Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

23.07.2019 POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, STACINAŽA KM 327+500 (DESNO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M59/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude5.88 MBPrilog 3 - Opći uvjeti i troškovnik64.5 KBOdluka o odabiru355.66 KB
23.07.2019 IZRADA PROCJENE NEKRETNINA NA LOKACIJAMA IVANJA REKA I RUGVICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J94/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude447.89 KBPrilog 2 - Projektni zadatak421.1 KBPrilog 3 - Troškovnik13.83 KBOdluka o odabiru425.15 KB
19.07.2019 Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip Saferoad na autocesti A1, pozicije; 134+050 km (TJ Brinje )
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI504.88 KBTROŠKOVNIK413.88 KBTEHNIČKI UVJETI590.89 KBODLUKA O ODABIRU1.1 MB
19.07.2019 Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip Saferoad na autocesti A1, pozicije; 259+600 km (TJ Maslenica) i 97+900 km (TJ Ogulin)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA ZA NABAVU505.23 KBTROŠKOVNIK412.33 KBTEHNIČKI UVJETI590.93 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE522.75 KBTROŠKOVNIK TJ MASLENICA417.97 KBTROŠKOVNIK TJ OGULIN412.52 KBODLUKA O ODABIRU1.1 MB
12.07.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, GRUPA V: Usluga čišćenja prostorija objekta vatrogasne postaje Mala Kapela i COKP Mala Kapela i naplatnih postaja Otočac i Žuta Lokva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI PONOVLJENO524.52 KBTROŠKOVNIK444.97 KBTEHNIČKI UVJETI440.96 KB
12.07.2019 ZAMJENA VRATA NA NIŠAMA U TUNELIMA HRASTOVEC I VRTLINOVEC NA AC A4 ZAGREB-GORIČAN, DIONICA NOVI-MAROF-VARAŽDIN
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J242/19
Rok za dostavu ponuda:
PRILOG 2 UGOVOR461.29 KBPRILOG 3 TEHNIČKI OPIS475.88 KBPRILOG 3 NACRTI3.72 MBPRILOG 4 TROŠKOVNIK + OPĆI UVJETI61 KBPOZIV NA DOSTAVU PONUDE - PONOVLJENO551.05 KBODLUKA O ODABIRU851.06 KB
12.07.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, GRUPA XII: Usluga čišćenja prostorija TJO Čavle i naplatnih postaja Oštrovica i Grobnik PONOVLJENO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.61 KBTEHNIČKI UVJETI443.92 KBTROŠKOVNIK439.43 KB
12.07.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, GRUPA X: Usluga čišćenja prostorija naplatnih postaja Novigrad, Bosiljevo i Vrbovsko PONOVLJENO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI PONOVLJENO524.38 KBTEHNIČKI UVJETI440.15 KBTROŠKOVNIK431.61 KB
09.07.2019 ISPORUKA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA (UNP) ZA GRIJANJE I GRIJANJE SANITARNE VODE ZA POTREBE TJO BRINJE, PERUŠIĆ, VRGORAC I TUNEL SVETI ILIJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI529.54 KBTROŠKOVNIK409.46 KBTEHNIČKI UVJETI411.27 KBPRIJEDLOG UGOVORA483.87 KBODLUKA O ODABIRU812.76 KB
08.07.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: Sanacija pergole na lokaciji odmorišta Krka
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J205/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude4.51 MBPrilog 4: Troškovnik13.66 KBODLUKA O PONIŠTENJU356.4 KB
08.07.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM, GRUPA ii: Sanacija sjenica na lokaciji odmorišta Bošnjaci sjever/jug
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J205/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude 3.28 MBPrilog 4: Troškovnici47.38 KBODLUKA O PONIŠTENJU 358.68 KB
05.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J72/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.62 KBPrilog 2 - Ugovor587.06 KBPrilog 3 - Projektni zadatak813.41 KBPrilog 4 - Troškovnik13.88 KBOdluka o odabiru367.3 KB
05.07.2019 RADOVI SANACIJE POTENCIJALNO OPASNOG MJESTA NA AUTOCESTI A1, VRH RAZDVAJANJA NA ČVORU ŠIBENIK (SMJER SPLIT)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M43/19
Rok za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE291.9 KBPRILOG 2 - PRIJEDLOG UGOVORA222.48 KBPRILOG 3 - TEHNIČKI OPIS I NACRTI6.72 MB1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE301.46 KBPRILOG 4 - OPĆI UVJETI I TROŠKOVNIK IZMJENA 11.07.201968 KBODLUKA O ODABIRU351.41 KB
04.07.2019 Mjerenje razine elektromagnetskog polja u okolini elektroenergetskog kabela KBDV 35 kV TS 110/35 kV Gračac - TS 35/20 kV Tunel Sveti Rok (sjever)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMNTACIJA O NABAVI496.94 KBTROŠKOVNIK403.07 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI515.31 KBPRILOG 4. 3.78 MBODLUKA O ODABIRU809.19 KB
04.07.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA RIGOLIMA I KANALICAMA U ZATVORENOM SUSTAVU ODVODNJE NA VIŠE LOKACIJA OD KM 29+500 DO KM 62+530, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude552.73 KBPrilog 2 - Ugovor457.8 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti2.81 MBPrilog 4 - Troškovnik118.82 KBOdluka o odabiru353.5 KB
04.07.2019 Pregled lokacija i analiza prometnih nesreća s poginulim osobama na autocestama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI654.72 KBPRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK643.18 KBPRILOG 4 TROŠKOVNIK474.2 KBPRILOG 5 PRIJEDLOG UGOVORA452.32 KBPrilog 6 IZJAVA O INTEGRITETU399.93 KBODLUKA O ODABIRU1.09 MB
04.07.2019 Tisak općih uvjeta za ENC pakete
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI493.49 KBTROŠKOVNIK410.66 KBODLUKA O ODABIRU798.3 KB
04.07.2019 Izrada Studije izvedivosti projekta "Uvođenje sustava za nadzor brzina na autocestama"
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI592.85 KBPRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK720.71 KBPRILOG 4 TROŠKOVNIK177.43 KBPRILOG 5 PRIJEDLOG UGOVORA454.72 KBPrilog 6 IZJAVA O INTEGRITETU399.93 KBODLUKA O ODABIRU796.96 KB
04.07.2019 Nabava opreme za popunu hidrantskih ormara unutar baza TJO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI496.31 KBTEHNIČKI UVJETI700.98 KBTROŠKOVNIK416.99 KBODLUKA O ODABIRU885.62 KB
04.07.2019 Datumar Trodat 4850
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi497.32 KBTroškovnik477.52 KBTehnički uvjeti400.23 KBPrilog sa šiframa16.99 KBODLUKA O ODABIRU867.04 KB
03.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA GRAĐEVINA NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: UKLANJANJE GRAĐEVINE MOTELA S RESTORANOM NA ODMORIŠTU STARI HRASTOVI SJEVER, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J117/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.29 KBPrilog 2 - Ugovor589.08 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.26 MBPrilog 4 - Troškovnik13.82 KBOdluka o odabiru374.62 KB
03.07.2019 Usluga popravaka hidrantskih i vodovodnih instalacija i opreme
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI530.93 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI425.75 KBTROŠKOVNIK20.39 KBPRIJEDLOG UGOVORA474.5 KBODLUKA O ODABIRU1.1 MB
03.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE / UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA GRUPA III: ODMORIŠTE SREDANCI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J116/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude455.72 KBPrilog 2- Ugovor589.55 KBPrilog 3 - Projektni zadatak454.35 KBPrilog 4 - Troškovnik13.89 KBOdluka o odabiru357 KB
02.07.2019 Licence za sigurnosni sustav Checkpoint
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI526.88 KBTROŠKOVNIK484.98 KBTEHNIČKI UVJETI537.26 KBPRIJEDLOG UGOVORA476.1 KBODLUKA O ODABIRU1.09 MB
01.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ODMORIŠTA RADOŠIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude452.92 KBPrilog 2 - Projektni zadatak3.12 MBPrilog 3 - Troškovnik13.69 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude427.93 KBOdluka o poništenju347.86 KB
01.07.2019 Usluga cijepljenja radnika TJO protiv krpeljnog meningoencefalitisa (uključene 1., 2., 3. doza i docjepljivanje)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi539.44 KBTehnički uvjeti396.7 KBTroškovnici35.86 KBODLUKA O ODABIRU1.46 MB
28.06.2019 GRUPA XII: Usluga čišćenja prostorija TJO Čavle i naplatnih postaja Oštrovica i Grobnik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON524.54 KBTEHNIČKI UVJETI443.92 KBTROŠKOVNIK439.43 KBODLUKA O PONIŠTENJU2.12 MB
28.06.2019 GRUPA V: Usluga čišćenja prostorija objekta vatrogasne postaje Mala Kapela i COKP Mala Kapela i naplatnih postaja Otočac i Žuta Lokva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON524.43 KBTEHNIUČKI UVJETI440.96 KBTROŠKOVNIK444.97 KBODLUKA O PONIŠTENJU2.31 MB
28.06.2019 GRUPA XVIII: Usluga čišćenja prostorija naplatnih postaja Lužani, Sl.Brod-istok, Sl.Brod-zapad i Velika Kopanica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON524.76 KBTEHNIČKI UVJETI444.17 KBTROŠKOVNIK443.44 KBODLUKA O ODABIRU789.29 KB
28.06.2019 GRUPA VIII: Usluga čišćenja prostorija TJO Split i naplatnih postaja Dugopolje, Bisko i Vučevica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DON523.7 KBTEHNIČKI UVJETI440.74 KBTROŠKOVNIK444.98 KBODLUKA O ODABIRU794.85 KB