Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

22.02.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KUTINA - NOVSKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J63/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude240.7 KBPrilog 2 - Ugovor494.44 KBPrilog 3 - Troškovnik31.13 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete7.81 MBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga20.53 KB
21.02.2019 ADAPTACIJA PROSTORA USLUŽNE LINIJE RESTORANA ODMORIŠTA KRKA, GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA SKRADIN - ŠIBENIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J85/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude6.72 MBPrilog 4 Troškovnik27.61 KB
21.02.2019 SIGURNOSNE VREĆICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.58 KBTEHNIČKI UVJETI413.06 KBTROŠKOVNIK393.06 KBPRIJEDLOG UGOVORA470.85 KB
21.02.2019 ISPORUKA VODE U BOCAMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI526.31 KBTEHNIČKI UVJETI410.16 KBTROŠKOVNIK471.08 KBPRIJEDLOG UGOVORA473.24 KBPOPIS NP PO PTREBI36 KBPOPIS NP37.5 KB
21.02.2019 TONER ZA DAVAČE KARTICA RIBON-CRNI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.24 KBTEHNIČKI UVJETI385.21 KBTROŠKOVNIK399.79 KB
21.02.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE DEKORATIVNE RASVJETE NA LOKACIJI ODMORIŠTA KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J61/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.15 KBPrilog 2 - Projektni zadatak542.35 KBPrilog 3 - Troškovnik13.78 KB
19.02.2019 USLUGA OSIGURANJA OD MENADŽERSKE ODGOVORNOSTI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.91 KBTROŠKOVNIK212.59 KBUVJETI OSIGURANJA540.02 KBPRIJEDLOG UGOVORA602.92 KB
15.02.2019 Servis i popravak press kontejnera 10m³ Avermann-Horvat, TIP MPC-10
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.53 KBTROŠKOVNIK352.86 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA300.62 KB
14.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA ELEKTROAGREGATSKIH POSTROJENJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H51/19
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi706.41 KBPrilog 4: Troškovnik20.76 KBPrilog 5: Popis agregata1.71 MBPrilog 6: Prijedlog ugovora474.82 KB
14.02.2019 SANACIJA OŠTEĆENOG ZIDŠTITU OD BUKE U KM 92+870 (DESNO), AUTOCA ZA ZAESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - MALA KAPELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J33/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.69 KBPrilog 2 - Ugovor232.84 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti3.57 MBPrilog 4 - Troškovnik27.98 KB
12.02.2019 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip SAFEROAD i popravak zaštitnog sustava na pozicijama 259 km autoceste A1 te kod tunela Ledenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI262.26 KBTROŠKOVNIK191.57 KBTEHNIČKI UVJETI323.18 KB
12.02.2019 Isporuka žarulja za video zid Barco
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.34 KBTROŠKOVNIK186.75 KBTEHNIČKI UVJETI182.99 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.13 KB
08.02.2019 Popravak i montaža generatora Mecc Alte na diesel agregatskom postrojenju Greenpower na NP Šibenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.52 KBTROŠKOVNIK413.48 KB
08.02.2019 Zamjena dizni i reparatura visokotlačne pumpe goriva na diesel agregatskom postrojenju Torpedo instaliranog na NP Okučani
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI496.5 KBTROŠKOVNIK411.32 KBODGOVOR NA PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA603.25 KBPRILOG UZ ODGOVOR NA PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA1.12 MB
07.02.2019 Isporuka dijelova za regulatore rasvjete Elektrokem
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi495.8 KBTroškovnik410.34 KB
31.12.2018 Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI263.79 KBTEHNIČKI UVJETI201.39 KBTROŠKOVNIK327.92 KBOdgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta338.6 KBOdgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta od 11.01.2019295.74 KB
28.12.2018 Komunikacijska oprema za naplatnu postaju Ravna Gora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi514.47 KBTroškovnik399.62 KBOdluka o odabiru500.07 KB
27.12.2018 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems u COKP-ama Vrgorac i Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.31 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI324.94 KBTROŠKOVNIK278.73 KBPRIJEDLOG UGOVORA242.16 KBODLUKA O ODABIRU1.06 MB
27.12.2018 Stručno osposobljavanje radnika za upravljanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259 KBTEHNIČKI UVJETI175.39 KBTROŠKOVINIK188.17 KBODLUKA O ODABIRU780.25 KB
27.12.2018 Nabava automatskog defibrilatora za TJO Vrgorac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.63 KBTEHNIČKI UVJETI184.87 KBTROŠKOVNIK223.37 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI I ODGOVOR NA PITANJE PONUDITELJA379.32 KBIZMJENJENI TEHNIČKI UVJETI189.04 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 17.01.2019297.91 KB
27.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip FRACASSO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI UVJETI318.87 KBTROŠKOVNIK 19.74 KBTROŠKOVNIK 210.15 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI259.42 KB
27.12.2018 Interaktivni INFO PULT za TJO Ivanja Reka i Lučko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi526.8 KBTehnička specifikacija663.53 KBTroškovnik391.51 KBPrijedlog ugovora477.14 KBOdluka o odabiru462.32 KB
27.12.2018 EMC NetWorker – održavanje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi530.34 KBTehnički uvjeti510.09 KBTroškovnik410.49 KBPrijedlog ugovora477.8 KBOdluka o odabiru464.11 KB
27.12.2018 Usluga korištenja pravnog portala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.74 KBTEHNIČKI UVJETI96.42 KBTROŠKOVNIK11.41 KBODLUKA O ODABIRU766.33 KB
27.12.2018 Usluga čišćenja opreme i unutarnjih zidova transformatorskih stanica u tunelu Sveti Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.67 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI190.46 KBTROŠKOVNIK182.46 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.03 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI534.74 KB
27.12.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. ZAMJENA LIMENOG POKROVA NAPLATNIH KUĆICA NA NP GORNJA PLOČA, BRINJE, ŽUTA LOKVA, OTOČAC I SVETI ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.9 KBPrilog 2. Troškovnik201.4 KBSkice i slike10.59 MBODLUKA O ODABIRU1.43 MB
27.12.2018 Mobilni ublaživač udara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.19 KBTROŠKOVNIK139.57 KBTEHNIČKI UVJETI215.48 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA193.78 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.28 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI375.67 KBTEHNIČKI UVJETI-IZMJENA218.06 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENA195.47 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DON OD 08.01.2019.370.54 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENA OD 08.01.2019.195.71 KBTEHNIČKI UVJETI-IZMJENA OD 08.01.2019.217.04 KB
24.12.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, Usluga čišćenja prostorija Uprave Društva na lokaciji Širolina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI341.49 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.42 KBTEHNIČKI UVJETI220.12 KBTROŠKOVNIK197.11 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM341.48 KBODLUKA O ODABIRU1.2 MB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA SANACIJI USJEKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J214/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.07 MBPrilog 3 - Troškovnik11.74 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga502.51 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE NA AUTOCESTI A4 (ZAGREB - GORIČAN), DIONICA BREZNIČKI HUM - KRALJEVEČKI NOVAKI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M10/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.06 MBPrilog 3 - Troškovnik11.74 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga904.47 KB1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda307.19 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE REVIZIJSKIH OKANA U TUNELIMA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK TE NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J12/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude556.4 KBPrilog 2 - Ugovor474.82 KBPrilog 3 - Tehnički opis4.58 MBPrilog 4 - Troškovnik12.7 KBPrilog 5 - Opći uvjeti i Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga2.91 MB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude420.92 KBOdluka o odabiru357.16 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM MOSTOVA GRUPA II: MOST OKOLI U KM 82+750 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KRIŽ - POPOVAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J137/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude560.26 KBPrilog 2 - Ugovor476.28 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti3.26 MBPrilog 4 - Troškovnik12.77 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojim se vrši usluga978.34 KBOdluka o odabiru359.9 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA POSTAVE PROMJENJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA ISPRED PORTALA TUNELA VRTLINOVEC I HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M36/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavuu ponude451.86 KBPrilog 2 - Ugovor470.59 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti16.37 MBPrilog 4 - Troškovnik12.87 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga260.3 KB
21.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA SLUŽBENIH PROLAZA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA LUČKO - BUZIN U KM 25+600 (UZ NADVOŽNJAK BUZIN) I DIONICA NOVOSELEC - POPOVAČA U KM 81+160 I KM 83+650 (UZ MOST OKOLI)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J249/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude231.09 KBPrilog 2 - Ugovor343.57 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.01 MBPrilog 4 - Troškovnik13.96 KBOdluka o poništenju352.61 KB
21.12.2018 SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DIONICI VRPOLJE - PRGOMET, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J250/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.35 KBPrilog 2 - Ugovor233.2 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti4.55 MBPrilog 4 - Troškovnik24.91 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda377.49 KBOdluka o odabiru345.21 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ZAPADNOG NADVOŽNJAKA U ČVORU IVANJA REKA U km 96+360, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA IVANJA REKA - KRALJEVAČKI NOVAKI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J30/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.4 MBPrilog 4 - Troškovnik11.74 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga793.04 KB
21.12.2018 STRUČNI NADZOR NA RADOVIMA POSTAVE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VOĐENJE PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA ZA DIONICE AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC I A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M19/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude223.54 KBPrilog 2 - Ugovor246.86 KBPrilog 3 - Troškovnik12.82 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga954.13 KBOdluka o odabiru369.82 KB
20.12.2018 MONITORING KOROZIJE ARMATURE POMOĆU UGRAĐENIH KOROZIJSKIH SENZORA NA MOSTU KRKA U KM 315+000, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J13/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude544.76 KBPrilog 2 - Ugovor448.63 KBPrilog 3 - Projektni zadatak533.05 KBPrilog 4 - Troškovnik30.5 KBOdluka o odabiru352.92 KB
20.12.2018 ZAMJENA ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 OD KM 228+400 DO KM 228+600 (LIJEVO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M8/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.32 KBPrilog 2 - Prometni elaborat2.08 MBPrilog 3 - Opći uvjeti i Troškovnik70.34 KB
20.12.2018 SANACIJA TERASE 6. KATA I VANJSKOG ZIDA PRIZEMLJA NA UPRAVNOJ ZGRADI HAC d.o.o., ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J246/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude2.8 MBPrilog 4 - Troškovnik40.14 KBOdluka o odabiru360.45 KB
20.12.2018 ZAMJENA UNIŠTENIH ELEMENATA LINIJSKIH KANALSKIH REŠETKI NA SLUŽBENOM PRIJELAZU U KM 163+900 (RAZDJELNI POJAS), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J115/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda1.03 MBPrilog 3 - Tehnički opis4.54 MBPrilog 4 - Troškovnik37.66 KB
19.12.2018 Softver za intranet društva HAC
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi531.96 KBTehnički uvjeti720.83 KBTroškovnik398.2 KBPrijedlog ugovora475.52 KBOdluka o odabiru796.88 KB
19.12.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK, SANACIJA UPOJNOG BUNARA U KM 42+500 I U KM 69+720 NA DIONICI ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J169/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude235.13 KBPrilog 2 - Ugovor256.44 KBPrilog 3 - Troškovnik13.03 KBPrilog 4 - Tehnički opis i nacrti309.62 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga42.88 KBOdluka o odabiru354.17 KB
19.12.2018 IZRADA PROJEKATA UKLANJANJA GRAĐEVINA, SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17), KOJE SU POTPUNO IZVLAŠTENE ILI SU NAGODBAMA SKLOPLJENA RJEŠENJA O IZVLAŠTENJU NA DIONICAMA AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J193/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.78 KBPrilog 2 - Ugovor344.67 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.37 MBPrilog 4 - Troškovnik13.77 KB1. Izmjena Poziva na dostavu ponude295.54 KBPrilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 21.12.2018)13.92 KBOdluka o odabiru364.38 KB
19.12.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA NA MOSTU PLITVICA U KM 29+366 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA LUDBREG - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J232/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude235.69 KBPrilog 2 - Ugovor256.41 KBPrilog 3 - Troškovnik12.77 KBPrilog 4 - Tehnički uvjeti i Nacrti2.83 MBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga22.87 KBOdluka o odabiru353.46 KB
14.12.2018 VISOKOTLAČNI PERAČI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.89 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA189.31 KBTROŠKOVNIK178.88 KBODLUKA O ODABIRU1 MB
14.12.2018 SANACIJA KROVIŠTA, GRUPA V, GRUPA VI I GRUPA VII
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J18/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude564.27 KBPrilog 4 - Ugovor459.44 KBPrilog 5 - Tehnički opis i nacrti za Grupu V6.37 MBPrilog 6 - Tehnički opis i nacrti za Grupu VI2.19 MBPrilog 7 - Tehnički opis i nacrti za Grupu VII2.79 MBPrilog 8 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA V)126 KBPrilog 9 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA VI)99.5 KBPrilog 10- Opći uvjeti i Troškovnik (Grupa VII)73.5 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude425.25 KBOdluka o poništenju, grupa V.359.57 KBOdluka o poništenju, grupa VI.364.43 KBodluka o poništenju, grupa VII.363.41 KB
14.12.2018 Usluga prodaje rashodovanih vozila
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi524.75 KBTehnički uvjeti419.83 KBTroškovnik357.89 KBPrijedlog ugovora475.96 KBIzmjena dokumentacije o nabavi520.67 KBODLUKA O ODABIRU756.38 KB
14.12.2018 Izlučivanje magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI254.32 KBTROŠKOVNIK235.51 KBODLUKA O ODABIRU506.2 KB
14.12.2018 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NADOGRADNJE POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE, KONJSKO I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J16/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude232.71 KBPrilog 2 - Ugovor255.53 KBPrilog 3 - Troškovnik12.81 KBPrilog 4 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga76.87 KBOdluka o odabiru357.11 KB