Tenders

21.11.2019 NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA PUO-ve I COKP-e
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 204/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.11.2019 USLUGA ODRŽAVANJA STROJNE SISTEMSKE OPREME SUSTAVA NAPLATE CESTARINE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 60/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.11.2019 NAJAM KAMIONA KIPERA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H235/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.11.2019 USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I POPRAVAKA VRATA U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H190/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.11.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.11.2019 USLUGE MONITORINGA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.11.2019 USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA SMS NADOPLATU I NADOPLATU PUTEM WEB PORTALA ZA BESKONTAKTNU NAPLATU
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.11.2019 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.11.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZ SEPARATORA M23 U KM 403+700 LIJEVO (CRNA BRDA), AUTOCESTA A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA BISKO - BLATO NA CETINI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA LEA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I22/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE I INFO DISPLEJA PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I67/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.10.2019 ODIZANJE MOSTA I ZAMJENA PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU GACKA (DESNO) U KM 141+642 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J319/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.10.2019 POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VOĐENJE PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTI POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 24/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A7, DIONICA KRIŽIŠĆE - NOVI VINODOLSKI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J80/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZA RADIODIFUZIJU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 183/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 NOVELACIJA STUDIJE IZVEDIVOSTI AUTOCESTE A11 ZAGREB - SISAK, DIONICA PRIJELAZ PREKO RANŽIRNOG KOLODVORA I SPOJ NA SARAJEVSKU CESTU TE REKONSTRUKCIJA SARAJEVSKE CESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J332/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA NA DIONICAMA AUTOCESTA A3, A4, A5 I A11
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J299/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
22.10.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM - KRAPINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: AZM
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.10.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA V SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU GRABOVAC (LIJEVO) U KM 132+250 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19 GRUPA V
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.10.2019 SANACIJA NAPLATNIH STAZA NA NP SVETA HELENA, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA SVETA HELENA - KOMIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J322/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.10.2019 SANACIJA USJEKA U KM 244 I KM 251 NA DIONICI POSEDARJE – ZADAR I, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J330/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
16.10.2019 USLUGA ODRŽAVANJA SVJETLOVODNIH KABELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D39/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.10.2019 POSLOVNO RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 21/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.10.2019 UKLANJANJE SILOSA ZA SOL I IZGRADNJA NOVOG SILOSA NA ISTOJ LOKACIJI, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA KOMIN – BREZNIČKI HUM, CESTARINSKI PROLAZ BREZNIČKI HUM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J307/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.10.2019 POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J325/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.10.2019 NAJAM VATROGASNOG VOZILA ZA VATROGASNU ISPOSTAVU ŠUBIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H159/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.10.2019 Izrada izvedbenog prometnog elaborata otklanjanja nedostataka u izgrađenim tunelima na autocestama A1 Zagreb - Split - Dubrovnik i A4 Zagreb - Goričan
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 314/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA PROTEKTOR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 21/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.10.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA RASHLADNIH AGREGATA, KLIMA KOMORA I VENTILO KOMORA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 191/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_3.pdf477.45 KB
04.10.2019 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I-ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA, GRUPA V i VI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 64/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN