Kontakti

Hrvatske autoceste d.o.o.,
Zagreb, Širolina 4

Sektor za projektiranje
Ana Borošak, dig,
Šefica odjela za građevinske projekte, pripremu za EU fondove i nabavu
Tel: 01 4694 690,
e-mail: euprojekti@hac.hr
www.hac.hr

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Uprava za fondove EU
Zagreb, Krležin Gvozd 1a
Tel: 01 3783 970; Fax: 01 3783 901
e-mail: fondovi@mppi.hr
www.mppi.hrwww.promet-eufondovi.hr

 

Više informacija o fondovima EU:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

www.strukturnifondovi.hr