBOdluka o poništenju341.52 KB
19.09.2018 Informacijsko komunikacijske konzultantske usluge
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.14 KBProjektni zadatak199.83 KBTroškovnik183.03 KBPrijedlog ugovora234.25 KBIzmjena dokumentacije o nabavi312.28 KBOdluka o odabiru479.86 KB
13.09.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP MASLENICA, ŠIBENIK I SPLIT, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J209/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude217.05 KBPrilog 2 - Ugovor232.13 KBPrilog 3 - Troškovnik12.77 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga45.02 KBOdluka o odabiru352.01 KB
06.09.2018 Održavanje RWIS softvera
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.8 KBPRIJEDLOG UGOVORA241.63 KBTEHNIČKI UVJETI234.33 KBTROŠKOVNIK13.61 KBODLUKA O ODABIRU737.92 KB
04.09.2018 Nabava električarskog alata
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi278.68 KBTehnički uvjeti203.48 KBTroškovnik216.34 KBOdluka o odabiru571.79 KB
03.09.2018 Antivirusni softver Sophos za sustav naplate cestarine
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi276.77 KBTroškovnik176.24 KBOdluka o odabiru486.68 KB
23.08.2018 USLUGA VJEŠTAČENJA ZAHTJEVA NARUČITELJA ZA POTRAŽIVANJEM UGOVORNE KAZNE NA IME KAŠNJENJA U IZVOĐENJU RADOVA I ZAHTJEVA IZVOĐAČA RADOVA ZA INDIREKTNIM TROŠKOVIMA NA IME PRODULJENOG ROKA IZGRADNJE NA DIONICI AUTOCESTE RAVČA - PLOČE 1
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J77/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude214.58 KBPrilog 2 - Projektni zadatak178.36 KBPrilog 3 - Troškovnik14.93 KB1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda218.19 KB2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda210.82 KB2. Izmjena i 3. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda388.07 KBOdluka o poništenju347.27 KB
23.08.2018 NADSTREŠNICE AGREGATSKIH POSTROJENJA CP MASLENICA, POSEDARJE, ZADAR 1 I ZADAR 2, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J215/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude219.08 KBPrilog 2 - Ugovor223.11 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti - I15.05 MBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti - II14.84 MBPrilog 4 - Troškovnik108.47 KBOdluka o odabiru350.01 KB
22.08.2018 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems u COKP-ama Vrgorac i Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI287.29 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.58 KBTEHNIČKI UVJETI325.56 KBTROŠKOVNIK40.5 KBODLUKA O PONIŠTENJU475.29 KB
22.08.2018 Usluga održavanja i popravka meteroloških stanica tipa Luft
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.68 KBPRIJEDLOG UGOVORA240.12 KBTEHNIČKI UVJETI225.36 KBTROŠKOVNIK13.84 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM DO 19.09.2018.285.73 KBODLUKA O ODABIRU523.82 KB
21.08.2018 Radionička oprema
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi284.51 KBTehnički uvjeti279.29 KBObrazac tehničkih uvjeta294.15 KBTroškovnik254.35 KBPrijedlog ugovora234.79 KBIzmjena dokumentacije o nabavi305.89 KB
21.08.2018 Usluga održavanja i popravaka anemografa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.46 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.74 KBTEHNIČKI UVJETI208.52 KBTROŠKOVNIK74.25 KBODLUKA O ODABIRU750.05 KB
20.08.2018 Isporuka 12-pinskih CT adaptera za radio uređaje Motorola
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: ODLUKA O ODABIRU
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI256.3 KBTROŠKOVNIK10.79 KBODLUKA O ODABIRU.pdf703.05 KB
17.08.2018 Nabava sredstava prve pomoći
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi278.69 KBTehnički uvjeti196.9 KBTroškovnik181.34 KBOdluka o odabiru1.06 MB
16.08.2018 Sustav za kontrolu ulaska vozila u TJO Lučko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi286.86 KBTehnički uvjeti287.14 KBTroškovnik186.5 KBOdluka o odabiru1.38 MB