Cjenik autocesta

A7 Rijeka-Rupa
Ulaz: Rijeka-Rupa
Skupine vozila IA I II III IV
Rijeka-Rupa 5 8 15 20 33