Prodaja i nadoplata

  Telefon

Radno vrijeme (pon.-pet.)

Uprava Sektora za naplatu cestarine, LUČKO, Jadranska av. 6    
Ured za izdavanje invalidskih kartica 01-6504-812, 813

8,00 - 16,00

Ured prodaje pretplate, prizemlje - soba 1 01-6504-812, 813

7,00 - 20,00
Subotom 07:00 - 12:00 sati

ZAGREB, Širolina 4, soba 26 01-6009-724, 725, 722

8,00 - 16,00

N.P. VARAŽDIN 040-379-535

7,00 - 20,00

Subotom 07:00 - 12:00 sati

N.P. OGULIN 047-819-645

8,00 - 16,00

N.P. ZADAR - ISTOK 023-206-838

7,00 - 20,00
Subotom 7,00 - 12,00

N.P. DUGOPOLJE 021-707-637

7,00 - 20,00
Subotom 7,00 - 12,00

N.P. ZAGVOZD 021-707-688

   
     8,00 - 16,00

N.P. ZAGREB-ISTOK 01-2789-177

7,00 - 20,00
Subotom 7,00 - 12,00

N.P. SLAVONSKI BROD ZAPAD 035-213-013

7,00 - 20,00
Subotom 7,00 - 12,00

N.P. LIPOVAC 032-827-774

  7,00 - 20,00
Subotom 7,00 - 12:00

N.P. OSIJEK 032-826-703

ponedjeljak, srijeda i petak
7,00 - 15,00
utorak i četvrtak
12,00 - 20,00

N.P. BREGANA 01-3444-023

7,00 - 20,00
Subotom 7,00 - 12,00

       

                              nadoplata enc

Nadoplatu pretplatnog ENC računa moguće je izvršiti i na sljedećim izlaznim naplatnim stazama od 00:00 do 24:00 sati. Nadoplata na izlaznim naplatnim stazama (izuzev naplatne postaje Bregana) moguća je samo ako korisnik sa sobom ima ENC uređaj i vrši se isključivo iz vozila.

  Naplatna postaja

Br. naplatne staze

1. N.P. BREGANA            ulazna naplatna staza 9
2. N.P. SVETA HELENA

 5, 6

3. N.P. VARAŽDIN

3

4. N.P. ŽUTA LOKVA

3

5. N.P. GOSPIĆ

2

6. N.P. ZADAR - ZAPAD

2

7. N.P. ZADAR - ISTOK

4

8. N.P. ŠIBENIK

4

9. N.P. DUGOPOLJE

4

10. N.P. ŠESTANOVAC

3

11. N.P. VRGORAC

1

12. N.P. KARAMATIĆI                                     4 
13. N.P. ČARAPINE                                     4
14. N.P. ZAGREB-ISTOK

6, 7, 8 i 9

15. N.P. OKUČANI

2

16. N.P. SLAVONSKI BROD- ZAPAD

2

17. N.P. ŽUPANJA

2

18. N.P. LIPOVAC

9

19. N.P. ĐAKOVO

2

20. N.P. OSIJEK

5