Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

10.12.2019 RADIONIČKA OPREMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285 KBTROŠKOVNIK190.41 KBTEHNIČKI UVJETI201.66 KBPrijedlog Ugovora228.01 KBObrazac Tehničkih uvjeta154.18 KB
10.12.2019 Usluga popravka uređaja za besprekidno napajanje u Centrima za kontrolu prometa i Naplatnim postajama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
PRIJEDLOG UGOVORA474.25 KBTEHNIČKI UVJETI413.83 KBTROŠKOVNIK38.5 KBPOPIS UPS36.5 KBDOKUMENTACIJA524.27 KB
10.12.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I OPTIMIZACIJU RASVJETE NA MOSTOVIMA MASLENICA I KRKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J277/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude455.12 KBPrilog 2 - Ugovor589.55 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom1.53 MB
10.12.2019 Popravak hidrauličnih CAFS sustava na vatrogasnim vozilima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TROŠKOVNIK295.01 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI259.41 KB
10.12.2019 SANACIJA ELASTOMERNIH LEŽAJEVA NA VIJADUKTU OBILJE U KM 144+483 DESNOG KOLNIKA AUTOCESTE A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J351/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude1022.73 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti763.98 KBPrilog 4 Troškovnik47 KB
10.12.2019 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju demontažnih službenih prolaza na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac u čvoru Jakuševec u km 28+400 i na dionici Buzin - Jakuševec u km 29+800 (uz nadvožnjak Jakuševec - prijelaz Velikopoljske ulice)
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J352/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J352/19579.01 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J352/19607.78 KBPrilog 3 - Projektni zadatak J352/19720.09 KBPrilog 4 - Troškovnik J352/1962.5 KB
10.12.2019 Popravak uređaja Durag D-FL 220T iz tunela Mali Prolog
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.28 KBTROŠKOVNIK188.4 KB
06.12.2019 Usluga održavanja i popravaka anemografa
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.47 KBTEHNIČKI UVJETI458.67 KBTROŠKOVNIK66.91 KB
05.12.2019 STRUČNI NADZOR NAD ODIZANJEM MOSTA I ZAMJENOM PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU GACKA (DESNO) U KM 141+642, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J320/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude554.9 KBPrilog 2 - Ugovor480.77 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti964.01 KBPrilog 4 - Troškovnik406.46 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojim se vrši usluga2.49 MB
05.12.2019 Snimka stanja i in-house edukacija za interne auditore prema normi ISO 37001
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi 498.82 KBTehnički uvjeti480.32 KBTroškovnik410.02 KB
04.12.2019 DODATNA SANACIJA I DOGRADNJA DIJELA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U ZONI CP NOVI MAROF - VIJADUKT MOŽĐENEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J353/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude547.13 KBPrilog 2 - Ugovor462.97 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti2.43 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik22.82 KB
04.12.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVKOM UDARNIH JAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J326/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude557.1 KBPrilog 2 - Ugovor461.71 KBPrilog 3 - Troškovnik27.54 KBPrilog 4 - Projektni zadatak - Tehnički uvjeti131.23 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojim se vrši usluga141.25 KB
02.12.2019 ANALIZA RIZIKA ZA TUNEL BISKO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA DUGOPOLJE – BISKO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J347/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude449.45 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom84.48 KB
27.11.2019 ZAMJENA OŠTEĆENE ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, TIP HEINZMANN H2W5 I TUBOSIDER H2W2
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.66 KBTROŠKOVNIK186.73 KBPrilog 4.TEHNIČKI UVJETI292.99 KB
26.11.2019 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI523.92 KBTEHNIČKI UVJETI593.42 KBTROŠKOVNIK40.5 KB
26.11.2019 OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA -GRUPA I: Osobna zaštitna oprema
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI289.91 KBTROŠKOVNIK189.33 KBTEHNIČKA SPECIFIKACIJA532.04 KBIZMJENA DON I PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA723.31 KBTROŠKOVNIK IZMJENA32 KB
26.11.2019 ISPORUKA TPS UREĐAJA ZA KOMUNIKACIJU BAKRENIM KABELOM
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.79 KBTROŠKOVNIK228.12 KBObjašnjenje dokumentacije-izmjena roka isporuke254.28 KB
25.11.2019 Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja; Grupa II - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica od čvora Nova Gradiška-Lipovac i na AC A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.98 KBTEHNIČKI UVJETI403.61 KBTROŠKOVNIK36.5 KB
25.11.2019 Ugradnja rešetki na prozore i vrata u CKP Mala Kapela u km 102+500, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Ogulin - Brinje
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J346/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J346/19559.19 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J346/19471.53 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti J346/192.83 MBPrilog 4 - Troškovnik i opći uvjeti J346/1917.23 KB
25.11.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA VI:Nadhlače reflektirajuće
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI117.5 KBTROŠKOVNIK183.08 KBTEHNIČKI SPECIFIKACIJA321.84 KB
22.11.2019 Sanacija drvenog silosa za sol na CP Lužani u km 189+814, autocesta Bregana - Zagreb - Lipovac
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J345/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J345/19559.21 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J345/19472.29 KBPrilog 3 - Troškovnik J345/1912.92 KBPrilog 4 - Tehnički opis i nacrt1.2 MB
21.11.2019 REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA AUTOCESTU A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, ČVOR ŠIBENIK – PODI I ČVOR DUGOPOLJE I AUTOCESTU A11 ZAGREB – SISAK ČVOR JAKUŠEVEC, NADVOŽNJAK PREKO RANŽIRNOG KOLODVORA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J312/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude546.65 KBPrilog 2 - Ugovor455.82 KBPrilog 3 - Projektni zadatak3.54 MBPrilog 4 - Troškovnik69 KB
21.11.2019 Radovi na postavi zaštitne žičane ograde na ČCP Karamatići na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: M67/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude M67/19572.21 KBPrilog 2 - Tehnički opis i nacrti M67/191.86 MBPrilog 3 - Troškovnik i opći uvjeti M67/1921.09 KB
21.11.2019 USLUGA PRIJEVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.75 KBTROŠKOVNIK412.2 KBTEHNIČKI UVJETI394.68 KBIzmjena dokumentacije o nabavi735.17 KBTROŠKOVNIK-IZMJENA411.98 KB
21.11.2019 Invalidske SMART KARTICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.74 KBTROŠKOVNIK119.97 KBTEHNIČKI OPIS336.51 KBPrilog: KARTICA1.47 MB
21.11.2019 IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZAMJENE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE NA AUTOCESTAMA POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: M 7/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude M 7-19.pdf341.7 KBPrilog 2 Projektni zadatak M7-19.pdf320.96 KBPrilog 3 Troskovnik M7-19.xls42 KBPrilog 4 Prijedlog ugovora M7-19.pdf234.2 KB
20.11.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: Sanacija pergole na lokaciji odmorišta Krka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA1.85 MBPrilog 4. TROŠKOVNIK277.5 KB
20.11.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA II: Sanacija sjenica na lokaciji odmorišta Bošnjaci sjever/jug
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE4.57 MBPrilog 4. TROŠKOVNICI48.84 KB
18.11.2019 SANACIJA KABELSKE TK KANALIZACIJE NA PUO PEŠĆENICA, AUTOCESTA A11 ZAGREB - SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J344/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude550.08 KBPrilog 2 - Ugovor457.59 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi6.87 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik32.06 KBOdluka o odabiru365.71 KB
18.11.2019 SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE, AUTOCESTA A1ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK OD KM 180+300 DO 180+700 DESNO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J343/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude3.4 MBPrilog 4 - Troškovnik23.22 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude475.12 KB