Tenders

22.02.2019 FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE: GRUPA I,II, III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 92/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.02.2019 PROJEKT MONITORINGA UTJECAJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE CRPILIŠTA LIVADE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J76/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.02.2019 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I-ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 64/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.02.2019 Zamjena ulaznih industrijskih računala na naplatnim postajama sustava za naplatu cestarine i nadogradnja na novi operativni sustav
Pregovarački postupak bez prethodne najave
Evidencijski broj: I 42/19
Rok za dostavu ponuda:
13.02.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA I BURE
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: D 23/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.02.2019 Zamjena izlaznih računala i pratećeg sustava za video nadzor na naplatnim postajama u sustavu za naplatu cestarine
Pregovarački postupak bez prethodne najave
Evidencijski broj: I 41/19
Rok za dostavu ponuda:
12.02.2019 VULKANIZERSKE USLUGE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H135/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.02.2019 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI- NALET NA DIVLJE ŽIVOTINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 5/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.02.2019 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA - GRUPA I - AC A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, DIONICA BREGANA-ČVOR NOVA GRADIŠKA, NA AC A4 ZAGREB-GORIČAN I NA AC A11 ZAGREB-SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 66/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.02.2019 NABAVA BROJAČA OSOVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.02.2019 NABAVA KRAKOVA ZA AUTOMATSKE BRKLJE ULAZNIH I IZLAZNIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA III - ODRŽAVANJE SISTEMSKE OPREME PROIZVOĐAČA SUN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.02.2019 ISPORUKA MAGNETSKIH KARTICA; GRUPA I - HAC d.o.o., GRUPA II - ARZ d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.02.2019 USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE - GRUPA II: USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE ELREM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 38/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.02.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA grupa I UPS uređaji u centrima upravljanja prometom i naplatnim postajama
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.02.2019 TERMO TRAKE (ROLE) GRUPA I- TERMO TRAKE (ROLE) - TIP I GRUPA II- TERMO TRAKE (ROLE) ZA POS UREĐAJE - TIP II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA KOTLOVNICA I SUSTAVA CENTRALNOG GRIJANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 49/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.02.2019 NABAVA I ISPORUKA MESA I PROIZVODA OD MESA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.01.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA VATRODOJAVE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 33/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.01.2019 SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA (DINAMIČKO ISPITIVANJE RETROREFLEKSIJE) HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA S IZRADOM PROMETNOG ELABORATA UNAPREĐENJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 6/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
28.01.2019 PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OBJEKTA MOST KOPNO-OTOK KRK
Društvene i druge posebne usluge
Evidencijski broj: H 14/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.01.2019 OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI O STANJU I PROHODNOSTI JAVNIH CESTA O DOGAĐAJIMA NA NJIMA I O METEOROLOŠKIM UVJETIMA ZNAČAJNIM ZA ODVIJANJE PROMETA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.01.2019 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO HRVATSKE POŠTE d.d.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I49/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.01.2019 NABAVA VIDEO ZIDOVA ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.12.2018 KRČENJE POVRŠINA UZ ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU (ZŽO) GRUPA III - KRČENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE TJO IVANJA REKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru667.09 KB
31.12.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 234+600 DO KM 240+410 (LIJEVO), OD KM 242+550 DO KM 244+000 (LIJEVO), OD KM 251+600 DO KM 257+000 (LIJEVO), OD KM 273+100 DO KM 276+000 (LIJEVO), OD KM 247+160 DO KM 251+000 (DESNO), OD KM 251+300 DO KM 254+500 (D
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J132/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.12.2018 NABAVA MREŽNE OPREME ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.12.2018 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM - UČKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A5, DIONICA GRANICE MAĐARSKE - BELI MANASTIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/18
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju.pdf167.49 KB
28.12.2018 SANACIJA MOSTA OKOLI U KM 82+750 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KRIŽ - POPOVAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J141/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
28.12.2018 POSTAVA PROMJENJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA ISPRED PORTALA TUNELA VRTLINOVEC I HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M35/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.12.2018 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2018 GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J163/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2018 IZGRADNJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST DRAVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE SPOJA NA GRANIČNI PRIJELAZ GORIČAN, AUTOCESTA ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J182/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA PRIORITET B (L=50,35 KM) I ČVOROVI VARAŽDIN, LUDBREG I ČAKOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA GRANICA GORIČAN - ČVOR VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J144/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2018 SANACIJA POKOSA OD KM 81+650 DO KM 81+900 (DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA POPOVEC - SVETA HELENA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J142/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2018 ISPORUKA PROMETNIH ZNAKOVA, OPREME I SIGNALIZACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 62/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.12.2018 Postava prometne signalizacije za vođenje prometa obilaznim pravcima za dionice autocesta A1 Zagreb - Split – Dubrovnik, A3 Bregana - Zagreb - Lipovac i A4 Zagreb - Goričan
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M17/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru386.1 KB
21.12.2018 USLIGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 6/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju363.81 KB
21.12.2018 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ZAMJENU I NADOGRADNJU LOKALNIH NADZORNO/UPRAVLJAČKIH UREĐAJA KOJI NADZIRU/UPRAVLJAJU OPREMOM SUSTAVA U FUNKCIJI SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J58/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.12.2018 ODRŽAVANJE I POPRAVAK ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 182/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru.pdf487.42 KB
21.12.2018 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SPOJA NA GRANIČNI PRIJELAZ GORIČAN, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J181/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.12.2018 ISPORUKA STOLICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 244/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA, KONJSKO I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J15/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2018 PJENILO ZA TUNELSKE HIDRANTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H - OS 179/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru689.47 KB
19.12.2018 SANACIJA OKANA ODVODNJE, GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J107/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE I NOVELACIJE SUSTAVA VIDEO NADZORA I SUSTAVA VIDEO DETEKCIJE NA AUTOCESTAMA POD NADLEŽNOŠĆU HAC-a
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M22/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE I NOVELACIJE SUSTAVA ZA DETEKCIJU VANGABARITNIH VOZILA NA AUTOCESTI A1, OD PORTALA TUNELA MALA KAPELA SJEVER DO ČVORA ŽUTA LOKVA I OD PORTALA TUNELA SVETI ROK DO PUO JASENICE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M23/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN