Javni natječaj za financiranje sportskih klubova osoba s invaliditetom

Hrvatske autoceste d.o.o. raspisale su Javni natječaj za   dodjelu sredstava za cestarinu koja se ostvaruje kao dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine, pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, bez plaćanja naknade (financijska potpora) sportskim klubovima osoba s invaliditetom.

Hrvatske autoceste dodjeljuju sredstva za cestarinu u iznosu od 20.000,00 kn. Javni natječaj je otvoren do 24. lipnja 2016. godine do 15 sati.

Prijavu na Javni natječaj treba dostaviti na adresu:

                                                                    HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

                                                                    ŠIROLINA 4

                                                                    10 000 ZAGREB

S naznakom za javni natječaj za dodjelu donacija NE OTVARAJ

Na omotnici (koverti) mora biti napisana adresa prijavitelja.

Krajnji rok za dostavu prijava je 24.06.2016. godine do 15,00 sati u pisarnicu Hrvatskih autocesta d.o.o. bez obzira na način dostave.

Dokumenti i obrasci za prijavu:

Poziv za javni natječaj
Obrazac za prijavu projekata na natječaj za dodjelu donacija
Obrazac za procjenu kvalitete
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ugovor o dodjeli sredstava za cestarinu


Napomena:

Pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije@hac.hr