Tenders

16.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA PRODUŽENJE IZLAZNE ENC TRAKE NA ČCP ZAGREB ISTOK, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA II: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHE HIDRANTSKE MREŽE TUNELA LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE I STRAŽINA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.08.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke MAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 218/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA KRIŽ SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2018 TELEMATSKE USLUGE U PRIVATNOJ POKRETNOJ MREŽI
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2018 Usluga održavanja i popravka sustava za radiodifuziju u tunelima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H186/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA NADVOŽNJAK NA KRAKU ČVORA DUGOPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.08.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA grupa II.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 54/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.08.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP MASLENICA, ŠIBENIK I SPLIT, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.08.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA - GRUPA VI: NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AC A1, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.08.2018 GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju86.12 KB
03.08.2018 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.08.2018 USLUGA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.08.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR I VIDEO DETEKCIJU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 199/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
01.08.2018 USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I POPRAVAK VRATA U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.07.2018 Usluga održavanja strojne sistemske opreme sustava naplate cestarine
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.07.2018 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi TPS i SOS sustava Telegra
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H192/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.07.2018 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, PRANJE, TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SLAVETE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H201/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.07.2018 GUME ZA VOZILA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H206/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.07.2018 ODRŽAVANJE TEMELJNE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 46/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.39 MB
20.07.2018 Postava prometne signalizacije za vođenje prometa obilaznim pravcima za dionice autocesta A1 Zagreb - Split – Dubrovnik, A3 Bregana - Zagreb - Lipovac i A4 Zagreb - Goričan
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M17/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
16.07.2018 Nabava komunalne opreme za PUO-ve i COKP-e
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H49/18
Rok za dostavu ponuda:
16.07.2018 USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 10/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.61 MB
16.07.2018 POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA,GRUPA I: NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o.,GRUPA II: NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ-a d.d.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
16.07.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP OGULIN I BRINJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
16.07.2018 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H200/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MB
13.07.2018 Nabava sigurnosnih vrećica - Grupa I,II, III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I37/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.41 MB
13.07.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP PERUŠIĆ I SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.07.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA KIOSCIMA TISKA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 10/18
Objava u EOJN
Ugovor137.89 KB
12.07.2018 NABAVA ČITAČA MAGNETNIH KARTICA U SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 30/18
Objava u EOJN
Ugovor140.5 KB
09.07.2018 KOMBINIRANO KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.46 MB
09.07.2018 Isporuka noževa za snježne plugove
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H222/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2 MB
09.07.2018 NAJAM I ODRŽAVANJE ISPISNIH RJEŠENJA NA SVIM LOKACIJAMA HRVATSKIH AUOTCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 60/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf2.97 MB
06.07.2018 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VIDEO ZIDOVA BARCO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 1691.6 MB
06.07.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO ZAGREBAČKE BANKE d.d.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I40/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.1 KBUgovor138.67 KB
06.07.2018 KRČENJE POVRŠINA UZ ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU (ZŽO)
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.66 MB
05.07.2018 IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU ODMORIŠTA KRIŽ SJEVER/JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.42 MB
05.07.2018 NABAVA REZAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 32/18
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.5 KB
05.07.2018 SANACIJA KOLNIKA NA MJESTU KAPILARNOG IZBIJANJA VODE, GRUPA I - NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK : U KM 273+800 (OBOSTRANO), U KM 276+200 (OBOSTRANO) I MOST KRKA KM 314+367 (OBOSTRANO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J104/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.55 MB
05.07.2018 CESTARSKO VOZILO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 84
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.92 MB
05.07.2018 REKONSTRUKCIJA PRATEĆEG USLUŽNOG OBJEKTA POPOVAČA GRAČENICA SJEVER/JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.07.2018 NABAVA DAVAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I31/18
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.5 KB
02.07.2018 GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA AUTOCESTI, GRUPA III I IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.64 MB
29.06.2018 DOGRADNJA ČVORA DUGOPOLJE - 1. FAZA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MB
28.06.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.59 MB
26.06.2018 DIESEL GORIVO I LOŽ ULJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2 MB
19.06.2018 GLAVNI PREGLED TUNELA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d., GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MB
18.06.2018 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 235/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2 MB