Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

21.03.2019 Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI495.78 KBTROŠKOVNIK183.62 KB
19.03.2019 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o. SANACIJA POKOSA ZASJEKA U TJO BRINJE OD KM 137+350 DO KM 137+430 LIJEVO AUTOCESTE A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H26/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude224.23 KBPrilog 2 - Opći i Tehnički uvjeti3.88 MBPrilog 3 - Troškovnik14.67 KB
18.03.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE VIŠENAMJENSKIH OBJEKATA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA: MODRUŠ ISTOK-ZAPAD I LIČKI OSIK ISTOK-ZAPAD NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J58/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude220.77 KBPrilog 2 - Ugovor336.12 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1013.41 KBPrilog 4 - Troškovnik15.3 KB
15.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENIH SLIVNIKA – 8 KOMADA NA ODMORIŠTIMA LIČKO LEŠĆE, JANJČE I LIČKI OSIK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J62/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude546.42 KBPrilog 2 - Ugovor451.84 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti3.93 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik136 KB1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude441.91 KBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik (IZMJENA 20.03.2019.)134.5 KB
15.03.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZA SEPARATORA U KM 129+100 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA ŽUTA LOKVA - OTOČAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude553.64 KBPrilog 2 - Ugovor457.76 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti5.05 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik97.26 KB
15.03.2019 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J30/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziva za dostavu ponude236.58 KBPrilog 2 - Ugovor254.6 KBPrilog 3 - Troškovnik12.8 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete460.14 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga120.16 KB
13.03.2019 TAXI USLUGE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA254.26 KBTROŠKOVNIK186.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA232.87 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI283.89 KB
08.03.2019 USLUGA PRUŽANJA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE NA OBJEKTU HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI289.69 KBTEHNIČKA SPECIFIKACIJA259.41 KBUPUTA ZA POSTUPANJE ZAŠTITARA U OBJEKTU HRVATSKIH AUTOCESTA102.02 KBTROŠKOVNIK184.91 KBPRIJEDLOG UGOVORA242.59 KB
07.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA V: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ŽUPANJA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC GRUPA VI: SANACIJA KROVIŠTA ZGRADE NAPLATNE POSTAJE DUGOPOLJE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude557.06 KBPrilog 3 - Ugovor457.75 KBPrilog 4 - Tehnički opis i nacrti (GRUPA V)1.82 MBPrilog 5 - Tehnički opis i nacrti (GRUPA VI)1.73 MBPrilog 6 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA V)73.5 KBPrilog 7 - Opći uvjeti i Troškovnik (GRUPA VI)83.5 KB
06.03.2019 Servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara u kotlovnicama većim od 50 kW te na UNP spremnicima i zgradi Uprave u 2019. godini
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.63 KBTEHNIČKI UVJETI386.41 KBTROŠKOVNIK15.61 KB
06.03.2019 Ispitivanje statičkog elektriciteta, ispitivanje električne instalacije i uređaja u sigurnosnoj izvedbi na svim objektima i ispitivanje ventilacije u kuhinjama i zgradi Uprave u 2019. godini
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI500.09 KBTEHNIČKI UVJETI387.31 KBTROŠKOVNIK 145.5 KBTROŠKOVNIK 212.4 KBTROŠKOVNIK 348.5 KB
05.03.2019 Produljenje licenci Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.06 KBTROŠKOVNIK402.45 KBTEHNIČKI UVJETI391.6 KB
04.03.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE SLIVNIKA, LINIJSKIH REŠETKI, RO I BETONSKIH KANALICA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA BRINJE, BRLOŠKA DUBRAVA I LIČKO LEŠĆE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J59/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.47 KBPrilog 2 - Projektni zadatak653.61 KBPrilog 3 - Troškovnik13.84 KB
04.03.2019 VREĆE ZA SMEĆE 600 l
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.69 KBTROŠKOVNIK181.17 KBTEHNIČKI UVJETI181.88 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.43 KB
04.03.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji prizvođača Palfinger
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI500.08 KBTROŠKOVNIK11.45 KB
01.03.2019 Vatrogasni aparati
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.1 KBTROŠKOVNIK185.64 KBTEHNIČKI UVJETI193.44 KB
28.02.2019 SANACIJA ODVODNIH KANALA I LINIJSKIH REŠETKI NA NP ČARAPINE, AUTOCESTA A10 PLOČE – GRANICA BiH
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J14/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude550.31 KBPrilog 2 - Ugovor458.4 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti1.54 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik79.5 KB
26.02.2019 IZMJENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZIDOVE ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DIONICI SLAVONSKI BROD ZAPAD – SLAVONSKI BROD ISTOK, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J39/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude457.51 KBPrilog 2 - Ugovor589.91 KBPrilog 3 - Projektni zadatak674.66 KBPrilog 4 - Troškovnik55 KB
26.02.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA SLUŽBENIH PROLAZA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA LUČKO - BUZIN U KM 25+600 (UZ NADVOŽNJAK BUZIN) I DIONICA NOVOSELEC - POPOVAČA U KM 81+160 I KM 83+650 (UZ MOST OKOLI)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J86/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude230.52 KBPrilog 2 - Ugovor342.9 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.01 MBPrilog 4 - Troškovnik14 KB
25.02.2019 USLUGA PRAĆENJA MEDIJA, MEDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.15 KBSPECIFIKACIJA USLUGE330.89 KBTROŠKOVNIK137.12 KBPRIJEDLOG UGOVORA235.91 KBODLUKA O ODABIRU1.13 MB
22.02.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KUTINA - NOVSKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J63/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude240.7 KBPrilog 2 - Ugovor494.44 KBPrilog 3 - Troškovnik31.13 KBPrilog 4 - Program kontrole i osiguranja kvalitete7.81 MBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga20.53 KB1. Izmjena Poziva za dostavu ponuda295.3 KBPrilog 3 - Troškovnik (IZMJENA 27.02.2019.)31.22 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda379.66 KB
21.02.2019 TONER ZA DAVAČE KARTICA RIBON-CRNI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.24 KBTEHNIČKI UVJETI385.21 KBTROŠKOVNIK399.79 KB
21.02.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE DEKORATIVNE RASVJETE NA LOKACIJI ODMORIŠTA KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J61/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude222.15 KBPrilog 2 - Projektni zadatak542.35 KBPrilog 3 - Troškovnik13.78 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda2.85 MBOdluka o odabiru354.21 KB
21.02.2019 ADAPTACIJA PROSTORA USLUŽNE LINIJE RESTORANA ODMORIŠTA KRKA, GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA SKRADIN - ŠIBENIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J85/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude6.72 MBPrilog 4 Troškovnik27.61 KBOdluka o odabiru407.68 KB
21.02.2019 SIGURNOSNE VREĆICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.58 KBTEHNIČKI UVJETI413.06 KBTROŠKOVNIK393.06 KBPRIJEDLOG UGOVORA470.85 KB
21.02.2019 ISPORUKA VODE U BOCAMA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI526.31 KBTEHNIČKI UVJETI410.16 KBTROŠKOVNIK471.08 KBPRIJEDLOG UGOVORA473.24 KBPOPIS NP PO PTREBI36 KBPOPIS NP37.5 KB
19.02.2019 USLUGA OSIGURANJA OD MENADŽERSKE ODGOVORNOSTI
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.91 KBTROŠKOVNIK212.59 KBUVJETI OSIGURANJA540.02 KBPRIJEDLOG UGOVORA602.92 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA519.45 KBODLUKA O ODABIRU1.57 MB
15.02.2019 Servis i popravak press kontejnera 10m³ Avermann-Horvat, TIP MPC-10
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.53 KBTROŠKOVNIK352.86 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA300.62 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI - PONOVLJENO SA NOVIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA259.28 KB
14.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA ELEKTROAGREGATSKIH POSTROJENJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H51/19
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi706.41 KBPrilog 4: Troškovnik20.76 KBPrilog 5: Popis agregata1.71 MBPrilog 6: Prijedlog ugovora474.82 KBOdluka o odabiru389.86 KB
14.02.2019 SANACIJA OŠTEĆENOG ZIDŠTITU OD BUKE U KM 92+870 (DESNO), AUTOCA ZA ZAESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - MALA KAPELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J33/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.69 KBPrilog 2 - Ugovor232.84 KBPrilog 3 - Tehnički opis i Nacrti3.57 MBPrilog 4 - Troškovnik27.98 KBOdluka o odabiru345.93 KB
12.02.2019 Isporuka žarulja za video zid Barco
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.34 KBTROŠKOVNIK186.75 KBTEHNIČKI UVJETI182.99 KBPRIJEDLOG UGOVORA238.13 KBODLUKA O ODABIRU2.32 MB
12.02.2019 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip SAFEROAD i popravak zaštitnog sustava na pozicijama 259 km autoceste A1 te kod tunela Ledenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI262.26 KBTROŠKOVNIK191.57 KBTEHNIČKI UVJETI323.18 KBODLUKA O ODABIRU1.49 MB
08.02.2019 Zamjena dizni i reparatura visokotlačne pumpe goriva na diesel agregatskom postrojenju Torpedo instaliranog na NP Okučani
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI496.5 KBTROŠKOVNIK411.32 KBODGOVOR NA PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA603.25 KBPRILOG UZ ODGOVOR NA PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA1.12 MBODLUKA O ODABIRU489.17 KB
08.02.2019 Popravak i montaža generatora Mecc Alte na diesel agregatskom postrojenju Greenpower na NP Šibenik
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.52 KBTROŠKOVNIK413.48 KBODLUKA O ODABIRU1.84 MB
07.02.2019 Isporuka dijelova za regulatore rasvjete Elektrokem
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi495.8 KBTroškovnik410.34 KBODLUKA O ODABIRU770.05 KB
31.12.2018 Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI263.79 KBTEHNIČKI UVJETI201.39 KBTROŠKOVNIK327.92 KBOdgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta338.6 KBOdgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta od 11.01.2019295.74 KBODLUKA O ODABIRU833.23 KB
28.12.2018 Komunikacijska oprema za naplatnu postaju Ravna Gora
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi514.47 KBTroškovnik399.62 KBOdluka o odabiru500.07 KB
27.12.2018 Usluga korištenja pravnog portala
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.74 KBTEHNIČKI UVJETI96.42 KBTROŠKOVNIK11.41 KBODLUKA O ODABIRU766.33 KB
27.12.2018 Usluga čišćenja opreme i unutarnjih zidova transformatorskih stanica u tunelu Sveti Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI285.67 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI190.46 KBTROŠKOVNIK182.46 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.03 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI534.74 KBODLUKA O ODABIRU1.7 MB
27.12.2018 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. i HAC d.o.o. ZAMJENA LIMENOG POKROVA NAPLATNIH KUĆICA NA NP GORNJA PLOČA, BRINJE, ŽUTA LOKVA, OTOČAC I SVETI ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude289.9 KBPrilog 2. Troškovnik201.4 KBSkice i slike10.59 MBODLUKA O ODABIRU1.43 MB
27.12.2018 Mobilni ublaživač udara
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI284.19 KBTROŠKOVNIK139.57 KBTEHNIČKI UVJETI215.48 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA193.78 KBPRIJEDLOG UGOVORA236.28 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI375.67 KBTEHNIČKI UVJETI-IZMJENA218.06 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENA195.47 KBOBJAŠNJENJE I IZMJENA DON OD 08.01.2019.370.54 KBOBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA-IZMJENA OD 08.01.2019.195.71 KBTEHNIČKI UVJETI-IZMJENA OD 08.01.2019.217.04 KBODLUKA O ODABIRU1.16 MB
27.12.2018 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems u COKP-ama Vrgorac i Sveti Ilija
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI286.31 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI324.94 KBTROŠKOVNIK278.73 KBPRIJEDLOG UGOVORA242.16 KBODLUKA O ODABIRU1.06 MB
27.12.2018 Stručno osposobljavanje radnika za upravljanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259 KBTEHNIČKI UVJETI175.39 KBTROŠKOVINIK188.17 KBODLUKA O ODABIRU780.25 KB
27.12.2018 Nabava automatskog defibrilatora za TJO Vrgorac
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI257.63 KBTEHNIČKI UVJETI184.87 KBTROŠKOVNIK223.37 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI I ODGOVOR NA PITANJE PONUDITELJA379.32 KBIZMJENJENI TEHNIČKI UVJETI189.04 KBIZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 17.01.2019297.91 KB
27.12.2018 Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip FRACASSO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
TEHNIČKI UVJETI318.87 KBTROŠKOVNIK 19.74 KBTROŠKOVNIK 210.15 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI259.42 KB
27.12.2018 Interaktivni INFO PULT za TJO Ivanja Reka i Lučko
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi526.8 KBTehnička specifikacija663.53 KBTroškovnik391.51 KBPrijedlog ugovora477.14 KBOdluka o odabiru462.32 KB
27.12.2018 EMC NetWorker – održavanje
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi530.34 KBTehnički uvjeti510.09 KBTroškovnik410.49 KBPrijedlog ugovora477.8 KBOdluka o odabiru464.11 KB
24.12.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama, Usluga čišćenja prostorija Uprave Društva na lokaciji Širolina
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI341.49 KBPRIJEDLOG UGOVORA239.42 KBTEHNIČKI UVJETI220.12 KBTROŠKOVNIK197.11 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM341.48 KBODLUKA O ODABIRU1.2 MB
21.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA SLUŽBENIH PROLAZA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA LUČKO - BUZIN U KM 25+600 (UZ NADVOŽNJAK BUZIN) I DIONICA NOVOSELEC - POPOVAČA U KM 81+160 I KM 83+650 (UZ MOST OKOLI)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J249/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude231.09 KBPrilog 2 - Ugovor343.57 KBPrilog 3 - Projektni zadatak1.01 MBPrilog 4 - Troškovnik13.96 KBOdluka o poništenju352.61 KB
21.12.2018 SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA DIONICI VRPOLJE - PRGOMET, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J250/18
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude228.35 KBPrilog 2 - Ugovor233.2 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti4.55 MBPrilog 4 - Troškovnik24.91 KB1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda377.49 KBOdluka o odabiru345.21 KB