Tenders

10.12.2019 ISPORUKA SIGNALNIH PRIKOLICA S LED PANELOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 222/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.12.2019 NABAVA BOJE ZA TUNELSKU OBLOGU: GRUPA IV - TUNEL PLASINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 59/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.12.2019 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA INA BENZINSKIM POSTAJAMA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 80/19
Rok za dostavu ponuda:
06.12.2019 IZRADA HIDRANTSKE MREŽE VODOSPREME I CRPNE STANICE TUNELA HRASTOVEC I VRTLINOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J103/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.12.2019 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IZVEDENE HLADNOM PLASTIKOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H146/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.12.2019 RADOVI DOPUNE PROMETNE SIGNALIZACIJE OBAVIJESTI U SVRHU POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 64/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.12.2019 CESTARSKO VOZILO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 207/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
26.11.2019 MOBILNI UBLAŽIVAČ UDARA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 223/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
26.11.2019 TRAKTOR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 210/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.11.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE PROIZVOĐAČA ELREM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H238/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.11.2019 USLUGA ISPITIVANJA I POPRAVKA TELEKOMUNIKACIJSKIH BAKRENIH KABELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 239/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.11.2019 NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA PUO-ve I COKP-e
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 204/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.11.2019 USLUGA ODRŽAVANJA STROJNE SISTEMSKE OPREME SUSTAVA NAPLATE CESTARINE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 60/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.11.2019 NAJAM KAMIONA KIPERA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H235/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.11.2019 USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I POPRAVAKA VRATA U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H190/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.11.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.11.2019 USLUGE MONITORINGA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.11.2019 USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA SMS NADOPLATU I NADOPLATU PUTEM WEB PORTALA ZA BESKONTAKTNU NAPLATU
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.11.2019 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.11.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZ SEPARATORA M23 U KM 403+700 LIJEVO (CRNA BRDA), AUTOCESTA A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA BISKO - BLATO NA CETINI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA LEA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I22/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE I INFO DISPLEJA PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I67/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.10.2019 POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VOĐENJE PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTI POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 24/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.10.2019 ODIZANJE MOSTA I ZAMJENA PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU GACKA (DESNO) U KM 141+642 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J319/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA NA DIONICAMA AUTOCESTA A3, A4, A5 I A11
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J299/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A7, DIONICA KRIŽIŠĆE - NOVI VINODOLSKI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J80/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.10.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZA RADIODIFUZIJU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 183/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_2.pdf377.65 KB
24.10.2019 NOVELACIJA STUDIJE IZVEDIVOSTI AUTOCESTE A11 ZAGREB - SISAK, DIONICA PRIJELAZ PREKO RANŽIRNOG KOLODVORA I SPOJ NA SARAJEVSKU CESTU TE REKONSTRUKCIJA SARAJEVSKE CESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J332/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
22.10.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM - KRAPINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: AZM
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.10.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA V SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU GRABOVAC (LIJEVO) U KM 132+250 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19 GRUPA V
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN