Antikorupcijski program

Hrvatske autoceste d.o.o. u skladu sa Strategijom suzbijanja korupcije provode Akcijski plan s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti, stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije sa svim razinama i afirmacije pristupa nulte tolerancije na korupciju.