Tenders

19.10.2018 NADOGRADNJA I INTEGRACIJA OPREME SUSTAVA VIDEONADZORA U SUSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: D64/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.10.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO), DIONICA ČVOR KUTINA – ČVOR NOVSKA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Natjecateljski postupak za pregovore
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.10.2018 SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION 8.0 m3 (KOMADA 2)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 225/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.10.2018 IZRADA STUDIJA O IZVEDIVOSTI S PROMETNOM, FINANCIJSKOM I EKONOMSKOM ANALIZOM TROŠKOVA I KORISTI ZA AUTOCESTU A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, DIONICE GRANICA REPUBLIKE MAĐARSKE - BELI MANASTIR I BELI MANASTIR - OSIJEK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J227/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.10.2018 IZRADA KONTROLE GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA VIJADUKT ZAGREB RANŽIRNI KOLODVOR, AUTOCESTA A11 ZAGREB-SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC-VELIKA GORICA (JUG)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J160/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.10.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA PODVOŽNJAKU BABIĆI U KM 414+110 I NA PODVOŽNJAKU KRČINE U KM 414+320, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA BLATO N/C - ŠESTANOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.10.2018 Usluga zaštite,prijenosa, prijevoza i osiguranja utrška cestarine s blindiranim vozilom sa naoružanom pratnjom grupa I. dionice HAC-a i grupa II. dionice ARZ-a
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: I 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.10.2018 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.10.2018 GRUPA V: ISPORUKA I UGRADNJA CJELOVITOG ZAŠTITNOG CESTOVNOG SUSTAVA NA A10, NP ČARAPINE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.10.2018 NAJAM KOMBINIRANOG VATROGASNOG VOZILA ZA VATROGASNU ISPOSTAVU ŠUBIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 270/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.10.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA MOSTU PLITVICA U KM 29+366 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA LUDBERG - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.10.2018 KAMION KIPER (KOMADA 2)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 208/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.10.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.10.2018 SANACIJA USJEKA OD KM 227+720 DO KM 228+490 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK – MASLENICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.10.2018 NOŽEVI ZA SNJEŽNE PLUGOVE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H222/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.10.2018 USLUGE MONITORINGA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 245/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
28.09.2018 ISTRAŽNI RADOVI, DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA DIONICAMA AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVA I DIONICAMA AUTOCESTE A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J216/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MB
24.09.2018 POPRAVAK UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 2532.33 MB
24.09.2018 ISPORUKA I UGRADNJA CJELOVITOG ZAŠTITNOG SUSTAVA Grupa III Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava na AC A1, čvor Ravča
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda M3 grupa III.1.64 MB
20.09.2018 Usluga sanacijske kabelske trase na vijaduktima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H10/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.62 MB
17.09.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALEKOVOD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 63/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.09.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA POPOVAČA GRAČENICA SJEVER/JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J80/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.68 MB
12.09.2018 IZVOĐENJE HPS-A OD TRAJNIH MATERIJALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M25
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.6 MB
12.09.2018 NAJAM UTOVARIVAČA-ROVOKOPAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H213/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.6 MB
12.09.2018 Usluga održavanja i popravka kotlovnica i sustava centralnog grijanja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 234/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.6 MB
11.09.2018 SANACIJA KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MB
07.09.2018 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H265
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.96 MB
06.09.2018 SANACIJA UPOJNOG BUNARA U KM 42+450 I U KM 69+720, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT -DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J172/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.71 MB
03.09.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RACIONALIZACIJU RASVJETE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UVOĐENJEM LED RASVJETE ZA SVE DIONICE I TUNELE U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J82
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.08.2018 IZVOĐENJE RADOVA POVEĆANJA HVATLJIVOSTI KOLNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.92 MBM26 Odluka o odabiru.pdf546.28 KB
30.08.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 53/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.8 MB
30.08.2018 SANACIJA KROVIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.6 MB
28.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Schmidt
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H OS 221/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.71 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.62 MBOdluka o odabiru.pdf817.55 KB
27.08.2018 USLUGA POPRAVKA ROLO VRATA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 228/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.02 MBOdluka o odabiru372.39 KB
27.08.2018 Usluga održavanja i popravaka rashladnih agregata, klima komora i ventilo komora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 231/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MBOdluka o odabiru371.46 KB
24.08.2018 SANACIJA LAGUNA, GRUPA I: MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J123/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MB
21.08.2018 ODRŽAVANJE SUSTAVA NAPLATE CESTARINE I REZERVNI DIJELOVI
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I54/18
Objava u EOJN
Ugovor136.21 KB
20.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke Iveco
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H - OS 215/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.95 MB
20.08.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača LEA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 55/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.94 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf634.05 KBOdluka o odabiru.pdf504.21 KB
16.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA PRODUŽENJE IZLAZNE ENC TRAKE NA ČCP ZAGREB ISTOK, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.66 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda J158.pdf295.85 KBOdluka o odabiru J158.pdf376.86 KB
13.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA II: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHE HIDRANTSKE MREŽE TUNELA LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE I STRAŽINA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju167.44 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda J158.pdf295.85 KBOdluka o odabiru J158.pdf376.86 KB
10.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke MAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 218/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf9.05 MBOdluka o odabiru.pdf561.61 KB
10.08.2018 : USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I-ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP-ama, ponovljeni
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H521.6 MBOdluka o odabiru H 52-Grupa IV380.33 KB
10.08.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2018 Usluga održavanja i popravka sustava za radiodifuziju u tunelima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H186/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.88 MB
09.08.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA KRIŽ SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J81/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.79 MB
09.08.2018 TELEMATSKE USLUGE U PRIVATNOJ POKRETNOJ MREŽI
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluk o odabiru H 165366.05 KB
08.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA NADVOŽNJAK NA KRAKU ČVORA DUGOPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J152/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - J152.pdf312.13 KBOdluka o odabiru - J152.pdf504.78 KB
07.08.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA grupa II.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 54/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H541.67 MBOdlula o poništenju364.16 KB
06.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.71 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - J94.pdf1.79 MBOdluka o odabiru - Grupa I - J94.pdf560.74 KBOdluka o odabiru - Grupa II - J94.pdf539.13 KB