Javni poziv za iskaz interesa

 

30.12.2019.  

USLUGA OTKUPA PAPIRA I KARTONA - KLJUČNI BROJEVI OTPADA

20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

- rok za dostavu ponuda je: 16. siječanj 2020. do 10:00 sati

- Javni poziv za iskaz interesa

 

 

09.10.2019.  

ZAKUP DIJELA PROSTORA ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNIH APARATA ZA TOPLE NAPITKE I APARATA ZA SOKOVE I GRICKALICE NA ODREĐENO VRIJEME OD 4 (ČETIRI) GODINA

- roka za dostavu ponuda je: 02. prosinac 2019. do 15:00 sati

- Javni poziv za iskaz interesa

- 1. Izmjena poziva za iskaz interesa

- Odluka o odabiru

 

14.10. 2019.  

OTKUP METALNOG OTPADA

- rok za dostavu ponuda je: 21. listopada 2019. godine do 10:00 sati

- JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA

- Troškovnik - grupa I, II, III, IV, V i VI

- Odluka o odabiru - Grupa I.

- Odluka o odabiru - Grupa II.

- Odluka o odabiru - Grupa III.

- Odluka o odabiru - Grupa IV.

- Odluka o odabiru - Grupa V.

- Odluka o odabiru - Grupa VI.

 

09.10.2019.  

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA OTKUP 661 KOMADA OSNOVNIH SREDSTAVA (PISAČA, TELEFAKS UREĐAJA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA) U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

- roka za dostavu ponuda je: 02 .prosinac 2019. do 13:00 sati

- Javni poziv za iskaz interesa

- Produžetak roka za dostavu ponuda

- Odluka o poništenju

- Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

15.07.2019.  

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERES za pružanje usluge OTKUPA OTPADNIH AKUMULATORA I BATERIJA

- roka za dostavu ponuda je: 19.srpanj 2019. do 10:00 sati

- Javni poziv za iskaz interesa

- Odluka o odabiru

 

 

26.06.2019.

 

PRUŽANJE USLUGE UKLANJANJA OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH OSOBNIH VOZILA NA DIONICAMA AUTOCESTE I CESTE POD NADLEŽNOŠĆU HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. U PERIODU OD 2 (DVIJE) GODINE

- rok za dostavu ponuda je: 05. srpnja 2019. do 15:00 sati

- Javni poziv za iskaz interesa

- Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

 

14.06.2019.

 

USLUGA KOŠNJE TRAVE NA ZEMLJANIM POVRŠINAMA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE A5 OD KM 62+000 DO KM 62+600

- rok za dostavu ponuda je: 18. lipnja 2019. godine do 13:00 sati

- Javni poziv za iskaz interesa

- Odluka o odabiru

 

03.06.2019.

 

OTKUP FREZANOG MATERIJALA ZA VRIJEME SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA AUTOCESTA A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, DIONICA ČVOR SLAVONSKI BROD - ČVOR ŽUPANJA OD KM 233+020 DO KM 276+000 (LIJEVO I DESNO) - PRIORITET B

- rok za dostavu ponuda je: 27. lipnja 2019. godine do 13:00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

07.03.2019.

 

OTKUPA METALNOG OTPADA

- rok za dostavu ponuda je: 18. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

- JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA

- Troškovnik - grupa XIV

- Troškovnik - grupa XV 

- Troškovnik - grupa XVI

- Odluka o odabiru - grupa XIV

- Odluka o odabiru - grupa XV

- Odluka o odabiru - grupa XVI

 

05.03.2019.

 

OTKUP FREZANOG MATERIJALA ZA VRIJEME SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA U KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO) NA AUTOCESTI A3 ZAGREB- LIPOVAC, DIONICA ČVOR KUTINA – ČVOR NOVSKA (LIJEVO)

- rok za dostavu ponuda je: 01. travnja 2019. godine do 15:00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o odabiru

 

28.02.2019.

 

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U POSLOVNOJ ZGRADI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. NA ADRESI ŠIROLINA 4, ZAGREB

- rok za dostavu ponuda je: 08. ožujka 2019. godine do 10:00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o odabiru

 

04.02.2019.

 

OTKUP FREZANOG ASFALTNOG MATERIJALA ZA VRIJEME SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO) NA AUTOCESTI A1 ZAGREB- SPLIT-DUBROVNIK

- rok za dostavu ponuda je: 28. veljača 2019. godine do 15:00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o odabiru

 

04.01.2019.

 

OTKUPA METALNOG OTPADA

- rok za dostavu ponuda je: 21. veljača 2019. godine do 10:00 sati

- JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA

- Troškovnik - grupa XIV

- Troškovnik - grupa XV 

- Troškovnik - grupa XVI

 

9.09.2018.

 

USLUGA POSTAVLJANJA SAMOLJEPLJIVIH FOLIJA NA NAPLATNIM KUĆICAMA I PRIPADAJUĆOJ OPREMI NAMIJENJENIM INFORMIRANJU KORISNIKA AUTOCESTE

- rok za dostavu ponuda je: 18. listopada 2018. godine do 15,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- 1. Izmjena Javnog poziva za iskaz interesa

Odluka o odabiru - GRUPA I, Odluka o poništenju - GRUPA II, III, IV, V

 

19.09.2018.

 

POVJERAVANJE PRAVA KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU/REKONSTRUKCIJU PRATEĆEG USLUŽNOG OBJEKTA SMJEŠTAJNO UGOSTITELJSKOG SADRŽAJA, U SVRHU OBAVLJANJA PRATEĆIH DJELATNOSTI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA, UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE NA LOKACIJI ODMORIŠTA MARSONIJA - JUG, AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA SLAVONSKI BROD - ZAPAD -  SLAVONSKI BROD - ISTOK

- rok za dostavu ponuda je: 11. listopada 2018. godine do 12,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

 

04.07.2018.

 

OTKUP PAPIRA I KARTONA

- rok za dostavu ponuda je: 13. srpnja 2018. godine do 10,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o odabiru

 

18.06.2018.

 

OTKUP METALNOG OTPADA

- rok za dostavu ponuda je: 05. srpnja 2018. godine do 10,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Prilog 3 - Troškovnik

- Odluka o odabiru za grupe: 1. 2. 3. 4.

- Odluka o odabiru za grupe: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

 

18.06.2018.

 

OTKUP OTPADNIH AKUMULATORA I BATERIJA  

- rok za dostavu ponuda je: 05. srpnja 2018. godine do 11,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o odabiru

 

13.06.2018.

 

USLUGA POSTAVLJANJA SAMOLJEPLJIVIH FOLIJA NA NAPLATNIM KUĆICAMA I PRIPADAJUĆOJ OPREMI  NAMIJENJENIM INFORMIRANJU KORISNIKA AUTOCESTE  

- rok za dostavu ponuda je: 20. lipnja 2018. godine do 15,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

- Odluka o poništenju

 

13.06.2018.

 

POVJERAVANJE PRAVA KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU/REKONSTRUKCIJU PRATEĆEG USLUŽNOG OBJEKTA SMJEŠTAJNO UGOSTITELJSKOG SADRŽAJA, U SVRHU OBAVLJANJA PRATEĆIH DJELATNOSTI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA,UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE NA LOKACIJI ODMORIŠTA MARSONIJA - JUG, AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA SLAVONSKI BROD - ZAPAD -  SLAVONSKI BROD - ISTOK.  

- rok za dostavu ponuda je: 10. srpnja 2018. godine do 12,00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

 

17.01.2018.

 

 

PRODAJA 124 ISPISNA UREĐAJA (FOTOKOPIRNI UREĐAJI, PISAČI, SCANNERI, TELEFAKSI)

- rok za dostavu ponuda je:  31. siječnja 2018. godine do 14,00 sati

Dokumentacija za izradu ponude

Grupa 1 - Popis uređaja HP

Grupa 3- Popis ostalih uređaja

- 1. Izmjena dokumentacije za dostavu ponude

- Odluka o poništenju

 

19.07.2017.

 

OTKUP FREZANOG MATERIJALA U OKVIRU SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, OD KM 233+020 DO KM 276+000 (LIJEVO I DESNO), DIONICA ČVOR SLAVONSKI BROD ISTOK – ČVOR ŽUPANJA. 

- rok za dostavu ponuda je: 28. srpanj 2017. godine do 14:00 sati.

- Dokumentacija za izradu ponude

 

 

14.06.2017.

 

PODJELA PROMOTIVNOG MATERIJALA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NAPLATNIH POSTAJA

- rok za dostavu ponuda: 29.06.2017. do 15:00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

 

20.07.2017.

 

PODJELA PROMOTIVNOG MATERIJALA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NAPLATNIH POSTAJA

- rok za dostavu ponuda: 18.12.2017. do 15:00 sati

- Dokumentacija za izradu ponude

 

25.07.2017.

 

OTKUP FREZANOG MATERIJALA U OKVIRU SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA AUTOCESTI A4 ZAGREB – GORIČAN, OD KM 56+500 DO KM 72+500 (DESNO), DIONICA SVETA HELENA - BREZNIČKI HUM.

- rok za dostavu ponuda: 03.08.2017. do 14:00 sati

Dokumentacija za izradu ponude

 

26.07.2017.

 

OTKUP FREZANOG MATERIJALA U OKVIRU SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA AUTOCESTI A4 ZAGREB – GORIČAN, OD KM 0+000 DO KM 32+500 (LIJEVO I DESNO), DIONICA GRANICA GORIČAN - ČVOR VARAŽDIN.

- rok za dostavu ponuda: 04.08.2017. do 14:00 sati

Dokumentacija za izradu ponude   

 

31.07.2017.

...

ODLUKA O ODOBRENU PODJELE PROMOTIVNIH MATERIJALA NA NAPLATNIM POSTAJAMA

- Odluka Uprave

 

20.12.2017.  

PRODAJA 158 ISPISNIH UREĐAJA (FOTOKOPIRNI UREĐAJI, PISAČI, SCANNERI, TELEFAKSI)

- rok za dostavu ponuda je: 20.12.2017. do 14:00 sati

Popis uređaja HP

Popis uređaja Ricoh Grupe

Popis ostalih uređaja

J5 Javni poziv - prodaj 158 uređaja